Vælg arrangementer

september 2022

20 Tirsdag17:00 DEF og den grønne omstillingAFD: Nordjylland
Slut: Tirsdag 20:00

Temamøde om "Dansk El-Forbund og den grønne omstilling"

Tirsdag den 20. september 2022 kl. 17.00 – 20.00, på Hadsundvej 184, 9000 Aalborg.

Hvad betyder den grønne omstilling for vores fag? På dette grønne temamøde ser vi på udviklingen, og du kan deltage i samtalen om Dansk El-Forbund og den grønne omstilling frem mod forbundets kongres

Det el-tekniske område står helt centralt i den grønne omstilling. Ingen andre faggrupper er mere efterspurgte end elektrikerne. Faktisk kan el-faget bidrage til mere end 81 procent af de grønne løsninger, der skal bringe Danmark i mål med klimamålsætningen.

Vi skal sikre energibesparelser og arbejde med nye typer styring og data. Vil skal tilkoble solceller, opsætte vindmøller og udvide elnettet, så samfundet hurtigt kan elektrificere både huse, industri og transport.

Men den grønne omstilling skaber også nye udfordringer for faget og branchen. Hvordan får vi nok kloge hænder? Hvordan organiserer vi de nye i faget? Hvordan får alle adgang til de rette kompetencer? Og hvordan sikrer vi et godt arbejdsmiljø og retfærdige vilkår for alle?

Alt det og meget mere udforsker vi og diskuterer nærmere, når afdelingen inviterer til temamøde om den grønne omstillings betydning for DEF-medlemmerne på det el-tekniske område.

Dansk El-Forbunds tekniske konsulent Martin Mortensen tegner et billede af branchens grønne opgaver og sætte spot på de opgaver, der vil komme til at fylde mere fremover.

Konsulent Lea Trier Krøll vil lægge op til debat om, hvordan forbundet kan gribe de muligheder og håndtere de udfordringer, der kan opstå, når den grønne omstilling tager fart og el-faget forandres.

Temamødet tager afsæt i det skriftlige debatoplæg ’Dansk El-Forbund og den grønne omstilling’. Det er skrevet til forberedelsen af DEF’s kongres i november. Det uddeles på tryk til temamødet.

Har du lyst til at læse det allerede nu, kan du finde det online her: https://www.e-pages.dk/danskelforbund/928/

Efter oplægget og den fælles debat, byder afdelingen på aftensmad.

Tilmelding til Temamødet skal ske senest den 13. september 2022 kl. 16.00.

oktober 2022

07 Fredag14:00 Formøde weekend AFD: Midtjylland, Nordjylland, Østjylland
Slut: Søndag 12:00

november 2022

23 Onsdag16:00 AkkordklubbenAFD: Nordjylland
Slut: Onsdag 21:00

Er du interesseret i akkord så afholder Dansk El-Forbund Nordjyllands Akkordklub 3 faste møder om året, hvor alle er velkommen og kan høre andres erfaringer med opmålte sum-akkorder.

Har du aldring arbejdet på akkord, men har interessen, så deltag i møderne og få afklaret hvordan man kommer i gang.

På mødet vil der kort blive orienteret om:

  • Afsluttede akkorder på EBA.
  • Orientering fra Forbundets Akkordudvalg.
  • Kommende kursustilbud.

Men på mødet er det dig, som sætter dagsorden.

Møderne afholdes fra kl. 16:00 i afdelingens lokaler Hadsundvej 184, 2 sal, Aalborg.

Vel mødt Akkordklubben.

24 Torsdag18:00 Ordinær generalforsamling i...AFD: Nordjylland
Slut: Torsdag 23:00

Dansk El-Forbund Nordjylland afholder generalforsamling torsdag den 24. november 2022 kl. 19.00 i møde lokalerne Hadsundvej 184, 9000 Aalborg.

Da generalforsamlingen starter med spisning kl. 18.00, er tilmelding nødvendig, enten på knappen " Tilmeld dig her " eller på tlf. 9631 8600. Der er også mulighed for at sende en mail på Nordjylland@def.dk.

Sidste tilmelding til spisning er den 21. november 2022.

Dagsorden kommer senere