Vælg arrangementer

marts 2023

20 Mandag09:00 AfdelingsbestyrelsesmødeAFD: Vestsjælland
Slut: Mandag 16:00

AFDELING VESTSJÆLLAND AFHOLDER BESTYRELSESMØDE
Dette er blot til orientering

 

Indkomne forslag der ønskes behandlet på bestyrelsesmødet, skal fremsendes til afdelingen senest én uge før mødet afholdes på VESTSJ@DEF.DK

20 Mandag09:00 Informationsmøder om OK23AFD: Fyn
Slut: Mandag 12:00

Er du tillidsrepræsentant under EOK?

Dansk El-Forbund inviterer hermed alle tillidsrepræsentanter under Elektrikeroverenskomsten (EOK) til at deltage på informationsmøder om forliget. 

I forlængelse af forliget på Elektrikeroverenskomsten, kommer vi i forbundsledelsen rundt til informationsmøder 5 steder i landet, hvor vi vil informere mere detaljeret om forliget, ligesom der bliver mulighed til at stille spørgsmål.

Du har ret til fri med løn i forbindelse med deltagelsen i infomødet. Dansk El-Forbund betaler transporten.

Der vil blive serveret rundstykker !

Tid & sted

20. marts, kl. 9-12
Odin Havnepark, Lumbyvej 11, 5000 Odense

Tilmelding sker her: TILMELD

Vi glæder os til at se jer!
 

20 Mandag13:00 Bestyrelsesmøde nr.2 - 20/3...AFD: Lillebælt
Slut: Mandag 16:30

Afdelingsbestyrelsesmøde

21 Tirsdag12:00 Intro for nyvalgte TR og AMRAFD: Nordjylland
Slut: Tirsdag 17:00

Vi vil gerne inviterer dig til møde for nyvalgte Tillids- og Arbejdsmiljørepræsentanter i Dansk El-Forbund Nordjylland. 

Mødet afholdes tirsdag den 21. marts, i afdelingens lokaler på Hadsundvej 184, 9000 Aalborg 2.sal.

Mødet starter kl. 12.00 med lidt frokost, vi betaler den tabte arbejdsfortjeneste du måtte få, for at deltage i mødet.

Dagsorden for mødet:

 • Præsentation af afdeling, hvem er hvem
 • Uddannelse
 • Hvad bruger vi hinanden til (tillidsvalgte/afdeling/forbund)
 • Hvad rør der sig hos jer?
 • Ordet er frit

Tilmelding til mødet er nødvendigt af hensyn til bespisning. Tilmelding skal ske via knappen " tilmeld dig her"

Senest den 16. marts kl. 12.00, men få det gjort nu, inden du glemmer det.

22 Onsdag16:00 Akkordklub mødeAFD: Nordjylland
Slut: Onsdag 20:00

Er du interesseret i akkord så afholder Dansk El-Forbund Nordjyllands Akkordklub 3 faste møder om året, hvor alle er velkommen og kan høre andres erfaringer med opmålte sum-akkorder.

Har du aldring arbejdet på akkord, men har interessen, så deltag i møderne og få afklaret hvordan man kommer i gang.

På mødet vil der kort blive orienteret om:

 • Afsluttede akkorder på EBA.
 • Orientering fra Forbundets Akkordudvalg.
 • Kommende kursustilbud.

Men på mødet er det dig, som sætter dagsorden.

Møderne afholdes fra kl. 16:00 i afdelingens lokaler Hadsundvej 184, 2 sal, Aalborg.

Vel mødt Akkordklubben.

23 Torsdag16:30 Byklub Randers Lønforhandling...AFD: Midtjylland
Slut: Torsdag 20:00

27 Mandag17:00 Pizza & OK i EsbjergAFD: Sydjylland
Slut: Mandag 19:00

Dansk El-Forbund Sydjylland invitere til orienteringsmøde om de nye overenskomster. OK23.

 

Det er snart ved at være tid til vi skal stemme om de forslag, der er forhandlet til overenskomst fornyelse, derfor inviteres du til orienteringsmøde og pizza.

Der vil selvfølge også blive mulighed for at stille spørgsmål

Mødet afholdes i afdelingens lokaler på Sallingsundvej 6B, 6715 Esbjerg N

Tilmelding pga. bespisning senest fredag d. 24.  marts her på siden  eller 75133966.

 

Du kan læse mere om overenskomstforhandlingerne på

https://www.okdef.dk/

 

27 Mandag18:00 BK Skive GeneralforsamlingAFD: Midtjylland
Slut: Mandag 20:00

Generalforsamling

Samtlige medlemmer i Byklub Skive indkaldes hermed til generalforsamling.

                 Mandag 27. marts 2023 kl. 1900

                 Fagforeningshuset Jægervej 12 7800 Skive

Der er mulighed for et lille traktement før generalforsamlingen kl. 18.00

 

De der ønsker at deltage i spisningen kl. 18.00 bedes tilmelde sig til nedenstående. senest onsdag d. 20. marts.

Bent Søndergaard  44elbas@gmail.com  SMS: 50402171

Kjeld Kielsgaard k.kielsgaard@outlook.com SMS: 26468856

Velkomst ved Formanden.

Valg af dirigent.

Valg af stemmeudvalg.

Dagsorden:

1. Beretning.

2. Indkomne forslag.

3. Regnskab. Kontingent fastsættes af afdelingen.

4. Valg for 2 år.

                 a. Formand Bent Søndergaard.

                 b. Bestyrelsesmedlem Kjeld Kielsgaard.

c. Faglig revisor Gunnar Møller

                 d. Bestyrelses suppleanter varkant

                 e. Revisorsuppleant Niels Thise              

5. Aktiviteter det kommende år.

6. Orientering fra Midtjylland v/Brian Poulsen.

7. Evt.

Forslag til pkt. 2 og 4 skal være formanden i hænde senest 20. marts 2023

                     

PBV. Bent A. Søndergaard

28 Tirsdag16:45 BK Viborg Generalforsamling...AFD: Midtjylland
Slut: Tirsdag 20:00

 

28 Tirsdag17:00 Pizza & OK i RødekroAFD: Sydjylland
Slut: Tirsdag 19:00

Dansk El-Forbund Sydjylland invitere til orienteringsmøde om de nye overenskomster. OK23.

 

Det er nu snart ved at være tid til vi skal stemme om de forslag, der er forhandlet til overenskomst fornyelse, inviteres du til orienteringsmøde og pizza.

Der vil selvfølge også blive mulighed for at stille spørgsmål

Mødet afholdes i afdelingens lokaler på Jernbanegade 5 st., 6230 Rødekro

 

Tilmelding pga. bespisning senest fredag d. 24.  marts her på siden  eller 75133966.

 

Du kan læse mere om overenskomstforhandlingerne på

https://www.okdef.dk/

28 Tirsdag17:00 OK23 OrienteringsmødeAFD: Østjylland
Slut: Tirsdag 21:00

OK23 Orienteringsmøde

Tirsdag d. 28. marts 2023, kl. 17.00   

Rymarken 4, 8210 Aarhus V., Lokalerne 1. sal og 3. sal   

 

Af hensyn til spisning er tilmelding nødvendig senest torsdag d. 23. marts, kl. 16:00.

Tilmelding kan ske til afdelingen på mail ostjylland@def.dk eller telefon 8675 2500.      

 

29 Onsdag16:30 Infomøde om OK23...AFD: Vestsjælland
Slut: Onsdag 20:00

Kalundborg

Mere info Følger

30 Torsdag16:30 Byklub Randers Smart...AFD: Midtjylland
Slut: Torsdag 19:00

30 Torsdag16:30 AMR og TR netværksmødeAFD: Lillebælt
Slut: Torsdag 19:30

 

Hvis du er valgt som Tillidsrepræsentant eller Arbejdsmiljørepræsentant, så læs videre her.

Vi er i fuld gang med at netværke for jer her i Lillebælt.

Vi afholder 4 møder årligt, et i hvert kvartal, hvor aktuelle emner og hvad der rører sig på virksomhederne tages op.

Der er rig mulighed for vidensdeling og der er noget at hente for både nye og gamle i hvervene.

Skulle du af en eller anden grund ikke være med på listen over indbudte, så tøv ikke med at melde dig til her, også hvis du ikke er valgt endnu, men gerne vil høre mere om de 2 tillidshverv.

Mødet afholdes i vores mødelokale på Jens Grøns Vej 20 i Vejle

April 2023

04 Tirsdag09:30 Seniorklubben...AFD: Sydjylland
Slut: Tirsdag 11:00

Formiddags komsammen

På afdelingskontoret i Esbjerg, Sallingsundvej 6B, 6715 Esbjerg N
 

for alle pensionister, førtidspensionister og efterlønner

Kom og få en kop kaffe, et rundstyke og en snak med gamle kollegaer pris 20,- kr

13 Torsdag16:30 Infomøde om OK23...AFD: Vestsjælland
Slut: Torsdag 20:00

Slagelse

Mere info følger

13 Torsdag19:00 GeneralforsamlingAFD: Fyn
Slut: Torsdag 21:30

Dansk El-Forbund Fyn afholder generalforsamling

 

Der indkaldes hermed til generalforsamling torsdag den 13. april kl. 19.00
Odin Havnepark, Mødefabrikken, lokale 5, Lumbyvej 17F, 5000 Odense C.

med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigenter
2. Beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse:
a. Formand Erling Jensen------------------------------------(ønsker genvalg)
b. 6 bestyrelsesmedlemmer for 2 år:
  Poul Erik V. Kristensen---------------------------------(ønsker genvalg)
  Jan Chr. Pedersen---------------------------------------(ønsker genvalg)
  Christian Zeeberg---------------------------------------(ønsker genvalg)
  Jan Friis-----------------------------------------------(ønsker genvalg)
  Kris Nielsen--------------------------------------------(ønsker genvalg)
  Vakant--------------------------------------------------(vakant)
c. 1 bestyrelsessuppleant for 2 år: ------------------------(vakant)
d. 1 Bilagskontrollør: Morten Graae Olsen ------------------(ønsker genvalg)
e. Bilagskontrollør suppleant: Henrik Larsen ---------------(ønsker genvalg)
6. Valg af Ungdomsudvalg:
a. Formand Marcus Fuglsang----------------------------------(ønsker genvalg)
b. 6 udvalgsmedlemmer for 1 år:
  Bastian M. B. Mariager----------------------------------(ønsker genvalg)
  Kenn Christophersen-------------------------------------(ønsker genvalg)
  Mathias Lauridsen---------------------------------------(ønsker genvalg)
  Mathias B. Nielsen--------------------------------------(ønsker genvalg)
  Jeppe Rasmussen-----------------------------------------(ønsker genvalg)
  Mikkel S. Busk------------------------------------------(ønsker genvalg)
7. Eventuelt

Forslag, herunder forslag til valg, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen - senest den 3. april 2023 kl. 8.00

NB: Forslag, herunder forslag til valg, vil efter den 3. april 2023 være tilgængelig på www.def.dk/fyn    

Mødelokalet åbner kl. 18:30 hvor vi byder på en øl/vand og en sandwich.

På bestyrelsens vegne
Erling Jensen
 

17 Mandag09:00 AfdelingsbestyrelsesmødeAFD: Vestsjælland
Slut: Mandag 16:00

AFDELING VESTSJÆLLAND AFHOLDER BESTYRELSESMØDE
Dette er blot til orientering

 

Indkomne forslag der ønskes behandlet på bestyrelsesmødet, skal fremsendes til afdelingen senest én uge før mødet afholdes på VESTSJ@DEF.DK

17 Mandag16:00 Netværksmøde for...AFD: København
Slut: Mandag 19:00

Kan du lige som os, se værdien i netværk, hvor vi hjælpe og bruge hinanden?

Så opfordrer vi til at få tilmeldt dig! Sammen er vi bedst.

Mandag den 17. april 2023 holder vi netværksmøde for

arbejdsmiljørepræsentanter.

Mødet foregår Tikøbgade 9 – 2200 København N. klokken 16:00 – 19:00

 

Michael Jørgensen fra CO Industri er oplægsholder

og orientere os om håndtering af kemi på arbejds-

pladsen, om hvordan vi beskytter os og kemisk APV

Lene Christensen fra Dansk El-Forbund er forbunds-

sekretær og har ansvaret for sikkerhed og miljø.

Lene vil orientere om støv på arbejdspladserne og

hvem der har ansvar for arbejdsområderne

”asbest, mineraluld og kvartsstøv”

                                      

Da der vil være mulighed for spisning, vil vi gerne have svar senest

den 13/4-22 klokken 12:00.

Vi håber at se dig og vel mødt! 

 

 

17 Mandag17:00 Medlemsmøde i AarsAFD: Nordjylland
Slut: Mandag 20:00

Kom til medlemsmøde Mandag den 17. april 2023 kl. 17:00

Aars Hotel

Himmerlandsgade 111

9600 Aars

Programmet for mødet er følgende:

 • Nyt fra afdelingen
 • Kongres 2022 - Kongresbeslutninger
 • Overenskomstforhandlinger 23

Da mødet er med spisning  skal tilmeld ske senest den 6 april 2023.

Du har mulighed for at tilmelde dig på et af de andre medlemsmøder i henholdsvis:

 • Brønderslev den 18. april 2023
 • Hjørring den 19. april 2023
 • Skagen den 24. april 2023
 • Frederikshavn den 25. april 2023

 

17 Mandag17:00 Akkordklub afdeling ØstjyllandAFD: Østjylland
Slut: Mandag 19:00

Akkordklub 

17 Mandag17:30 Lærlinge- og Ungdoms...AFD: Østjylland
Slut: Mandag 20:30

Lærlinge- og Ungdoms Generalforsamling 2023 

 

Mandag den 17. april, kl. 17:30

Rymarken 4, 3. sal, 8210 Aarhus V. 

 

Der er spisning fra kl. 16:30

Tilmelding nødvendig såfremt du ønsker at spise med 

Du kan tilmelde dig arrangementet her på siden, på tlf. nr. 86752500 eller via mail til 

Tilmeldingsfrist er mandag den 10. april, kl. 23:00

 

Dagsorden:

1. Valg af mødeleder

2. Valg af referent

3. Godkendelse af dagsorden

4. Formandens beretning

5. Forslag

6. Valg af formand

7. Valg af repræsentant i Ungdommens Landsudvalg

8. Valg af suppleant i Ungdommens Landsudvalg

9. Eventuelt

 

18 Tirsdag17:00 Medlemsmøde i BrønderslevAFD: Nordjylland
Slut: Tirsdag 20:00

Kom til medlemsmøde Tirsdag den 18. april 2023 kl. 17:00

Landboskolen

Danmarks Gade 1

9700 Brønderslev.

Programmet for mødet er følgende:

 • Nyt fra afdelingen
 • Kongres 2022 - Kongresbeslutninger
 • Overenskomstforhandlinger 23

Da mødet er med spisning skal tilmelding ske senest den 6. april 2023.

Du har mulighed for at tilmelde dig på et af de andre medlemsmøder i henholdsvis:

 • Aars den 17. april 2023
 • Hjørring den 19. april 2023
 • Skagen den 24. april 2023
 • Frederikshavn den 25. april 2023

 

18 Tirsdag17:00 WOORKING POOR Road TripAFD: Fyn
Slut: Tirsdag 20:00

Til byggefagenes tillidsvalgte, arbejdsmiljøaktive og andre interesserede medlemmer

Byggefagenes Samvirke Odense ønsker at sætte fokus på det gode arbejdsliv og arbejdsmiljø.

I den forbindelse, inviterer vi dig hermed til fyraftensmøde, som starter med en sandwich og øl/vand, hvorefter Søren Zeuth & Peter Rasmussen får ordet til deres oplæg: ”Working Poor – Road Trip”. 

 

Søren & Peter beskriver deres oplæg således: 

”I løbet af de seneste 10 år er der opstået en ny gruppe arbejdere i Europa: The Working Poor. 

Arbejdsmarkedet er blevet mere usikkert. Antallet af fleksible ansættelser, vikar-jobs og midlertidige kontrakter er eksploderet. Også i Danmark banker fattigdommen på, og antallet af lavtlønsjobs stiger. Hundredvis af food banks er skudt op rundt om på kontinentet, og millioner af arbejdere og arbejdsløse står i kø for at få madvarer. 

Det er især unge, der arbejder i usikre jobs. Det betyder, at vi for første gang siden 2. verdenskrig ser en generation vokse op med færre rettigheder end deres forældre.  

Vi tager jer med på en rejse til et Europa i forandring. Med fotos, video, fortællinger og fakta og lægger vi op til en debat om, hvor Danmark og resten af kontinentet bevæger sig hen.

Fakta, underholdning og debat. Hvorfor ser vi den udvikling? Og hvad gør vi ved det?”

Lyder dette som noget for dig? Tag din kollega under armen og meld jer til Fyraftensmøde: ”Working Poor - Road Trip”

 

Tirsdag d. 18. april 2023 kl. 17:00 – ca. 20:00
Mødecenter Fabrikken, Lumbyvej 17F, 5000 Odense C

Tilmeldingsfrist d. 11. april 2023 til afdelingskontoret, Dansk El-Forbund Fyn

 • Tlf.: 66 12 52 05,  
 • Mail: fyn@def.dk eller
 • Tilmeldingsknap herunder

 

På vegne af BSO
Erling Jensen & Ulrik Andersson
 

19 Onsdag17:00 Medlemsmøde i HjørringAFD: Nordjylland
Slut: Onsdag 20:00

Kom til medlemsmøde Onsdag den 19. april 2023 kl. 17:00

Restaurant Svanelunden

Svanelunden 6

9800 Hjørring

 Programmet for mødet er følgende:

 • Nyt fra afdelingen
 • Kongres 2022 - Kongresbeslutninger
 • Overenskomstforhandlinger 23

Da mødet er med spisning skal tilmelding ske senest den 12. april 2023.

Du har mulighed for at tilmelde dig på et af de andre medlemsmøder i henholdsvis:

 • Aars den 17. april 2023
 • Brønderslev den 18. april 2023
 • Skagen den 24. april 2023
 • Frederikshavn den 25. april 2023

 

19 Onsdag17:00 TR/AMR NetværksmødeAFD: Østjylland
Slut: Onsdag 19:00

TR/AMR Netværksmøde

19 Onsdag18:00 BK Holstebro GeneralforsamlingAFD: Midtjylland
Slut: Onsdag 21:00

For alle medlemmer i Byklub Holstebro

Ordinær generalforsamling - Onsdag den 19. april 2023 kl.  18.00
Bowl´n´Fun,  Dominovej 26,  7500 Holstebro

Program:

Kl. 18.00 Spisning

Kl. 19.00 Generalforsamling

Kl. 20.00 Bowling

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent/godkendelse af dagsorden
 2. Valg af stemmeudvalg
 3. Beretning  v/formand Preben Iversen.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Regnskab v/kasserer Niels Jørgen Kristensen 
 6. Orientering fra afdelingen
 7. Valg – på valg er:

 

 1. Valg af Formand:                               (på valg Preben Iversen)
 2. Valg af Bestyrelsesmedlem:              (på valg Mads Kristensen)
 3. Valg af Bestyrelsessuppleant:           (på valg Ejvind Knudsen)
 4. Valg af Revisor:                                (på valg Ole Andersen)
 5. Valg af Revisor suppleant:                (på valg Jess Knup)

 

 1. Eventuelt

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, herunder forslag til valg, skal

Være formanden i hænde senest onsdag den 17. april.

Af hensyn til spisning skal vi have den tilmelding senest mandag den 10. april

Til Preben Iversen  mobil 51587358  eller til Niels Jørgen Kristensen 20575245 Eller på mail.  piversen@privat.dk

 

 P.K.V.

 Preben Iversen 

 Klubformand

Regnskab for perioden 1.januar 2022 til 31. december 2022

 

 

20 Torsdag10:00 EL:DRE KLUBAFD: Østjylland
Slut: Torsdag 12:00

EL:DRE KLUB

20 Torsdag16:30 Besøg Fjernvarme FynAFD: Fyn
Slut: Torsdag 19:00

Besøg på Fjernvarme Fyn

Fagforeningens Kultur- og Aktivitetsudvalg inviterer på et spændende virksomhedsbesøg på Fjernvarme Fyn.

Torsdag den 20. april 2023 kl. 16:30

Her vil kolleger på stedet bl.a. vise os det nye fælles kontrolcenter, den nye flisfyrede bioblok samt nogle af værkets nye elkedler og varmepumper. 

Du skal være iført sikkerhedssko og gerne hjelm og sikkerhedsbriller. Har du ikke en hjelm og/eller briller kan dette lånes.

Mødestedet oplyses i den mail og sms du modtager ved tilmelding.

Besøget er kun for medlemmer og tilmelding skal ske via TILMELD-knappen herunder - senest 13. april 2023

20 Torsdag16:30 Byklub Randers Fyraftens...AFD: Midtjylland
Slut: Torsdag 19:00

20 Torsdag16:30 Infomøde om OK23...AFD: Vestsjælland
Slut: Torsdag 20:00

Roskilde

Mere info følger

20 Torsdag17:00 GeneralforsamlingAFD: Nordsjælland
Slut: Torsdag 20:00

Dansk El-Forbund – Nordsjælland
Afholder Ordinær generalforsamling
Torsdag den. 20. april 2023 kl. 17.00
I Afdelingens lokaler
Nordre Jernbanevej 16A. 3400 Hillerød

Dagsorden:
1. Velkomst ved formanden
2. Forslag til forretningsorden
3. Valg af dirigent.
4. Godkendelse af dagsorden.
5. Godkendelse af referat ordinær generalforsamling 2022
6. Beretning
7. Regnskab for 2022.
8. Budget 2023.
9. Indkomne forslag/Bevillinger
10. Valg
11. Eventuelt.

Tilmelding til spisning er nødvendig, senest fredag d. 14. april kl. 12.00

Se afdelingens hjemmeside Generalforsamling 2023 | Dansk El-Forbund (def.dk) for mere fyldestgørende dagsorden (valg m.m.)
Forslag til vedtagelse samt indstillinger til valg skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Vel Mødt.

På bestyrelsens vegne
Henrik Siir
Afdelingsformand

24 Mandag17:00 Medlemsmøde 24/4-23AFD: Lillebælt
Slut: Mandag 20:00

Dagsorden:

1. Orientering fra afdelingen

2. Overenskomstforhandlinger

3. Aktuelle emner

 • Dansk El-Forbunds kongres, november 2022
 • Lokale lønforhandlinger

4. Orientering om regnskab

5. Evt.

24 Mandag17:00 Medlemsmøde i SkagenAFD: Nordjylland
Slut: Mandag 20:00

Kom til medlemsmøde Mandag den 24. april 2023 kl. 17:00

Skagen Kultur- og Fritidscenter

Kirkevej 19

9990 Skagen

Programmet for mødet er følgende:

 • Nyt fra afdelingen
 • Kongres 2022 - Kongresbeslutninger
 • Overenskomstforhandlinger 23

Da mødet er med spisning  skal tilmeld ske senest den 17. april 2023.

Du har mulighed for at tilmelde dig på et af de andre medlemsmøder i henholdsvis:

 • Aars den 17. april 2023
 • Brønderslev den 18. april 2023
 • Hjørring den 19. april 2023
 • Frederikshavn den 25. april 2023

 

 

25 Tirsdag17:00 Medlemsmøde i FrederikshavnAFD: Nordjylland
Slut: Tirsdag 20:00

Kom til medlemsmøde Tirsdag den 25. april 2023 kl. 17:00

Resturent Møllehuset

Skovalleen 45

9900 Frederikshavn

Programmet for mødet er følgende:

 • Nyt fra afdelingen
 • Kongres 2022 - Kongresbeslutninger
 • Overenskomstforhandlinger 23

Da mødet er med spisning skal tilmelding ske senest den 17. april 2023.

Du har mulighed for at tilmelde dig på et af de andre medlemsmøder i henholdsvis:

 • Aars den 17. april 2023
 • Hjørring den 19. april 2023
 • Skagen den 24. april 2023
 • Brønderslev den 18. april 2023
25 Tirsdag17:00 Generalforsamling VestsjællandAFD: Vestsjælland
Slut: Tirsdag 22:00

Dansk EL-Forbund Vestsjælland afholder ordinær generalforsamling

tirsdag den 25. april 2023 kl. 17:00

Generalforsamlingen afholdes på

Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 55, 4100 Ringsted

 

Dagsorden

Velkomst ved formanden

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af forretningsorden
 3. Valg af stemmetællere
 4. Beretning
 5. Årsrapport (Regnskab) 2022
 6. Budget 2023
 7. Indkommende forslag
 8. Valg

 

Forslag/kandidater, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt på mail til vestsj@def.dk, mærket ”generalforsamling 2023”, og med angivelse af, hvilket pkt. forslaget stilles til. Husk også navn og medlemsnr. Forslagene skal være afdelingskontoret i hænde senest den 15. april 2023 kl. 8.00.

Maj 2023

01 Mandag07:30 1. maj-arrangement i Afdeling...AFD: København
Slut: Mandag 11:20

Program:

Kl. 07.30 Morgenkaffe og -brød

Kl. 08.00 Der vil være taler fra afdelingsformanden og politikere

Kl. 09.00 Der er pølser på grillen

Kl. 11.20 Vi går i samlet flok til Fælledparken

01 Mandag08:30 1. maj arrangement AFD: Østjylland
Slut: Mandag 11:00

1. maj arrangement i afdelingen

 

01 Mandag08:30 1. Maj i Afdeling VestsjællandAFD: Vestsjælland
Slut: Mandag 11:30

Der afholdes 1. Maj i afdelingen, mere info følger senere.

01 Mandag09:00 1. maj i RandersAFD: Midtjylland
Slut: Mandag 14:00

01 Mandag09:00 1. MajAFD: Lillebælt
Slut: Mandag 13:00

Du er inviteret til 1. maj

 

Dansk El-Forbund, afdeling Lillebælt er morgenfriske, det håber vi også du er.
 

Vi afholder nemlig 1. maj arrangement fra kl. 09:00 til 13:00 – Vi serverer morgenkaffe og rundstykker. Når vi når middagstid, starter vi grillen op – og der vil stå kolde øl og sodavand klar.

 

Alle aldre er velkomne, så tag din bedstefar, din kollega, din lærling eller dine børn/børnebørn og bedre halvdel med. Der bliver også lidt sjov med aktiviteter udenfor.

 

Vi glæder os til af se jer til en festlig formiddag på

 

Jens Grøns Vej 20, 7100 Vejle

Tilmelding er ikke nødvendig, men det vil give os en indikation af hvor meget mad vi skal bestille. Så hjælp os gerne, ved lige at skrive jer på her.

01 Mandag09:00 Kom til 1. maj i AalborgAFD: Nordjylland
Slut: Mandag 17:00

Kom og mød dine kollegaer til 1. maj med start på Hadsundvej 184 kl. 9.00

Velkomst og taler ved 3F Formand Allan Busk og 3F Forbundssekretær Lene Krabbe Dahl.

Der vil være gratis kaffe, rundstykker og pølser samt øl og vand.

Underholdning bliver ved "Giro 413" og hoppeborg til børnene.

Kl. 12.30 er der fælles bus til Søndergade.

12.45 Optog 

Programmet i Kildeparken bliver som følger:

13.45 Ankomst til Kilden med sang fra kor 

14.00 Velkommen v. Tania 

14.05 Tale v. Signe Færch

14.25 Mellervangen Big band 

14.45 Tale Anja C. Jensen

15.10 Tale nr. 3 - ungdomstaler

15.25 Tania med tak for talerne og præsentation af band

15.30 Superscum 

17.00 Farvel og tak for i dag

01 Mandag10:00 1.Maj DEF SydjyllandAFD: Sydjylland
Slut: Mandag 12:30

Der afholdes 1. maj arrangementer 

i afdelings område (klik på den by du ønsker at se arrangementet for)

Listen vil løbende blive opdateret så snart vi modtager information om de forskellige arrangementer.

 

Esbjerg (afdelings arrangement)

 

02 Tirsdag07:30 Seniorklubbens ForårsturAFD: Sydjylland
Slut: Tirsdag 16:15

Tag med til Strandingsmuseet, Skt. George

i Thorsminde, 6990 Ulfborg

Pris for hele dagen 250,- kr. pr. person (kan betales i bussen, kontant eller via mobilpay)

se hele invitationen her

08 Mandag12:30 Seniorklubben DEF Vestsj....AFD: Vestsjælland
Slut: Mandag 16:00

Det årlige kontingent TIL seniorklubben er

 på kr 300, - (PLUS medlemsskab af DEF.)

Seniorklubbens kontingent for 2023

betales på januar mødet eller senest

den 26-2-2023 på klubbens konto

 

 

Klubbens ​​konto

Reg.nr 2280 Konto nr. 4395137714

Husk for-og efternavn (så Ole kan se, hvem der har betalt).

Klubbens kasserer er

Ole Christiansen

(christiansen.olep@gmail.com)

 

 

Husk at give Ole Christiansen besked

hvis du får ny tlf.nr- e-mail eller adresse.

08 Mandag16:30 Generalforsamling i Dansk El-...AFD: København
Slut: Mandag 19:00

Mandag den 8. maj 2022 kl. 16.30 i Tikøbgade 9, 2200 København N.

Dagsorden:

 1. Valg af 2 dirigenter og godkendelse af forretningsordenen
 2. Protokol (ligger til gennemsyn i afdelingen)
 3. Afdelingsbestyrelsens beretninger:
  a. Formandens beretning, herunder a-kasseberetning
  c. Udvalgsberetninger

4.  Udtalelser

5.  Regnskab 2023

6.  Forslag

7.  Valg:

3 faglige sekretærer
4 bestyrelsesmedlemmer
6 suppleanter til bestyrelsen
3 repræsentanter til aktivitetsudvalget, samt 1 suppleant
3 repræsentanter til uddannelsesudvalget, samt 1 suppleant.
4 repræsentanter til SI/MØ-udvalget.
2 repræsentanter til oplysnings- og organisationsudvalg
1 Bilagskontrollant.
1 bestyrelsesmedlem til legatfonden.
Repræsentanter til arbejdsmarkedspensionsselskaber.

8. Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen skal være afdelingen i hænde senest den 11. april 2023 kl. 12.00 pr. post eller e-mail: kbh@def.dk.

Skriftlig beretning, regnskab, indkomne forslag samt opstilling til valg ligger på afdelingens hjemmeside i løbet af uge 19.

Sidste frist for tilmelding til spisning ifm. generalforsamlingen er tirsdag den 2. maj 2023

På bestyrelsens vegne
Søren Mathiasen
Formand

10 Onsdag18:15 Generalforsamling i afdeling...AFD: Østjylland
Slut: Onsdag 21:00

Afdelingen holder ordinær Generalforsamling 

 

Onsdag den 10. maj 2023, kl. 18:15

Rymarken 4, lokalerne 1. sal, 8210 Aarhus V.

 

Tilmelding til spisning kl. 17:30

Ønsker du at spise med, bedes du tilmelde dig enten her på siden, på tlf. nr. 86752500, eller via mail til ostjylland@def.dk

Tilmelding senest tirsdag den 2. maj 2023

 

 

 

16 Tirsdag15:00 AfdelingsbestyrelsesmødeAFD: Vestsjælland
Slut: Tirsdag 20:30

AFDELING VESTSJÆLLAND AFHOLDER BESTYRELSESMØDE
Dette er blot til orientering

 

Indkomne forslag der ønskes behandlet på bestyrelsesmødet, skal fremsendes til afdelingen senest én uge før mødet afholdes på VESTSJ@DEF.DK

22 Mandag13:00 Bestyrelsesmøde nr.3 22/5-23AFD: Lillebælt
Slut: Mandag 16:30

Afdelingsbestyrelsesmøde

25 Torsdag10:00 EL:DRE KLUBAFD: Østjylland
Slut: Torsdag 12:00

EL:DRE KLUB

26 Fredag16:45 Bowling UngdommenAFD: Østjylland
Slut: Fredag 19:00

Dansk El-Forbund Ungdom Østjylland inviterer til bowling 

Fredag den 26. maj 2023

 

Lyst til en hyggelig aften med andre unge elektrikere til bowling?

Så læs med:

 

Informationer 

Arrangementet er for lærlinge i alle aldre og svende under 30 år. 

Det er gratis at deltage for medlemmer.

Der bliver spillet i en time og derefter er der amerikansk buffet.

Vi sørger for aftensmad og drikkevarer. 

 

Tid - Fredag den 26. maj 2023

Møde ved bowlinghallen kl. 16:45

Bowling starter kl. 17:00

Færdig omkring kl. 19:00

 

Sted

Aarhus Bowlinghal

Eckersbergsgade 15, 8000 Aarhus C.

 

Tilmelding nødvendig

Senest fredag den 19. maj 2023, til:

Dansk El-Forbund Østjylland 

E-mail - ostjylland@def.dk

Telefon - 86752500 

 

juni 2023

06 Tirsdag17:00 Byklub Randers Sommerfest med...AFD: Midtjylland
Slut: Tirsdag 21:00

08 Torsdag16:30 AkkordklubmødeAFD: Lillebælt
Slut: Torsdag 19:30

Akkordklubmøde

Akkordklubben er for alle der arbejder eller gerne vil arbejde på akkord.

Hvis du gerne vil høre mere om akkord, så kom til klubmøde.

I 2023 har vi aftalt 4 møder, hvor temaet er vejen fra indgåelse af akkordaftale til afslutning af projekt.

Hvert møde vil have et delelement fra fra denne vej, som vil blive præsenteret af Forbundsakkordmentor Lasse Pedersen.

Møderne ligger i marts. juni, sept og nov. Du kan finde datoerne og tilmelde dig i vores arrangementskalender.

Her mødes erfarne og nye akkordsvende for at netværke, og de deler gerne ud af deres erfaringer til dig også.

Tilmelding senest en uge før, da vi bestiller aftensmad til dig.

Tilmelding kan ske på følgende 3 måder :

1. via denne hjemmeside (anbefales)

2. på lillebelt@def.dk

3. på 76424350

På dette møde er temaet: Optræk, aftalesedler

15 Torsdag10:00 EL:DRE KLUBAFD: Østjylland
Slut: Torsdag 12:00

EL:DRE KLUB

22 Torsdag16:30 AMR og TR netværksmødeAFD: Lillebælt
Slut: Torsdag 19:30

Hvis du er valgt som Tillidsrepræsentant eller Arbejdsmiljørepræsentant, så læs videre her.

Vi er i fuld gang med at netværke for jer her i Lillebælt.

Vi afholder 4 møder årligt, et i hvert kvartal, hvor aktuelle emner og hvad der rører sig på virksomhederne tages op.

Der er rig mulighed for vidensdeling og der er noget at hente for både nye og gamle i hvervene.

Skulle du af en eller anden grund ikke være med på listen, så tøv ikke med at melde dig til her, også hvis du ikke er valgt endnu, men gerne vil høre mere om de 2 tillidshverv.

mødet afholdes i vores mødelokale på Jens Grøns Vej 20 i Vejle

30 Fredag18:30 Jels VikingspilAFD: Sydjylland
Slut: Fredag 21:00