september 2018

27 Torsdag15:00 Infomøde for nyvalgte tillids...AFD: København
Slut: Torsdag 17:00

Hvis du er nyvalgt tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant, vil du få en særskilt invitation sendt hjem til dig.

27 Torsdag17:00 TR/AMR kursus 1AFD: Sydjylland
Slut: Torsdag 20:30

Afdelings kursus for TR & AMR

For dig som er tillidsvalgt tilbyder vi en kursus række på 4 aftener

se hele programmet her

oktober 2018

01 Mandag17:00 UngdomsudvalgsmødeAFD: Østjylland
Slut: Mandag 19:30

Ungdomsudvalgsmøde

Kom og netværk med andre lærlinge og medlemmer under 30 år.

Her kan du også være med til, at planlægge aktiviteter samt fokus områder for DEF Ungdom

Vi mødes på afdelingens kontor: Rymarken 4, 3. sal, 8210 Århus V.
Alle lærlinge og medlemmer under 30 år er velkomne.
02 Tirsdag09:30 Seniorklubben...AFD: Sydjylland
Slut: Tirsdag 12:00

Formiddags komsammen

På afdelingskontoret i Esbjerg, Sallingsundvej 6B, 6715 Esbjerg N
 

for alle pensionister, førtidspensionister og efterlønner

Kom og få en kop kaffe, et rundstyke og en snak med gamle kollegaer pris 20,- kr

03 Onsdag16:15 Randers GK BestyrelsesmødeAFD: Midtjylland
Slut: Onsdag 17:30

 

   Randers Guldnåleklub afholder bestyrelsesmøde den første onsdag i hver måned.

03 Onsdag17:30 UngdomsmødeAFD: Vestsjælland
Slut: Onsdag 20:00

AFDELING VESTSJÆLLAND AFHOLDER UNGDOMSMØDE

Så hvis du er ung og ville være med til at præge fremtiden, så kom og giv din mening til kende

under mødet ville der være lidt at spise.

tilmeld dig på

ITH@DEF.DK

03 Onsdag17:30 VirksomhedsbesøgAFD: Midtjylland
Slut: Onsdag 21:00
Byklubben Randers invitere  til Virksomhedsbesøg på Hobro sygehus - med spisning

Onsdag den 3. oktober 2018

Se indbydelsen her

04 Torsdag17:00 Fuckr med dn hjrneAFD: Sydjylland
Slut: Torsdag 21:00

Kom til en aften om efteruddannelse

hvor vi ud over at fortælle om mulighederne for efteruddannelse også har inviteret Danmarks førende mentalist Jan Hellesøe,

til at komme og udfører minipulationer med en omgang nærværende underholdning i verdensklasse i form af hypnose, tankeeksperimenter og andre psykologiske greb.

arrangementet foregår i glassalen på Rybners.

 

Se hele arrangementet her

04 Torsdag17:00 Temaaften med ABBAFD: Nordsjælland
Slut: Torsdag 21:00

Vil du gerne vide mere om følgende:

▪Dimensionering efter den nye standard
▪Maksimalafbrydere
▪Automatsikringer og udløserkarakterstikker
▪Gnistdetektor

Så tilmeld dig temaaften med ABB og bliv klogere på ovenstående.

05 Fredag08:00 UngdomsårsmødeAFD: Lillebælt
Slut: Søndag 14:00

Ungdoms Årsmøde 2018

Kunne du tænke dig at sætte din finger på,

hvad der skal ske for ungdommen i Dansk El

-Forbund det næste års tid.

Hvad med at finde ud af, om det er rigtigt, at

fagforeningen kun består af gamle tykke

mænd, der spiser store middage ?

Det kunne være, at der findes masser af sjove

unge, friske, energiske unge, som dig

selv. Folk, som gerne vil mere, end bare sidde

og vente på, om der er nogle andre der

kender dine lyster og tanker.

Vi sørger for transport, værelser, mad og der

er garanti for masser af sjove spændende

timer og god underholdning i løbet af weekenden.

Ungdommen afholder årsmøde den 5.- 7.

oktober 2018.

Der afholdes forberedelsesdag lørdag d. 8/9

-2018.

Hvis vi har fristet dig, så meld dig til her på siden,

eller via mail: lillebælt@def.dk

eller på telefon 76 42 43 50 senest d. 31/8-2018.

Vi glæder os til at være sammen med lige

netop dig.

 

Lillebælt ungdom

05 Fredag16:00 Ungdommens Årsmøde 2018AFD: DEF Ungdom
Slut: Søndag 16:00

Ungdommens Årsmøde 2018

Politisk topmøde med unge kolleger fra hele landet

Kunne du tænke dig at have indflydelse på de opgaver, Dansk El-Forbund skal arbejde med i fremtiden?

Eller kunne du bare godt tænke dig at snuse lidt til de ting, ungdomsarbejdet kan tilbyde dig?

Så er årsmødet den perfekte lejlighed. Mere end 100 unge medlemmer samles på Metalskolen Jørlunde og diskuterer, debatterer og stemmer om de forslag, der skal forme ungdomsarbejdet. Du er med til at beslutte, hvem der skal være formand for Forbundets Lærlinge- og Ungdomsudvalg (FLU) og til at vedtage den årlige handlingsplan.

Find og tilmeld dig i din lokale afdeling her. 

05 Fredag16:00 Ungdommens Årsmøde AFD: Østjylland
Slut: Søndag 16:00

UNGDOMMENS ÅRSMØDE 2018

POLITISK TOPMØDE MED UNGE KOLLEGER FRA HELE LANDET

Kunne du tænke dig at have indflydelse på de opgaver, Dansk El-Forbund skal arbejde med i fremtiden?

Eller kunne du bare godt tænke dig at snuse lidt til de ting, ungdomsarbejdet kan tilbyde dig?

Så er årsmødet den perfekte lejlighed. Mere end 100 unge medlemmer samles på Metalskolen Jørlunde og diskuterer, debatterer og stemmer om de forslag, der skal forme ungdomsarbejdet. Du er med til at beslutte, hvem der skal være formand for Forbundets Lærlinge- og Ungdomsudvalg (FLU) og til at vedtage den årlige handlingsplan.

 

Tilmeld dig ved at sende en mail til ostjylland@def.dk eller på telefon 86752500

08 Mandag15:00 BestyrelsesmødeAFD: Midtjylland
Slut: Mandag 18:00

 

  Der afholdes Bestyrelsesmøde i Afdeling Midtjylland

08 Mandag17:30 Dimensionering,...AFD: Storstrøm
Slut: Mandag 21:00

Dansk El- Forbund og ABB indbyder til Temamøde

Vil du gerne vide mere om følgende:

 • Dimensionering efter den nye standard
 • Maksimalafbrydere
 • Automatsikringer og udløserkarakterstikker
 • Gnistdetektor

 

Kort beskrivelse af indholdet i de forskellige emner.

Nu skal der dimensioneres efter DS 60364:

Fra og med 1 juli 2019 skal der dimensioneres efter DS 60364. Det betyder at stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6 tabel 801A for boliger ophører. Derfor skal man nu dimensionere alle kabler med oplægningsform, samlet fremføring & temperatur.

Overbelastning & kortslutning:

Man skal i fremtiden kontrollere kabler for overbelastning og kortslutning når disse er anbragt eksempelvis i en bolig.

Der går rygter i branchen om at man er ”save” vis man benytter 2,5  kabel til lysinstallationer. Dette er ikke den hele sandhed, virkeligheden er at man bliver begrænset for længden af kablet.
 

Maksimalafbryder:
Maksimalafbrydere bruges oftest som sektions eller indgangsafbrydere i større el tavler.
På maksimalafbrydere er det muligt at foretage indstillinger for overbelastning og kortslutninger. Hvilke konsekvenser kan det have for el installationen vis man ændre disse indstillinger.
Vi oplever en stigende efterspørgsel på maksimalafbrydere med elektroniske overvågnings relæer, disse relæer kan overvåge og samle data for el installationen der forsynes.
Hvad betyder alt dette, og hvad skal man være opmærksom på når man i hverdagen støder på en maksimalafbryder.
 

Automatsikringer:
Automatsikringer bliver mere og mere anvendt i danske installationer. Men hvorfor kan man ikke bare uden videre udskifte en smeltesikring med en automatsikring. Og hvad er forskellen på automatsikringerne når udløserkarakterstikken hedder B, C, D, K eller Z.
 

Gnistdetektor S-ARC1:
AFDD (arc fault detection device) er en gnist detektor, som sammenbygget med en automatsikring er designet til at beskytte elektriske installationer mod gnister(lysbuer). Som i værste tilfælde kan starte brand. Den nye standard anbefaler at man træffer særlige foranstaltninger til beskyttelse imod fejl der forårsager lysbuer i særlige lysgrupper, som f.eks. Forsyner el installationer i soverum eller områder med uerstattelige effekter. Her nævnes at AFDD kan opfylde denne anbefaling.
Hvordan beskytter AFDD el installationen mod lysbuer. Og hvorfor kan RCD og sikringer i særlige tilfælde ikke være tilstrækkelig beskyttelse for disse nævnte områder. Sidst men ikke mindst, hvordan genkender man en AFDD der er monteret i en el tavle.

Temamødet er udarbejdet i samarbejde mellem Dansk El – Forbund og ABB

Temamødet bliver afholdt mandag d. 8. oktober 2018 på CELF, Kringelborg Allé 7, 4800 Nykøbing F.

Fra kl. 17.30 til ca. 21 Tilmelding er nødvendig grundet forplejning.

Tilmelding på telefon 55 37 42 18 tast 2. Via mail: storstrom@def.dk via hjemmeside på knappen herunder.

Tilmelding senest mandag den 1. oktober 2018

 

Med venlig hilsen

Dansk El- Forbund, afdeling Storstrøm

10 Onsdag17:30 Temamøde med ABB i EsbjergAFD: Sydjylland
Slut: Onsdag 20:30

Vil du gerne vide mere om følgende:

 

Dimensionering efter den nye standard

Maksimalafbrydere

Automatsikringer og udløserkarakterstikker

Gnistdetektor

så læs mere her
11 Torsdag17:00 TR/AMR Kursus 2AFD: Sydjylland
Slut: Torsdag 20:30

Afdelings kursus for TR & AMR

For dig som er tillidsvalgt tilbyder vi en kursus række på 4 aftener

se hele programmet her

15 Mandag08:30 AFDELINGSBESTYRELSESMØDEAFD: Vestsjælland
Slut: Mandag 16:00

AFDELING VESTSJÆLLAND AFHOLDER BESTYRELSESMØDE

Dette er blot til orientering

 

Indkomne forslag der ønskes behandlet på bestyrelsesmødet, skal fremsendes til afdelingen senest én uge før mødet afholdes på vestsj@def.dk

15 Mandag18:00 GeneralforsamlingAFD: Lillebælt
Slut: Mandag 20:00

 

Dansk EL-Forbund, Lillebælt, indkalder til ordinær Generalforsamling.

 

Mandag d. 15. oktober 2018 kl. 19.00, i afdelingens mødelokaler Jens Grøns Vej 20, 7100 Vejle.

 

 

Dagsorden:

 

 1. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen.

 

 1. Valg af dirigent.

 

 1. Beretning.

 

 1. Orientering fra ungdomsudvalget.

 

 1. Aktuelt emne.

 

 1. Regnskab 2017 og budget 2019.

 

 1. Valg.

7.1.   Afdelingsformand, Karl-Jørn Petersen.

 

7.2.   Fagsekretær med økonomi som ansvar, Karl-Jørn Petersen.           

 

7.3.   Indstillinger til afdelingens lærlinge- og ungdomsudvalg.

 

7.4.   2 bestyrelsesmedlemmer, Morten Henze – Kristian Eskildsen.

 

7.5.   1 bestyrelsesmedlem (ungdomsudvalgssekretær) Vakant

 

7.6.   1 faglig revisor, Lindy Poulsen

 

7.7.   3 bestyrelsessuppleanter.

 

7.8.   2 revisorsuppleanter.

 

 1. Ændring af afdelingslove.

 

 1. Indkomne forslag.

 

 1. Evt.

 

Forslag og forslag til personvalg som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt  til afdelingskontoret: Dansk El-Forbund, Lillebælt, Jens Grøns Vej 20, 7100 Vejle, att. formanden, senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

Spisning.

Generalforsamlingen bliver indledt med en fællesspisning, som starter kl. 18.00. Her byder afdelingen på en gang varm aftensmad. Hvis du ønsker at deltage i spisningen, er det nødvendigt, at du tilmelder dig. Hvis du kun deltager i generalforsamlingen og ikke i spisningen, kan du bare møde op.

 

Tilmelding til spisningen skal ske til afdelingskontoret senest torsdag d. 11/10-2018 på tlf. 76 42 43 50 mandag til torsdag kl. 9.00 13.00, mandag yderligere kl. 15.00 – 17.00 og fredag kl. 9.00 – 13.00, eller via e-mail: lillebelt@def.dk eller her på siden.

 

 

P.b.v. Afdelingsformand Karl-Jørn Petersen

17 Onsdag16:00 Seniorklub Nordsjælland...AFD: Nordsjælland
Slut: Onsdag 20:00

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Seniorklub Nordsjælland med følgende dagsorden:

 Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Beretning
 4. Regnskab
 5. Indkomne forslag
 6. Valg
 7. Eventuelt

På grund af efterfølgende spisning er tilmelding nødvendig.

17 Onsdag20:00 Guld Randers GeneralforsamlingAFD: Midtjylland
Slut: Onsdag 22:00

Guldnåleklubben Randers generalforsamling 

Onsdag d. 17 - 10 - 2018  kl. 19.00

Tronholmen 9  8960 Randers SØ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Forslag skal indsendes senest 14 dage før. (03/10-18) til guldranders@gmail.com

Tryk for at se dagsorden

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

18 Torsdag10:00 El-Dre Klubben for...AFD: Østjylland
Slut: Torsdag 12:00

 El-Dre KLubben

Vi mødes hver 3. torsdag i måneden fra kl. 10:00-12:00 på Rymarken 4, 8210 Aarhus V.

Kontaktperson er Bent Homann på mail

 bhomann8310@gmail.com

eller

tlf. 40898245.

22 Mandag17:00 Kongresdelegeretmøde nr. 8AFD: Østjylland
Slut: Mandag 20:00

Kongresdelegeretmøde nr. 8.

 Mødet afholdes på afdelings kontoret Rymarken 4, 8210 Aarhus V. 

24 Onsdag17:30 Temamøde i RandersAFD: Midtjylland
Slut: Onsdag 21:00

Læs indbydelsen her

 

Senest tilmelding er den 22.10.18

25 Torsdag15:00 Infomøde for nyvalgte tillids...AFD: København
Slut: Torsdag 17:00

Hvis du er nyvalgt tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant, vil du få en særskilt invitation sendt hjem til dig.

25 Torsdag17:00 TR/AMR Kursus 3AFD: Sydjylland
Slut: Torsdag 20:30

Afdelings kursus for TR & AMR

For dig som er tillidsvalgt tilbyder vi en kursus række på 4 aftener

se hele programmet her

30 Tirsdag08:00 Kongres DEFAFD: Vestsjælland
Slut: Fredag 16:00

Kongres 2018

Dette er blot til orientering

30 Tirsdag10:00 KongresAFD: Østjylland
Slut: Fredag 12:00

Kongres

november 2018

05 Mandag17:00 UngdomsudvalgsmødeAFD: Østjylland
Slut: Mandag 19:30

Ungdomsudvalgsmøde

Kom og netværk med andre lærlinge og medlemmer under 30 år.

Her kan du også være med til, at planlægge aktiviteter samt fokus områder for DEF Ungdom

Vi mødes på afdelingens kontor: Rymarken 4, 3. sal, 8210 Århus V.
Alle lærlinge og medlemmer under 30 år er velkomne.
06 Tirsdag09:30 Seniorklubben...AFD: Sydjylland
Slut: Tirsdag 12:00

Formiddags komsammen

På afdelingskontoret i Esbjerg, Sallingsundvej 6B, 6715 Esbjerg N
 

for alle pensionister, førtidspensionister og efterlønner

Kom og få en kop kaffe, et rundstyke og en snak med gamle kollegaer pris 20,- kr

06 Tirsdag17:00 Brokke- og TeknikmødeAFD: Vestsjælland
Slut: Tirsdag 21:00

Brokke- og Teknikmøde 2018

Igen i år vil du kunne møde op og brokke dig! Og brok modtages som sædvanligt med glæde…
Dette er en enestående lejlighed til at møde op og kvit og frit levere en god gang brok sammen med nye, såvel gamle kollegaer.

For nye brokkere:

Brokkemøderne er en over 20 år gammel tradition, hvor du har mulighed for at brokke dig over produkterne, som nedenstående virksomheder leverer.
Igennem årene er der meget brok, som rent faktisk er blevet udmøntet i forbedringer af materialet til glæde for dig og dine kolleger.
Så er der noget, du vil brokke dig over, så kom til en hyggelig aften sammen med andre brokkere.

Har du et bevis for dit brok, så tag det endelig med til denne aften med brokhygge så der kan blive syn for sagen = brokkeriet.

Som sædvanlig vil du møde kompetente repræsentanter fra både den tekniske og produktionsmæssige side hos virksomhederne.

Lauritz Knudsen/Schneider Electric - leverandør af kvalitets elmateriel

ELOGIC SYSTEMS - som udbyder et bredt udbud af kvalitets-eltavler samt et komplet sortiment i udendørs kapslinger (kabelskabe).

For at det hele ikke skal gå op i brok, vil der fra ovenstående virksomheder være følgende korte temaindlæg. Og hvis der skulle være nyt af epokegørende art, så vil du også høre om det.

Fra Lauritz Knudsen: Energioptimering løsninger for en bedre udnyttelse af energien

Fra Elogic: Hvilken indflydelse har den nye tavlestandard på hverdagens tavler.

Programmet

Kl. 17.00 - 18.30   Afdelingen byder velkommen

                          Derefter de tekniske indlæg v/leverandørerne.

Kl. 18.30 - 19.00   Spisning

Kl. 19.00 - 21.00   Brokkemøde hvor virksomhederne ser frem til dine ”brokker” med glæde

Mødet afholdes
Tirsdag den 6/11 2018, kl. 17.00

I Afdelingens lokaler på
Borgediget 18, 4000 Roskilde

Du skal tilmelde dig senest 26/10-2018 enten via e-mail vestsj@def.dk eller på afdelingens hjemmeside www.def.dk/vestsj

Du er også velkommen til at komme forbi afdelingen og tilmelde dig.

Vi ses til en hyggelig aften med brok, energi/teknik og godt humør.

06 Tirsdag17:30 Temamøde i ThistedAFD: Midtjylland
Slut: Tirsdag 21:00

Læs indbydelsen her

 

Sidste tilmelding fredag den 2. november 2018. 

07 Onsdag16:15 Randers GK BestyrelsesmødeAFD: Midtjylland
Slut: Onsdag 17:30

 

   Randers Guldnåleklub afholder bestyrelsesmøde den første onsdag i hver måned.

07 Onsdag17:00 Brokkemøde 2018AFD: Storstrøm
Slut: Onsdag 21:00

Brokke- og Teknikmøde 2018

 

Igen i år vil du kunne møde op og brokke dig! Og brok modtages som sædvanligt med glæde…

 

Dette er en enestående lejlighed til at møde op og kvit og frit levere en god gang brok sammen med nye, såvel gamle kollegaer.

 

For nye brokkere:

Brokkemøderne er en over 20 år gammel tradition, hvor du har mulighed for at brokke dig over produkterne, som nedenstående virksomheder leverer.

Igennem årene er der meget brok, som rent faktisk er blevet udmøntet i forbedringer af materialet til glæde for dig og dine kolleger.

Så er der noget, du vil brokke dig over, så kom til en hyggelig aften sammen med andre brokkere.

 

Har du et bevis for dit brok, så tag det endelig med til denne aften med brokhygge så der kan blive syn for sagen = brokkeriet.

 

Som sædvanlig vil du møde kompetente repræsentanter fra både den tekniske og produktionsmæssige side hos virksomhederne.

 

Lauritz Knudsen/Schneider Electric - leverandør af kvalitets elmateriel

 

ELOGIC SYSTEMS - som udbyder et bredt udbud af kvalitets-eltavler samt et komplet sortiment i udendørs kapslinger (kabelskabe).

 

For at det hele ikke skal gå op i brok, vil der fra ovenstående virksomheder være følgende korte temaindlæg. Og hvis der skulle være nyt af epokegørende art, så vil du også høre om det.

 

Fra Lauritz Knudsen: Energioptimering løsninger for en bedre udnyttelse af energien

 

Fra Elogic: Hvilken indflydelse har den nye tavlestandard på hverdagens tavler.

Programmet

 

Kl. 17.00 - 18.30   Afdelingen byder velkommen

                          Derefter de tekniske indlæg v/leverandørerne.

Kl. 18.30 - 19.00   Spisning

Kl. 19.00 - 21.00   Brokkemøde hvor virksomhederne ser frem til dine ”brokker” med glæde

Mødet afholdes
onsdag den 7. november 2018, kl. 17.00

på Skovridergaarden i Nakskov.

 

Du skal tilmelde dig senest 31. oktober enten via e-mail storstrom@def.dk eller telefon 55 37 42 18, tast 2 eller her på siden.

 

Du er også velkommen til at komme forbi afdelingen og tilmelde dig.

 

Vi ses til en hyggelig aften med brok, energi/teknik og godt humør.

 

Venlig hilsen

Dansk El-Forbund

Afdeling Storstrøm

 

 

 

07 Onsdag17:30 UngdomsmødeAFD: Vestsjælland
Slut: Onsdag 20:00

AFDELING VESTSJÆLLAND AFHOLDER UNGDOMSMØDE

Så hvis du er ung og ville være med til at præge fremtiden, så kom og giv din mening til kende

under mødet ville der være lidt at spise.

tilmeld dig på

ITH@DEF.DK

07 Onsdag18:00 Medlemsmøde i VejenAFD: Lillebælt
Slut: Onsdag 21:30

Hej

Du indbydes hermed til det årlige medlemsmøde i Vejen, datoèn er sikker, det er tidpunktet også. meeen, lokalitionen kommer der info om senere :-)

Tilmelding:

   1.her på siden

   2.lillebelt@def.dk

   3.76424350

 

Vi ses.

08 Torsdag17:00 TR/AMR Kursus 4AFD: Sydjylland
Slut: Torsdag 20:30

Afdelings kursus for TR & AMR

For dig som er tillidsvalgt tilbyder vi en kursus række på 4 aftener

se hele programmet her

08 Torsdag17:30 Temamøde i HolstebroAFD: Midtjylland
Slut: Torsdag 17:30

Læs indbydelsen her

 

Senest tilmelding er den 5.11.18

09 Fredag17:00 DEF Ungdoms julefrokostAFD: Østjylland
Slut: Fredag 23:00

DEF Ungdom i Østjylland holder julefrokost sammen med MFD ungdom.

Arrangementet afholdes i kælderen på Rymarken 4.
12 Mandag15:00 BestyrelsesmødeAFD: Midtjylland
Slut: Mandag 18:00

 

   Der afholdes Bestyrelsesmøde i Afdeling Midtjylland

  

13 Tirsdag17:30 Dimensionering,...AFD: Storstrøm
Slut: Tirsdag 21:00

Dansk El- Forbund og ABB indbyder til Temamøde

Vil du gerne vide mere om følgende:

 • Dimensionering efter den nye standard
 • Maksimalafbrydere
 • Automatsikringer og udløserkarakterstikker
 • Gnistdetektor

 

Kort beskrivelse af indholdet i de forskellige emner.

Nu skal der dimensioneres efter DS 60364:

Fra og med 1 juli 2019 skal der dimensioneres efter DS 60364. Det betyder at stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6 tabel 801A for boliger ophører. Derfor skal man nu dimensionere alle kabler med oplægningsform, samlet fremføring & temperatur.

Overbelastning & kortslutning:

Man skal i fremtiden kontrollere kabler for overbelastning og kortslutning når disse er anbragt eksempelvis i en bolig.

Der går rygter i branchen om at man er ”save” vis man benytter 2,5  kabel til lysinstallationer. Dette er ikke den hele sandhed, virkeligheden er at man bliver begrænset for længden af kablet.
 

Maksimalafbryder:
Maksimalafbrydere bruges oftest som sektions eller indgangsafbrydere i større el tavler.
På maksimalafbrydere er det muligt at foretage indstillinger for overbelastning og kortslutninger. Hvilke konsekvenser kan det have for el installationen vis man ændre disse indstillinger.
Vi oplever en stigende efterspørgsel på maksimalafbrydere med elektroniske overvågnings relæer, disse relæer kan overvåge og samle data for el installationen der forsynes.
Hvad betyder alt dette, og hvad skal man være opmærksom på når man i hverdagen støder på en maksimalafbryder.
 

Automatsikringer:
Automatsikringer bliver mere og mere anvendt i danske installationer. Men hvorfor kan man ikke bare uden videre udskifte en smeltesikring med en automatsikring. Og hvad er forskellen på automatsikringerne når udløserkarakterstikken hedder B, C, D, K eller Z.
 

Gnistdetektor S-ARC1:
AFDD (arc fault detection device) er en gnist detektor, som sammenbygget med en automatsikring er designet til at beskytte elektriske installationer mod gnister(lysbuer). Som i værste tilfælde kan starte brand. Den nye standard anbefaler at man træffer særlige foranstaltninger til beskyttelse imod fejl der forårsager lysbuer i særlige lysgrupper, som f.eks. Forsyner el installationer i soverum eller områder med uerstattelige effekter. Her nævnes at AFDD kan opfylde denne anbefaling.
Hvordan beskytter AFDD el installationen mod lysbuer. Og hvorfor kan RCD og sikringer i særlige tilfælde ikke være tilstrækkelig beskyttelse for disse nævnte områder. Sidst men ikke mindst, hvordan genkender man en AFDD der er monteret i en el tavle.

Temamødet er udarbejdet i samarbejde mellem Dansk El – Forbund og ABB

Temamødet bliver afholdt tirsdag d. 13. november 2018 på EUC Sjælland, Jagtvej 2, 4700 Næstved.

Fra kl. 17.30 til ca. 21 Tilmelding er nødvendig grundet forplejning.

Tilmelding på telefon 55 37 42 18 tast 2. Via mail: storstrom@def.dk via hjemmeside på knappen herunder.

Tilmelding senest tirsdag den 6. november 2018.

Med venlig hilsen

Dansk El- Forbund, afdeling Storstrøm

15 Torsdag10:00 El-Dre Klubben for...AFD: Østjylland
Slut: Torsdag 12:00

 El-Dre KLubben

Vi mødes hver 3. torsdag i måneden fra kl. 10:00-12:00 på Rymarken 4, 8210 Aarhus V.

Kontaktperson er Bent Homann på mail

 bhomann8310@gmail.com

eller

tlf. 40898245.

15 Torsdag17:30 ABB og DEF Temamøde i ÅrhusAFD: Østjylland
Slut: Torsdag 20:00
ABB og Dansk El-Forbund Østjylland afholder i samarbejde to temamøder i Aarhus d. 15. november og Silkeborg d. 28. november
Vil du vide mere om
 • Dimensionering efter den nye standard
 • Maksimalafbrydere
 • Automatsikringer og udløserkarakteristikker
 • Gnistdetektor
Så kom til dette spændende temamøde og få den nyeste viden med dig hjem.
 
Vi glæder os til at se dig –
i Aarhus på afdelingskontoret, Rymarken 4, 8210 Aarhus V
Vi byder på et måltid mad ved mødet. På gensyn!
 
Tilmelding til mødet i Aarhus: Senest den 9. november til ostjylland@def.dk eller på 86752500.
19 Mandag17:00 Opfølgnings møde på kongres...AFD: Østjylland
Slut: Mandag 20:00
22 Torsdag15:00 Informøde for nyvalgte...AFD: København
Slut: Torsdag 17:00

Hvis du er nyvalgt tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant, vil du få en særskilt invitation sendt hjem til dig.

22 Torsdag17:30 Temamøde med ABB i AabenraaAFD: Sydjylland
Slut: Torsdag 19:30

Vil du gerne vide mere om følgende:

 

Dimensionering efter den nye standard

Maksimalafbrydere

Automatsikringer og udløserkarakterstikker

Gnistdetektor

så læs mere her
22 Torsdag18:00 GeneralforsamlingAFD: Midtjylland
Slut: Torsdag 22:00

 

Generalforsamling i Afdeling Midtjylland

Selve generalforsamlingen starter kl. 19.00 og kræver ikke tilmelding, hvis man ønsker spisning kl. 18.00 skal man tilmelde sig.

Nærmere information kommer senere..........

 

 

23 Fredag18:00 Generalforsamling i...AFD: Lillebælt
Slut: Fredag 22:00

Guldnåleklubben i Lillebælt indkalder til generalforsamling

Fredag d. 23 november 2018 kl.18.00 i afdelingens lokaler, hvor der samtidig afholdes julefrokost.

Kontingentet er 150,-kr. pr. år, som betales ved indgangen til kasserer Kurt Lundsgaard.

ADGANGSTEGN er Guldnål.

Tilmelding senest Mandag d 19 November kl. 13.00 her på siden, eller til afdelingskontoret på : 76424350 eller på mail til : lillebelt@def.dk

 

Dagsorden :

1. Orientering

2. Valg af Formand

3. Valg af Kasserer- Nyvalg

4. Økonomi V/Kurt Lundsgaard

5. Eventuelt, herunder julefrokost.

 

Med Venlig Hilsen

Bestyrelsen Guldnåleklubben

24 Lørdag09:00 Ungdommens G-kursus 2018AFD: DEF Ungdom
Slut: Søndag 16:00

Ungdommens G-kursus 2018

Lær hvad det vil sige at være aktiv

På ungdommens G-kursus vil du først og fremmest komme til at lære Dansk El-Forbund og fagforeningsarbejdet bedre at kende.

Her vil vi gennemgå de vigtige beslutninger og begivenheder, der har formet den danske fagbevægelse.

Du vil lære, hvordan du afholder ­aktiviteter, og hvor du kan søge om penge til afholdelse af arrangementer. Du vil også få indsigt i, hvilke nøgle­personer der er vigtige for dig. Kurset afholdes på LO-skolen i ­Helsingør.

Du får:
Viden om fagbevægelsens historie
Viden om forbundets netværk og ­nøglepersoner til din fordel
Viden om forbundets udvalg, og hvad de gør for dig som elektriker
Kursus i taleteknik og retorik

OBS:
Du skal være lærling eller under 30 år for at deltage.

Du tilmelder dig her

24 Lørdag15:00 Klub Guldnålen afholder...AFD: København
Slut: Lørdag 22:00

Vi  har nu fundet plads til en sen efterårsfest.

Vi afholder Julebanko i lokalerne

Tikøbgade nr. 9

lørdag den 24. november 2018, kl. 15:00 til ca. kl. 22:00.

Dette arrangement kan opleves for 200 kr. pr. person.

Dagens Program:

Bankospil, her serveres kaffe med småkager.

Spisning, her serveres andesteg og

flæskesteg med tilbehør

Risalamande med mandelgaver.

 

Musikken leveres af Partyduoen.

Tilmelding som er bindende, på klub Guldnålens hjemmeside www.guldnaalen-kbh.dk

eller til afdelingen på tlf. 35 86 50 00 i kontortiden.

Husk at oplyse navn og fødselsdag. Senest den 12. november 2018.

Betaling på giro +01<  +9164847<, eller bankoverførsel 1551-9164847: Du kan også betale ved indgangen.

Med venlig hilsen

Festudvalget.

24 Lørdag17:00 Julefrokost for bestyrelsenAFD: Nordsjælland
Slut: Søndag 10:00
26 Mandag17:30 Temamøde om DimensioneringAFD: Lillebælt
Slut: Mandag 20:30

 

Temamøde

Vil du gerne vide mere om følgende:

▪ Dimensionering efter den nye standard

▪ Maksimalafbrydere

▪ Automatsikringer og udløserkarakterstikker

▪ Gnistdetektor

 Det er ABB der kommer og fortæller om den nye standart.( DS 60364)

Du kan tilmelde dig her på siden, eller på : lillebelt@def.dk eller på : 76 42 43 50

vi ses

 

26 Mandag18:00 AkkordklubmødeAFD: Østjylland
Slut: Mandag 20:00

Akkord- klubben

Samt Akkord-udvalget holder følgende møder mandage i 2017

 • 19. februar
 • 7. maj
 • 31. august- bemærk fredag grill arrangement kl. 14-17
  26. november

 

Udvalget starter kl. 17:00

Klubmødet starter kl. 18:00

Møderne holdes på afdelingskontoret
Rymarken 4, 3.sal
8210 Aarhus V.

Tilmelding nødvendig mht. spisning 
tlf. 8675 2500
e-mail: ostjylland@def.dk

27 Tirsdag17:00 EBA ELBRANCHENS AKKORDSYSTEMAFD: Nordjylland
Slut: Tirsdag 21:00

Det endelig program kommer senere

27 Tirsdag17:00 Dobbelt Virksomhedsbesøg -...AFD: Østjylland
Slut: Tirsdag 19:00
Først vil vi besøge Filmby Aarhus
Alf Jørgensen, som er teknisk manager i Filmbyen viser os rundt i bygningerne som rummer bl.a. studier og ca. 80 virksomheder. 
Filmby Aarhus er centrum for film- og medieproduktion i Jylland. 
Filmbyen bygger yderligere ca. 4400m2 med opstart i efteråret 2018, og vi vil få en kort gennemgang af projektet.
 
Derefter besøger vi Århusværket
Jesper Klemmesen som er Tillidsrepræsentant hos AffaldVarme viser os rundt på Århusværket, der er en historisk bygning, som stadig er en del af varmeforsyningen i Århus. Århusværket har en kapacitet på 140 MV, og bruges bl.a. som backup til Studstrupværket og den øvrige forsyning.
Efter rundvisningerne vil der blive serveret en sandwich og en sodavand.
 
Vi mødes kl. 17 – ved adressen filmbyen 2, 8000 Aahus C – det er arrangeret således at de der er i bil kan parkere på parkeringspladsen bag Århusværket.
 
Tilmelding senest d. 20. november 2018 – Afd. Kontoret tlf. 86 75 25 00 eller Mail : ostjylland@def.dk
Der er begrænset deltagerantal, så  derfor er Arrangementet forbeholdt medlemmer af DEF østjylland.
tilmelding sker efter ”først til mølle”
27 Tirsdag20:00 Guld Randers JulebankoAFD: Midtjylland
Slut: Tirsdag 22:00

Guldnåleklubben Randers
Julebanko

tilmelding nødvendig pga indkøb til traktement til guldranders@gmail.com

Påhæng velkommen

28 Onsdag17:30 Brok- og Teknikmøde i ViborgAFD: Midtjylland
Slut: Onsdag 21:00

Mere information kommer senere

28 Onsdag17:30 ABB og DEF Temamøde i...AFD: Østjylland
Slut: Onsdag 20:00
ABB og Dansk El-Forbund Østjylland afholder i samarbejde to temamøder i Aarhus d. 15. november og Silkeborg d. 28. november
Vil du vide mere om
 • Dimensionering efter den nye standard
 • Maksimalafbrydere
 • Automatsikringer og udløserkarakteristikker
 • Gnistdetektor
Så kom til dette spændende temamøde og få den nyeste viden med dig hjem.
 
Vi glæder os til at se dig –
i Silkeborg på Granhøjvej 16, 8600 Silkeborg 
Tilmelding: Senest den 21. november til ostjylland@def.dk eller på 86752500.
Vi byder på et måltid mad ved mødet. På gensyn!
29 Torsdag16:00 (Jule-)akkordklubmødeAFD: København
Slut: Torsdag 20:00
29 Torsdag17:00 Akkordklub mødeAFD: Lillebælt
Slut: Torsdag 20:00

Akkordklubben er for alle der arbejder eller gerne vil arbejde på akkord.

Hvis du gerne vil høre mere om akkord, så kom til klubmøde.

Her mødes erfarne og nye akkordsvende for at netværke, og de deler gerne ud af deres erfaringer til dig også.

Kom gerne før kl. 17.00, der er kaffe på kanden.

Tilmelding senest en uge før, da vi bestiller aftensmad til dig.

tilmelding kan ske på følgende 3 måder :

1. via denne hjemmeside ( anbefales)

2. på lillebelt@def.dk

3. på 76424350

december 2018

01 Lørdag13:30 Guld Randers julefrokostAFD: Midtjylland
Slut: Lørdag 19:00

Julefrokost i Afdelingens lokaler kl.12:30

Der serveres mad + 1øl + 1 snaps pr. person. Pris kr. 100,00 pr. deltager.

Seneste tilmelding 23.11.2018 - til guldranders@gmail.com
Tilmelding er bindende

 

Hermed vil bestyrelsen ønske Jer en glædelig Jul samt et Godt Nytår.

Vi starter op igen tirsdag den 08.01.2019 - kl. 17.45

03 Mandag08:30 AFDELINGSBESTYRELSESMØDEAFD: Vestsjælland
Slut: Mandag 16:00

AFDELING VESTSJÆLLAND AFHOLDER BESTYRELSESMØDE

Dette er blot til orientering

 

Indkomne forslag der ønskes behandlet på bestyrelsesmødet, skal fremsendes til afdelingen senest én uge før mødet afholdes på vestsj@def.dk

03 Mandag16:00 Bestyrelses mødeAFD: Østjylland
Slut: Mandag 19:30
Bestyrelsen afholder møde i afdelingen på Rymarken 4, 8210 Århus V.
03 Mandag17:00 UngdomsudvalgsmødeAFD: Østjylland
Slut: Mandag 19:30

Ungdomsudvalgsmøde

Kom og netværk med andre lærlinge og medlemmer under 30 år.

Her kan du også være med til, at planlægge aktiviteter samt fokus områder for DEF Ungdom

Vi mødes på afdelingens kontor: Rymarken 4, 3. sal, 8210 Århus V.
Alle lærlinge og medlemmer under 30 år er velkomne.
04 Tirsdag17:30 Temamøde om nye El-ReglerAFD: Nordjylland
Slut: Tirsdag 21:30

Dansk El-Forbund og ABB afholder temamøde om nye El-Regler

Tirsdag den 4. december 2018 - kl. 17:30 på Hadsundvej 184, 9000 Aalborg

 

Sidste tilmelding er torsdag den 29. november 2018.

 

Se indbydelsen her

05 Onsdag16:15 Randers GK BestyrelsesmødeAFD: Midtjylland
Slut: Onsdag 17:30

 

    Randers Guldnåleklub afholder bestyrelsesmøde den første onsdag i hver måned.

05 Onsdag17:30 UngdomsmødeAFD: Vestsjælland
Slut: Onsdag 20:00

AFDELING VESTSJÆLLAND AFHOLDER UNGDOMSMØDE

Så hvis du er ung og ville være med til at præge fremtiden, så kom og giv din mening til kende

under mødet ville der være lidt at spise.

tilmeld dig på

ITH@DEF.DK

08 Lørdag13:00 JulestueAFD: Østjylland
Slut: Lørdag 16:00

Julestue

 

Dansk El-Forbund, Afd. Østjylland holder julestue lørdag d. 8. december 2018 fra kl. 13.00 – 16.00 i lokalerne på Rymarken 4, 8210 Aarhus V.
 
Der bliver spændende underholdning, for Kolling & Lillebror kommer med deres julesjov – og vi skal synge Søren Banjomus, På loftet sidder nissen og Rudolf med den røde tud.

Der bliver Støvledans, Jule-boogiewoogie og Volvo-dansen med rensdyrtræk. Kort sagt et show i børnehøjde, hvor vi synger og danser - og måske vil der falde julesne - det ved vi ikke helt.

 
Program
Kl. 13.00            Dørene åbnes
Kl. 13.15            Gløgg og æbleskiver – kaffe/the
Kl. 14.15            Godteposer udleveres
Kl. 16.00            Afslutning
 
Der uddeles godteposer til medlemmers børn under 15 år. For børn over 15 år betales der 50 kr. for godteposen.
 
Billetter forevises ved udlevering af godtepose. Der udleveres kun godtepose til fremmødte børn.
 
Tilmelding senest 1. december til afdelingskontoret på mail ostjylland@def.dk eller telefon 8675 2500.
Oplys dit medlemsnummer og navn samt antal egne børn og antal voksne deltagere.

 

12 Onsdag17:00 Netværksmøde AFD: Østjylland
Slut: Onsdag 20:00

NETVÆRKSMØDE   

Møde for tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter.

Temaerne for møderne aftales løbende.

Formålet med mødet er erfaringsudveksling og danne netværk.

Møderne afholdes på afdelingskontoret Rymarken 4, 3. sal, 8210 Aarhus V.
Tilmeding er nødvendig mht. spisning.

20 Torsdag10:00 El-Dre Klubben for...AFD: Østjylland
Slut: Torsdag 12:00

 El-Dre KLubben

Vi mødes hver 3. torsdag i måneden fra kl. 10:00-12:00 på Rymarken 4, 8210 Aarhus V.

Kontaktperson er Bent Homann på mail

 bhomann8310@gmail.com

eller

tlf. 40898245.

januar 2019

30 Onsdag17:00 Aabenraa Brokke og teknikmøde...AFD: Sydjylland
Slut: Onsdag 21:00

Kom og brok dig

Igen i år vil du kunne møde op og brokke dig!

Og brok modtages som sædvanligt med glæde…

Læs mere her

31 Torsdag17:00 Esbjerg Brokke og teknikmøde...AFD: Sydjylland
Slut: Torsdag 21:00

Kom og brok dig

Igen i år vil du kunne møde op og brokke dig!

Og brok modtages som sædvanligt med glæde…

Læs mere her