Vælg arrangementer

April 2021

13 Tirsdag16:30 Online medlemsmøde med...AFD: Vestsjælland
Slut: Tirsdag 17:30

Online medlemsmøde med 

 

Vi mødes virtuelt på ZOOM 

tirsdag den 13. april 2021 fra 16.30 – 17.30 

 

Stine Bogø fra Pension Danmark vil informere om 

 • Nyheder i din pensionsordning 

 • Ændringer i din sundhedsordning 

 • Lidt om investeringer og afkast 

 • Der vil også være tid til spørgsmål 

 

Du tilmelder dig på vestsj@def.dk med NAVN og Medlemsnr. 

Mærket “Pension møde”. 

Senest tilmelding er mandag den 12. april 2021. 

Efter du er tilmeldt, vil du modtage et link og vejledning til, hvordan du kan deltage. 

De fleste mobiltelefoner, tablet og pc kan anvendes. Hvis du skal stille spørgsmål, vil det være en god ide, at benytte et head set.  

14 Onsdag16:00 El-branchens udvikling og...AFD: Bornholm, Fyn, København, Lillebælt, Midtjylland, Nordjylland, Nordsjælland, Storstrøm, Sydjylland, Vestsjælland, Østjylland, DEF Ungdom
Slut: Onsdag 17:00

Fingeren på pulsen: Hvad rør sig i El-branchen og hvordan holder du dig attraktiv gennem livslang læring?

 

Meget vand er løbet under åen siden El-faget fik sin spæde fødsel tilbage i 1800-tallet og primært bestod af manuelle og gentagelige opgaver. I dag er vores største udfordring at sørge for, at teknologien ikke løber fra os. Det kan vi kun gøre ved at insistere på gode uddannelsesmuligheder for elektrikerlærlinge og sikre livslang læring gennem efter/videreuddannelse.

På dette online temamøde vil næstformand i Dansk El-forbund, Benny Yssing, og vores tekniske konsulent, Martin Mortensen gøre dig klogere på, hvad der rør sig i El-branchen lige nu, og hvad du som lærling/ung-svend kan gøre for at holde dig attraktiv i et fag i konstant udvikling.

Under temamødet kommer vi ind på:

 • Hvor er den el-tekniske branche i dag, og hvad er de teknologiske og arbejdsmæssige udfordringer i el-branchen lige nu?
 • Hvad er det vigtigste du kan gøre lige nu for at følge udviklingen og holde dig attraktiv i el-branchen?
 • Hvilke uddannelsesmuligheder har du – både på elektrikeruddannelsen og ift. efter/videreuddannelse?
 • Hvad er de teknologiske og arbejdsmæssige udfordringerne i forbindelse med udviklingen, digitaliseringen og den grønne omstilling?

Arrangementet henvender sig til lærlinge og ung-svende, som er nysgerrige på deres muligheder for efter/videreuddannelse og den teknologiske udvikling i El-branchen.

 

14 Onsdag16:00 Ungdommens digitale temamøde...AFD: København
Slut: Onsdag 17:00
livslang_laering.png

Du kan tilmelde dig her

14 Onsdag16:30 Online møde for tillidsvalgte...AFD: Midtjylland
Slut: Onsdag 17:45

Afdelingen afholder online møde på teams om lokale lønforhandlinger for dig som er tillidsvalgt. 
Onsdag den 14.april fra kl. 16.30- ca. 17.45

Program

 • Kort velkomst
 • Kort oplæg om lokale lønforhandlinger
 • Debat / drøftelse af krav og evt. resultater.
 • Tak for i aften.

Du vil efter din tilmelding få tilsendt et link til teams, som du skal bruge for at deltage i mødet. 

Vi glæder os til at se dig. 

15 Torsdag10:00 El-dre KlubbenAFD: Østjylland
Slut: Torsdag 12:00

Møde i El-dreklubben - åbent arrangement for pensionistmedlemmer af Dansk El-Forbund Østjylland.

Rymarken 4, kælderen. 8210 Aarhus V

Alle pensionistmedlemmer af Dansk El-Forbund Østjylland er velkomne til El-dre klubbens arrangementer. 

19 Mandag19:30 Online møde for tillidsvalgte...AFD: Midtjylland
Slut: Mandag 20:45

Afdelingen afholder online møde på teams om lokale lønforhandlinger for dig som er tillidsvalgt. 
Mandag den 19.april fra kl. 19.30- ca. 20.45

Program

 • Kort velkomst
 • Kort oplæg om lokale lønforhandlinger
 • Debat / drøftelse af krav og evt. resultater.
 • Tak for i aften.

Du vil efter din tilmeldning få tilsendt et link til teams, som du skal bruge for at deltage i mødet. 

Vi glæder os til at se dig. 

20 Tirsdag16:30 Temamøde: Værd at vide om TVOAFD: Bornholm, Fyn, København, Lillebælt, Midtjylland, Nordjylland, Nordsjælland, Storstrøm, Sydjylland, Vestsjælland, Østjylland, DEF Ungdom
Slut: Tirsdag 18:00

Værd at vide om TVO – temamøde med HIKVISION

Program:

 • Introduktion
 • Hvad er Cybersecurity (netværkssikkerhed)?
 • Hvad er 'hacking', og hvordan fungerer det?
 • GDPR (datasikkerhed)
 • Ny TVO-lovgivning
 • IP-teknologi / Cloud
 • Hvad kan fremtiden tilbyde

Oplægsholdere:

Billede af oplægsholderne

Teknisk konsulent i Dansk El-Forbund, Martin Mortensen og Pre-sales Engineer i HIKVISION, John Ørnebjerg

Når du tilmelder dig et temamøde, bliver du automatisk oprettet som bruger i Dansk El-Forbunds vidensportal – et tilbud eksklusivt for dig som medlem. Du vil modtage en invitation på e-mail fra CanopyLAB med titlen "Gør krav på din profil". På vidensportalen kan du senere se temamødet som webinar. Det er også her, du finder forbundets øvrige temamøder, når de bliver tilgængelige. Du kan til enhver tid bede om at få din bruger slettet.

21 Onsdag10:00 Seniorklubben-hyggemødeAFD: København
Slut: Torsdag 15:00

Hyggemøde

Prøv noget nyt. Kom ind og besøg os i Seniorklubben og mød gamle kollegaer. Tag din madpakke med, så sørger vi for kaffe og drikkevarer. 

21 Onsdag18:15 Generalforsamling - UDSATAFD: Østjylland
Slut: Onsdag 20:00

UDSAT - Ordinær generalforsamling

Planlagt til den 21. april - den ordinære generalforsamling er udsat på grund af restriktioner fra myndighederne - vi vender tilbage med en ny dato for afholdelse.

På Rymarken 4, mødelokaler 1. sal, 8210 Aarhus V.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af forretningsorden
 3. Referat fra sidste generalforsamling
 4. Beretning v/ formanden
 5. Orientering Faglig Afdeling
 6. Orientering A-kassen
 7. Regnskab
 8. Indkomne forslag
 9. Valg af:

Formand

På valg er: Jesper E. Jensen

1 fagsekretær

På valg er: Martin Møller Sørensen

 bestyrelsesmedlemmer

På valg er: Kurt Larsen Pedersen, Andreas V. Jensen og Jørgen H. Brodersen

2 bestyrelsesmedlemssuppleanter

På valg er: Jesper F. Klemmensen og Michael Nysted Henriksen

1 hovedbestyrelsessuppleant

På valg er: Thomas Hagen Pedersen

1 faglig revisor

På valg er: Uffe Jakobsen

1 faglig revisorsuppleant

På valg er: Lars Schrohl Szmiedowicz

Lærlinge-/ungdomsudvalg

(medlemmer under 29 år)

10 .Årets elektriker

11. Bevilling af midler

12. Eventuelt

 

Tilmelding til spisning kl. 17.30

Ønsker du at deltage i spisning, bedes du tilmelde dig på tlf. 8675 2500, pr. e-mail ostjylland@def.dk eller hjemmesiden www.def.dk senest den 13. april 2021. (Deltagelse i selve generalforsamlingen kræver ikke tilmelding.)

Dem, der var tilmeldt den 9-4-21 har fået besked pr. mail om ændring i arrangementet.

Bemærk

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen samt indstillinger til valg skal være afdelingen i hænde senest søndag den 11. april 2021. Gerne på mail: ostjylland@def.dk

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Regnskab samt referat for 2020 er fremlagt til gennemsyn på afdelingskontoret. 

Forbehold i forhold til COVID-19

Vi følger løbende udmeldingerne fra myndighederne. Afhængig af disse kan det betyde, at vi bliver nødt til at udsætte møder og arrangementer. Hvis du er tilmeldt et arrangement, bliver du kontaktet, hvis der sker ændringer.

 

 

22 Torsdag17:00 Generalforsamling 2021AFD: Nordsjælland
Slut: Torsdag 21:00

Dansk El-Forbund – Nordsjælland

Afholder ordinær generalforsamling

Torsdag den. 22. april 2021 kl. 17.00

I HK's lokaler Milnersvej 35B, 3400 Hillerød

Dagsorden:

 1. Velkomst ved formanden
 2. Forslag til forretningsorden
 3. Valg af dirigent.
 4. Godkendelse af dagsorden.
 5. Godkendelse af referat ordinær generalforsamling 2020
 6. Beretning
 7. Regnskab for 2020.
 8. Budget 2021.
 9. Indkomne forslag/Bevillinger
 10. Valg
 11. Eventuelt.

Forslag til vedtagelse samt indstillinger til valg skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.

OBS! Bemærk venligst nyt afholdelsessted.

Vel mødt.

Maj 2021

01 Lørdag09:00 1.MajAFD: Lillebælt
Slut: Lørdag 13:00

Aflyst.........Aflyst.........Aflyst

 

Vores 1. maj arrangement er desværre endnu engang aflyst.

Vi læner os op af FH, og opfordrer til at deltage i de forskellige virtuelle 1. maj arrangementer landet over.

Så må vi tage revence i 2022, hvor dagen i øvrigt falder på en søndag.

04 Tirsdag16:30 Temamøde: Wiser Smart HomeAFD: Bornholm, Fyn, København, Lillebælt, Midtjylland, Nordjylland, Nordsjælland, Storstrøm, Sydjylland, Vestsjælland, Østjylland, DEF Ungdom
Slut: Tirsdag 17:45

Temamøde: Wiser Smart Home

Et intelligent hjem til den nye, digitale verden

Program:

 • Hvorfor Wiser?
 • Intro til systemet
 • Intro til produkterne
 • Hvordan kommer man i gang?
 • Wiser e-learning
 • Demo af produkter i APP

Oplægsholdere:

Billede af oplægsholderne

Teknisk konsulent i Dansk El-Forbund, Martin Mortensen og Product Application Engineer i Schneider Electric, Tommi Jensen

Når du tilmelder dig et temamøde, bliver du automatisk oprettet som bruger i Dansk El-Forbunds vidensportal. Du vil modtage en invitation på e-mail fra CanopyLAB med titlen "Gør krav på din profil". På vidensportalen kan du senere se temamødet som webinar. Det er også her, du finder forbundets øvrige temamøder, når de bliver tilgængelige. Du kan til enhver tid bede om at få din bruger slettet.

10 Mandag16:30 Generalforsamling i Afdeling...AFD: København
Slut: Mandag 20:00

Generalforsamling i Dansk-El Forbund København

Mandag den 10. maj 2021 kl. 16.30 i Tikøbgade 9, 2200 København N.

Dagsorden:

 1. Valg af 2 dirigenter og godkendelse af forretningsordenen
 2. Protokol (ligger til gennemsyn i afdelingen)
 3. Afdelingsbestyrelsens beretninger:
  a. Formandens beretning, herunder A-kasse beretning.
  c. Udvalgsberetninger

4.  Udtalelser

5.  Regnskab 2020

6.  Forslag

7.  Valg:
Tre faglige sekretærer
Fire bestyrelsesmedlemmer
Seks suppleanter til bestyrelsen
Tre repræsentanter til aktivitetsudvalget og en suppleant
Tre repræsentanter til uddannelsesudvalget og en suppleant
Fire repræsentanter til SI/MØ-udvalget
To repræsentanter til oplysnings- og organisationsudvalget
En bilagskontrollant
Et bestyrelsesmedlem til legatfonden
Repræsentanter til arbejdsmarkedspensionsselskaberne

8. Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen skal være afdelingen i hænde senest den 12. april 2021 kl. 12.00 pr. post eller e-mail: kbh@def.dk.

Skriftlig beretning, regnskab, indkomne forslag samt opstilling til valg lægges på afdelingens hjemmeside www.def.dk/kbh den 26. april 2021. Gå ind på www.def.dk, vælg lokalafdeling København, vælg afdelingskalender, vælg 10. maj.

Tilmelding til mad på generalforsamlingen senest torsdag den 6. maj 2021kbh@def.dk.

NB: under forudsætning at vi kan mødes ifølge myndighedernes retningslinjer. Det kan komme på tale at udsætte generalforsamlingen. 

På bestyrelsens vegne

Lars Bæk/formand

19 Onsdag10:00 Seniorklubben-hyggemødeAFD: København
Slut: Onsdag 15:00

Hyggemøde

Prøv noget nyt. Kom ind og besøg os i Seniorklubben og mød gamle kollegaer. Tag din madpakke med, så sørger vi for kaffe og drikkevarer. 

19 Onsdag19:00 Generalforsamling 2021AFD: Fyn
Slut: Onsdag 21:30

Der indkaldes hermed til generalforsamling onsdag d. 19. maj 2021 kl. 19.00

Mødefabrikken lokale 5, Lumbyvej 17F, Odense C.

med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg
6. Eventuelt

Mødet indkaldes med forbehold for myndighederne anbefalinger på mødetidspunktet!

Forslag (herunder forslag til valg) skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen - senest den 10. maj 2021 kl. 9.00 og kan herefter ses på afdelingens hjemmeside www.def.dk/fyn

       Mødelokalet åbner kl. 18:30 hvor vi byder på en øl/vand og en sandwich.

På bestyrelsens vegne

Erling Jensen

20 Torsdag10:00 El-dre KlubbenAFD: Østjylland
Slut: Torsdag 12:00

Møde i El-dreklubben - åbent arrangement for pensionistmedlemmer af Dansk El-Forbund Østjylland.

Rymarken 4, kælderen. 8210 Aarhus V

Alle pensionistmedlemmer af Dansk El-Forbund Østjylland er velkomne til El-dre klubbens arrangementer. 

20 Torsdag16:00 Akkordklubben den 20.05.21AFD: Nordjylland
Slut: Torsdag 21:00

Er du interesseret i akkord så afholder Dansk El-Forbund Nordjyllands Akkordklub 4 faste møder om året, hvor alle er velkommen og kan høre andres erfaringer med opmålte sum-akkorder.

Har du aldring arbejdet på akkord, men har interessen, så deltag i møderne og få afklaret hvordan man kommer i gang.

På mødet vil der kort blive orienteret om:

 • Afsluttede akkorder på EBA.
 • Orientering fra Forbundets Akkordudvalg.
 • Kommende kursustilbud.

Men på mødet er det dig, som sætter dagsorden.

Møderne afholdes fra kl. 16:00 i afdelingens lokaler Hadsundvej 184, 2 sal, Aalborg.

Vel mødt Akkordklubben.

25 Tirsdag18:00 MedlemsmødeAFD: Lillebælt
Slut: Tirsdag 21:00

 

Vi håber, der er givet grønt lys for at samles, så vi kan byde jer indenfor -og servere en gang aftensmad, når vi mødes. 

Vil du høre om de forbedringer i overenskomsterne, der skete ved forhandlingerne i 2020 – samt hvad temperaturen er på vores lokale lønforhandlinger i Lillebælt, så mød op.

Forbundssekretær Christian Elgaard deltager i mødet,og vil bla. uddybe det nye begreb "snorketid"

Ellers er der, som altid, plads til en let og uformel tone, når vi ses her i afdelingen.

Vi glæder os til at se jer fysisk og høre om hvad der rører sig på jeres arbejdspladser.

 

Afdelingen er vært ved en gang varm aftensmad, derfor er tilmelding nødvendig.

Tilmelding senest d. 20-05-2021 enten her på siden, eller på 76 42 43 50

31 Mandag19:00 Ordinær Generalforsamling i...AFD: Nordjylland
Slut: Mandag 22:00

juni 2021

03 Torsdag16:30 Temamøde: Fiber-installationAFD: Bornholm, Fyn, København, Lillebælt, Midtjylland, Nordjylland, Nordsjælland, Storstrøm, Sydjylland, Vestsjælland, Østjylland, DEF Ungdom
Slut: Torsdag 18:00

Fiber-installation – med fokus på indendørs løsninger

Temamøde i samarbejde med CommScope

Program

 • Teknologi – typer
 • Applikationsstandarder, duplex/parallel
 • Hvor er vi med hensyn til kablingsstandarden?
 • Kvalitet – hvad er vigtigt?
 • Hvordan måler man på fiber?

Oplægsholdere

Billede af oplægsholderne

Teknisk konsulent i Dansk El-Forbund, Martin Mortensen og Field Application Engineer i CommScope, Morten Mortensen.

Når du tilmelder dig et temamøde, bliver du automatisk oprettet som bruger i Dansk El-Forbunds vidensportal – et tilbud eksklusivt for dig som medlem. Du vil modtage en invitation på e-mail fra CanopyLAB med titlen "Gør krav på din profil". På vidensportalen kan du senere se temamødet som webinar. Det er også her, du finder forbundets øvrige temamøder, når de bliver tilgængelige. Du kan til enhver tid bede om at få din bruger slettet.

16 Onsdag09:00 Seniorklubben - SommerturAFD: København
Slut: Onsdag 18:00

Sommertur med ledsager, til Køge Mini-by, se mere i Lysstyrke nr. 1 - 2021

 

Onsdag den den 16. juni 2021 kl. 9:00 - 18.00.

17 Torsdag10:00 El-dre KlubbenAFD: Østjylland
Slut: Torsdag 12:00

Møde i El-dreklubben - åbent arrangement for pensionistmedlemmer af Dansk El-Forbund Østjylland.

Rymarken 4, kælderen. 8210 Aarhus V

Alle pensionistmedlemmer af Dansk El-Forbund Østjylland er velkomne til El-dre klubbens arrangementer. 

17 Torsdag12:00 Klub Guldnålen - 50 års...AFD: København
Slut: Torsdag 20:00

Klub guldnålen - 50 års jubilarer - fest

19 Lørdag09:00 Klub Guldnålen - Sommerhustur...AFD: København
Slut: Lørdag 20:00

Klub guldnålen - Sommer tur til
Herslev bryghus, + Sagafjord.

juli 2021

15 Torsdag10:00 El-dre KlubbenAFD: Østjylland
Slut: Torsdag 12:00

Møde i El-dreklubben - åbent arrangement for pensionistmedlemmer af Dansk El-Forbund Østjylland.

Rymarken 4, kælderen. 8210 Aarhus V

Alle pensionistmedlemmer af Dansk El-Forbund Østjylland er velkomne til El-dre klubbens arrangementer. 

august 2021

19 Torsdag10:00 El-dre KlubbenAFD: Østjylland
Slut: Torsdag 12:00

Møde i El-dreklubben - åbent arrangement for pensionistmedlemmer af Dansk El-Forbund Østjylland.

Rymarken 4, kælderen. 8210 Aarhus V

Alle pensionistmedlemmer af Dansk El-Forbund Østjylland er velkomne til El-dre klubbens arrangementer. 

september 2021

04 Lørdag09:00 Klub Guldnålen - sensommertur...AFD: København
Slut: Lørdag 20:00

Kluib guldnålen - Sen-sommertur til
Thorsvang samlermuseum

16 Torsdag10:00 El-dre KlubbenAFD: Østjylland
Slut: Torsdag 12:00

Møde i El-dreklubben - åbent arrangement for pensionistmedlemmer af Dansk El-Forbund Østjylland.

Rymarken 4, kælderen. 8210 Aarhus V

Alle pensionistmedlemmer af Dansk El-Forbund Østjylland er velkomne til El-dre klubbens arrangementer. 

24 Fredag17:00 25 års guldnåleuddelingAFD: København
Slut: Fredag 20:00

oktober 2021

01 Fredag16:00 Akkordklubben den 01.10.21AFD: Nordjylland
Slut: Fredag 21:00

Er du interesseret i akkord så afholder Dansk El-Forbund Nordjyllands Akkordklub 4 faste møder om året, hvor alle er velkommen og kan høre andres erfaringer med opmålte sum-akkorder.

Har du aldring arbejdet på akkord, men har interessen, så deltag i møderne og få afklaret hvordan man kommer i gang.

På mødet vil der kort blive orienteret om:

 • Afsluttede akkorder på EBA.
 • Orientering fra Forbundets Akkordudvalg.
 • Kommende kursustilbud.

Men på mødet er det dig, som sætter dagsorden.

Møderne afholdes fra kl. 16:00 i afdelingens lokaler Hadsundvej 184, 2 sal, Aalborg.

Vel mødt Akkordklubben.

21 Torsdag10:00 El-dre KlubbenAFD: Østjylland
Slut: Torsdag 12:00

Møde i El-dreklubben - åbent arrangement for pensionistmedlemmer af Dansk El-Forbund Østjylland.

Rymarken 4, kælderen. 8210 Aarhus V

Alle pensionistmedlemmer af Dansk El-Forbund Østjylland er velkomne til El-dre klubbens arrangementer. 

november 2021

06 Lørdag16:00 Klub Guldnålen - Mortens...AFD: København
Slut: Lørdag 23:55

Klub Guldnålen - Mortens aften med banko, musik og dans

18 Torsdag10:00 El-dre KlubbenAFD: Østjylland
Slut: Torsdag 12:00

Møde i El-dreklubben - åbent arrangement for pensionistmedlemmer af Dansk El-Forbund Østjylland.

Rymarken 4, kælderen. 8210 Aarhus V

Alle pensionistmedlemmer af Dansk El-Forbund Østjylland er velkomne til El-dre klubbens arrangementer. 

december 2021

02 Torsdag16:00 Akkordklubben den 02.12.21AFD: Nordjylland
Slut: Torsdag 21:00

Er du interesseret i akkord så afholder Dansk El-Forbund Nordjyllands Akkordklub 4 faste møder om året, hvor alle er velkommen og kan høre andres erfaringer med opmålte sum-akkorder.

Har du aldring arbejdet på akkord, men har interessen, så deltag i møderne og få afklaret hvordan man kommer i gang.

På mødet vil der kort blive orienteret om:

 • Afsluttede akkorder på EBA.
 • Orientering fra Forbundets Akkordudvalg.
 • Kommende kursustilbud.

Men på mødet er det dig, som sætter dagsorden.

Møderne afholdes fra kl. 16:00 i afdelingens lokaler Hadsundvej 184, 2 sal, Aalborg.

Vel mødt Akkordklubben.

16 Torsdag10:00 El-dre KlubbenAFD: Østjylland
Slut: Torsdag 12:00

Møde i El-dreklubben - åbent arrangement for pensionistmedlemmer af Dansk El-Forbund Østjylland.

Rymarken 4, kælderen. 8210 Aarhus V

Alle pensionistmedlemmer af Dansk El-Forbund Østjylland er velkomne til El-dre klubbens arrangementer.