marts 2019

25 Mandag09:00 AFDELINGSBESTYRELSESMØDEAFD: Vestsjælland
Slut: Mandag 16:00

AFDELING VESTSJÆLLAND AFHOLDER BESTYRELSESMØDE

Dette er blot til orientering

 

Indkomne forslag der ønskes behandlet på bestyrelsesmødet, skal fremsendes til afdelingen senest én uge før mødet afholdes på VESTSJ@DEF.DK

26 Tirsdag16:00 Fyraftensmøde vedr. tekniske...AFD: København
Slut: Tirsdag 18:00

Fyraftensmøde omkring tekniske hjælpemidler - specielt vedr. støvsugere, og "nye" regler.

Bam-Bus (Byggeriets arbejdsmiljøbus) kommer med eksempler på gode støvsugere, der overholder kravene. 

Tilmelding nedenfor, da vi byder på et stykke mad.

 

26 Tirsdag18:15 Ordinær generalforsamlingAFD: Østjylland
Slut: Tirsdag 20:30
26 Tirsdag18:15 BK Skive GeneralforsamlingAFD: Midtjylland
Slut: Tirsdag 21:00

Generalforsamling
Samtlige medlemmer i Byklub Skive indkaldes hermed til Generalforsamling - Tirsdag 26. marts 2019
I Fagforeningshuset Jægervej 12, 7800 Skive.

De der ønsker at deltage i spisningen kl. 18.15 Bedes tilmelde sig til nedenstående. Senest Onsdag den 20. marts

Program

Velkomst ved Formanden
Valg af dirigent.
Valg af stemmeudvalg.
Dagsorden:
1. Beretning.
2. Indkomne forslag.
3. Regnskab. Kontingent fastsættes af afdelingen
4. Valg for 2 år.
  a. Formand Bent A. Søndergaard
  b. Bestyrelsesmedlemmerne Kjeld Kielsgaard
  c. Faglig revisor. Gunnar Møller
  d. Bestyrelsessup.Aage Christensen, 2020
  e. Bestyrelsessup. Poul Carlsen, 2020
  f. Faglig revisorsuppleant. Niels Thise
5. Aktiviteter det kommende år.
6. Orientering fra Midt Jylland v/Brian Poulsen
7. Evt.
Forslag til pkt. 2 og 4 skal være formanden i hænde senest 20. marts 2019

Tilmelding til: 
Bent Søndergaard- 44elbas@gmail.com tlf.nr.:  50402171 +sms

Kjeld Kielsgaard- k.kielsgaard@outlook.com tlf. nr.: 26468856 + sms

27 Onsdag17:00 Tema-aften IBI - Intelligente...AFD: Nordsjælland
Slut: Onsdag 20:00

Siden Dansk El-Forbund første gang udgav bogen ”IBI Guide”, har der været en rivende udvikling indenfor IBI til erhvervsbyggerier og offentlige byggerier. Udviklingen har været drevet af et ønske om energibesparelser, mindre CO2-udslip og en øget komfort og tryghed for brugerne af bygningerne.

Dansk El-Forbund vil i samarbejde med WAGO give et indblik i, hvilken vej udviklingen er gået, samt nogle gode tips og tricks til hvad man skal være særligt opmærksom på, når man vælger, hvilken teknologi man bruger i sine installationer, for at opnå den mest økonomiske, men også den mest værdifulde løsning for bygherre og brugere.

27 Onsdag18:00 BK Holstebro GeneralforsamlingAFD: Midtjylland
Slut: Onsdag 20:00

Ordinær generalforsamling
Onsdag den 27. marts 2019 kl. 18.00
på Holstebro Bowling center, Mads Bjerresvej 5, 7500 Holstebro

 

 • Kl. 18.00 Spisning
 • Kl. ca. 19.00 Generalforsamling
 • Kl. 20.00 Bowling
 •  

Dagsorden:

1. Valg af dirigent/godkendelse af dagsorden

2. Valg af stemmeudvalg

3. Beretning v/formand Preben Iversen.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Regnskab v/kasserer Niels Jørgen Kristensen

6. Orientering fra afdelingen

7. Valg – på valg er:

a. Valg af Formand: (på valg Preben Iversen)

b. Valg af Bestyrelsessuppleant nr. 1: (på valg Ejvind Knudsen)

c. Valg af Bestyrelsessuppleant nr. 2: (vakant)

d. Valg af Revisor: (på valg Kaj Olesen)

e. Valg af Revisor suppleant: (på valg Erik Kjær)
 

8. Eventuelt Forslag, der ønskes

 •  

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, herunder forslag til valg, skal Være formanden i hænde senest mandag den 25. marts.
Af hensyn til spisning skal vi have den tilmelding senest tirsdag den 19. marts
Til Preben Iversen 97403243 mobil 51587358
eller til
Niels Jørgen Kristensen 97410785 Eller på mail. piversen@privat.dk
 

Se orginal indkaldelse her

 

27 Onsdag19:00 Generalforsamling DEF FynAFD: Fyn
Slut: Onsdag 21:30

Dansk El-Forbund Fyn Generalforsamling 2019

Der indkaldes hermed til generalforsamling onsdag den 27. marts 2019 kl. 19.00

Odin Havnepark, Mødefabrikken lokale 11, Lumbyvej 17F, 5000 Odense C.

med følgende dagsorden:

 

1. Valg af dirigenter

2. Beretning

3. Regnskab

4. Indkomne forslag

5. Valg af bestyrelse:

a. Formand Erling Jensen------------------------------------------------------ (ønsker genvalg)

b. Fagsekretær Sonny Lund Hansen-----------------------------------------  (ønsker genvalg)

c. 5 bestyrelsesmedlemmer for 2 år:

    Poul Erik V. Kristensen-----------------------------------------------------  (ønsker genvalg)

    Lars Hybjerg---------------------------------------------------------------   (ønsker genvalg)

    Jan Chr. Pedersen----------------------------------------------------------  (ønsker genvalg)

    Svend Erik Pedersen-------------------------------------------------------  (ønsker genvalg)

    Jan Friis---------------------------------------------------------------------- (ønsker genvalg)

d. 1 bestyrelsessuppleant for 2 år: Dennis Fugl Pedersen ------------------  (ønsker genvalg)

e. 1 bestyrelsessuppleant for 1 år: -------------------------------------------  (vakant)

f. 1 Bilagskontrollør: Michael Vittrup Frandsen -----------------------------  (ønsker genvalg)

g. Bilagskontrollør suppleant: Morten Graae Olsen--------------------------  (ønsker genvalg)

6. Eventuelt

 

Forslag, herunder forslag til valg til bestyrelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen - senest den 17. marts 2019 kl. 9:00.

NB: Forslag, herunder forslag til valg, vil efter den 18. marts 2019 være tilgængelig på afdelingens hjemmeside www.def.dk/fyn

Mødelokalet åbner kl. 18:30 hvor vi byder på en øl/vand og en sandwich.

På bestyrelsens vegne

Erling Jensen

28 Torsdag15:00 Velkommen til nyvalgte TR/AMRAFD: København
Slut: Torsdag 17:00

Vi byder velkommen til nyvalgte tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter og introducerer jer til DEF Københavns afdeling.

April 2019

02 Tirsdag09:30 Seniorklubben...AFD: Sydjylland
Slut: Tirsdag 11:30

Formiddags komsammen

På afdelingskontoret i Esbjerg, Sallingsundvej 6B, 6715 Esbjerg N
 

for alle pensionister, førtidspensionister og efterlønner

Kom og få en kop kaffe, et rundstyke og en snak med gamle kollegaer pris 20,- kr

02 Tirsdag17:00 Byklub Randers - ABB-FreeHome AFD: Midtjylland
Slut: Tirsdag 19:00

DEN INTELLIGENTE BOLIG FRA ABB!
ABB-free@home®

PROGRAM fra kl. 17.00 - 19.00

 • Velkomst ved Rene Stauning ABB
 • Kort introduktion til europadåsen
 • Den intelligente bolig fra ABB
 • Afslutning evt. med spørgsmål Spisning i kantinen

 

TILMELDING?
Først til mølle Senest d. 26 marts 

Se orginal indbydelse 

 

MED VENLIG HILSEN

BYKLUB RANDERS
DANSK EL-FORBUND MIDTJYLLAND

02 Tirsdag18:00 Arbejdsmiljøet på...AFD: Fyn
Slut: Tirsdag 20:30

BYGGEFAGENES SAMVIRKE ODENSE

 
Blik & Rør
Dansk El-Forbund 
Malernes fagforening
Odense Rørklub
3FBygningsarbejderne
3F  Transport
3F - Gops
Teknisk Landsforbund

 

 

arbejdsmiljøet på byggepladserne

Byggefagenes tillidsvalgte og arbejdsmiljøaktive medlemmer.

 

2019 er udpeget til Arbejdsmiljørepræsentantens år af Fagbevægelses Hovedorganisation.

Hensigten er at sætte fokus på det store arbejde Arbejdsmiljørepræsentanterne udfører ude i firmaerne, herunder at definerer deres roller og opgaver, samt at klæde dem bedre på med mere uddannelse. Et andet mål er at få valgt AMR’er alle de steder hvor det lovmæssigt er muligt.

Vi har i Byggefagenes Samvirke i Odense besluttet at afholde nogen aktiviteter henover året, for at fremme arbejdsmiljøet på vores byggepladser.

Vi lægger ud med et fyraftensmøde

 

Tirsdag den 2. april 2019, kl. 18.00 til ca. 20.30

på Lumbyvej 17, 5000 Odense C

i mødelokale 7 i Fabrikken.

 

Mødet starter med en ret varm mad fra kl. 17.15 til 18.00 i kantinen.

 

Vi har udvalgt 2 emner til aftenens møde:

Oplæg ved Arbejdsmiljøkonsulent Peter Orby, Bambus.

 - Hvor store er problemerne med støv, støj og ryddelig på pladserne? – og hvordan får vi dem løst.

 

Oplæg ved Arbejdsmiljøkonsulent Jan Toft, Dansk Metal.

 - Ønsker, regler og retningslinjer for indkøb, indretning og brug af servicevogne.

 

Tilmelding til mødet senest torsdag den 28. marts.

Brug 'TILMELD'-knappen herunder til højre eller mail til Dansk El-Forbund Fyn, fyn@def.dk

 

Med venlig hilsen

Allan Pedersen, 3F Bygningsarbejderne og Bo Laurberg, DEF Fyn

 

 

03 Onsdag17:00 Ordinær generalforsamlingAFD: Vestsjælland
Slut: Onsdag 22:00

Indkaldelse

Så er det igen ved at være tid til, at vi skal afholde Dansk El-Forbund afdeling Vestsjællands ordinære Generalforsamling.

Igen i år har vi lavet en aftale med Ringsted Kongrescenter, der både har overenskomst og plads til os alle.

Vi håber, at du har lyst til at deltage, og bidrage med gode forslag og holdninger, så vi får en engagerende og indholdsrig Generalforsamling. 

Generalforsamlingen afholdes onsdag den 3. april 2019 kl. 17.00 i Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 55, 4100 Ringsted.

Vi spiser lidt lækker buffet kl. 17.00 og Generalforsamlingen går i gang kl. 18.00. Hvis du ønsker at spise buffet, skal du sende en mail til Vestsj@def.dk med navn og medlemsnr. så vi ved hvor mange vi skal bestille mad til.

Dagsorden

Velkomst ved formanden

1.    Valg af dirigent

2.    Godkendelse af forretningsorden

3.    Valg af stemmetællere

4.    Beretning

5.    Årsrapport (Regnskab) 2018

6.    Budget 2019

7.    Indkommende forslag

8.    Valg

8a. Valg af afdelingsformand for 2 år.

8b. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

8c. Valg af 4 bestyrelsessuppleanter for 2 år.

8d. Valg af lærlinge- og ungdomsudvalgs-  formand for 2 år.

8e. Valg af Revisor for 2 år

8f. Valg af revisorsuppleant for 2 år.

 

Forslag/kandidater, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt på mail til vestsj@def.dk, mærket ”generalforsamling 2019”, og med angivelse af, hvilket pkt. slaget stilles til. Husk også navn og medlemsnr. Forslagene skal være afdelingskontoret i hænde senest mandag den 25. marts 2019, kl. 8.00.

03 Onsdag17:00 TEmamøde - intelligente...AFD: Østjylland
Slut: Onsdag 19:30

Vil du gerne vide mere om;

- Status på intelligente bygningsinstallationer – IBI

- Åbne eller lukkede teknologier, Hot or Not IBI

- De mest brugte IBI-teknologier i erhvervsbyggerier og offentlige byggerier

Så kom og deltag på vores temamøde som  afholdes i samarbejde med WAGO.

 

Siden Dansk El-Forbund første gang udgav bogen "IBI Guide", har der været en rivende udvikling indenfor IBI til erhvervsbyggerier og offentlige byggerier. Udviklingen har været drevet af et ønske om energibesparelser, mindre CO2-udslip og en øget komfort og tryghed for brugerne af bygningerne.

Dansk El-Forbund vil i samarbejde med WAGO give et indblik i, hvilken vej udviklingen er gået, samt nogle gode tips og tricks til hvad man skal være særligt opmærksom på, når man vælger, hvilken teknologi man bruger i sine installationer, for at opnå den mest økonomiske, men også den mest værdifulde løsning for bygherre og brugere.

 

Tilmelding til temamødet nødvendigt grundet spisning, senest 27. marts 2019.

04 Torsdag16:00 Temamøde - dimensionering...AFD: København
Slut: Torsdag 21:00

Hvordan skal jeg som elektriker dimensionere efter 1. juli 2019?

Din fagforening er glade for at kunne tilbyde Jesper R. Andersen fra ABB en kapacitet på emnet, og glæder os over at Jesper afsætte tid til at gøre os alle klogere på flere facetter af dimensioneringens discipliner.

Fra og med 1 juli 2019 skal elinstallationer dimensioneres efter DS 60364, og ikke stærkstrømsbekendtgørelsen.

Det betyder at stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6 tabel 801A for boliger ophører. Derfor skal man nu dimensionere alle kabler med oplægningsform, samlet fremføring & temperatur.  Vi vil derfor tilbyde alle medlemmer i DEF-København at deltage i og blive dygtigere til:

 • Dimensionering efter den nye standard
 • Maksimalafbrydere
 • Automatsikringer og udløserkarakterstikker
 • Gnistdetektor
 •  

Temamødet er udarbejdet i samarbejde mellem Dansk El – Forbund og ABB

Hvor ses vi? Dansk El-Forbund Københavns Tikøbgade 9, lokale 35

Tilmelding er nødvendig grundet forplejning. Tilmeld dig via linket nedenfor.

Du kan også melde dig til i Dansk El-Forbund Københavns reception eller på 35 86 50 00.

Se program her:  

Med venlig hilsen

Dansk El-Forbund København

Karen Gilbro Nielsen 
Faglig Sekretær - Uddannelse & Teknologi | København
 

04 Torsdag17:00 IBI teknisk møde - HolstebroAFD: Midtjylland
Slut: Torsdag 19:30

Intelligente bygningsinstallationer
- De mest brugte IBI-teknologier

Arbejder du med IBI eller ønsker du viden om IBI?

Vi afholder temamøde i IBI i samarbejde med WAGO torsdag den 4. april på Banetoften 54, 7500 Holstebro.

Vil du gerne vide mere om: 

 • Status på intelligente bygningsinstallationer
 • Åbne eller lukkede teknologier, Hot or Not IBI
 • De mest brugte IBI-teknologier i erhvervsbyggerier og offentlige byggerier

 

Læs indbydelsen her.

04 Torsdag18:00 BK- Thisted GeneralforsamlingAFD: Midtjylland
Slut: Torsdag 21:00

Dansk El-Forbund By Klub Thisted afholder ordinær generalforsamling.
Torsdag den 4 April 2019. kl. 18.00 
På Hotel Thisted Frederiksgade 16, 7700 Thisted

Program :

Kl. 18.00. Spisning som afdelingen er vært for.
KL.18.45 Generalforsamlingen starter. med følgende dagsorden:
 pkt.1. Valg af dirigent.
 pkt.2. Valg af stemmeudvalg.
 pkt.3. Beretning v/formanden
 pkt.4. Regnskabsaflæggelse.
 pkt.5. Indkomne forslag. Indsendes senest 28/3-19
 pkt.6. Valg.
 pkt.7. Evt.
 

Tilmelding til spisning er nødvendig til Bent Gasberg på Tlf. 23431740 eller SMS Senest torsdag den. 28/03 2019

Husk at tilmelde jeres mail adresse til Midtjylland afdelingen!

Læs den orginale indbydelse her

06 Lørdag10:00 Generalforsamling Dansk El-...AFD: Sydjylland
Slut: Lørdag 16:00

Indkaldelse til Generalforsamling

Afdeling Sydjylland

Vi mødes ved Semco Maritime, Brygge 30 6700 Esbjerg. kl 10:00

Der vil være et oplæg om udbygning af Tyrafeltet,

hvorefter vi får en rundvisning på en af de borerigge der ligger i havnen.

Generalforsamlingen starter kl. 13.00

Se hele indkaldelsen med dagsorden her

08 Mandag15:30 Åbent på kontoret i KalundborgAFD: Vestsjælland
Slut: Mandag 17:00
HAR DU FAGLIGE PROBLEMER ELLER SPØRGSMÅL?

 

Dansk El-Forbunds afdeling Vestsjælland har lyttet til efterspørgslen for tilstedeværelse i Kalundborg-området og åbner nu op for en ’mini-afdeling’, der den 2. mandag i måneden vil være bemandet med lokale tillidsfolk.

Vores ’fætre’ fra 3F i Kalundborg har været så venlige at lægge lokaler til afdeling Vestsjællands tillidsfolk, så de lokalt og med personlig tilstedeværelse kan rådgive og hjælpe medlemmer, som arbejder i Kalundborg-området.

Den 2. mandag i måneden vil der være mulighed for at møde en erfaren tillidsmand med direkte ’livline’ til de faglige på kontoret i Roskilde, som vil kunne være behjælpelige med lokale problematikker

Åbent 1 gang om måneden
fra 15:30-17.00

Vi er at finde i 3F's lokaler på Nytorv 8, 1 sal. 4400 Kalundborg

10 Onsdag14:00 Seniorklubben VirksomhedsbesøgAFD: Sydjylland
Slut: Onsdag 16:00

Tag med seniorklubben på virksomhedsbesøg hos

DUPONT NUTRITION BIOSCIENCES APS

Se hele invitationen

 

kun for pensionister, førtidpensionister og efterlønner

11 Torsdag08:00 AfdelingsbestyrelsesmødeAFD: København
Slut: Torsdag 16:00

Afdelingsbestyrelsesmøde + sidste frist

TR-Tema OK

11 Torsdag13:00 OK 2020 - minikonferenceAFD: København
Slut: Torsdag 16:00

Kære tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter.

I inviteres til minikonference OK 2020 den 11. april kl. 13-16.

Der vil være oplæg ved næstformand Jens Olav Pedersen om proces og tidsplan for overenskomstforhandlingerne.
Herefter debat og forslag til krav for OK 2020 - med mulighed for nedsættelse af arbejdsgrupper for udarbejdelse af krav.

Tilmelding er nødvendig, da der er mulighed for lidt frokost fra kl. 12.00.

Tilmelding nedenfor.

 

11 Torsdag16:30 Temaaften med ABBAFD: Vestsjælland
Slut: Torsdag 20:00

Vil du gerne vide mere om følgende:

▪Dimensionering efter den nye standard
▪Maksimalafbrydere
▪Automatsikringer og udløserkarakterstikker
▪Gnistdetektor

Så tilmeld dig temaaften med ABB og bliv klogere på ovenstående.

11 Torsdag17:00 Generalforsamling 2019AFD: Nordsjælland
Slut: Torsdag 21:00

Dansk El-Forbund – Nordsjælland

Afholder

Ordinær generalforsamling

Torsdag den.11. april 2019 kl. 17.00 ß

I Afdelingens lokaler

Nordre Jernbanevej 16A. 3400 Hillerød

Dagsorden:

 1. Velkomst ved formanden
 2. Forslag til forretningsorden
 3. Valg af dirigent.
 4. Godkendelse af dagsorden.
 5. Godkendelse af referat ordinær generalforsamling 2018
 6. Beretning
 7. Regnskab for 2018.
 8. Budget 2019.
 9. Indkomne forslag/Bevillinger
 10. Valg
 11. Eventuelt.

 

Tilmelding til spisning skal ske på def.dk under fanen arrangementer, senest mandag den 8. april kl. 14.00

Se afdelingens hjemmeside def.dk/nordsj for nærmere information.

Forslag til vedtagelse samt indstillinger til valg skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.

11 Torsdag17:45 Torsdags Bowling Køge Bowling...AFD: Storstrøm
Slut: Torsdag 21:00

Dansk El forbund ungdom, afd. Vestsjælland og Storstrøm inviterer hermed, alle jer, afdelingernes lærlinge og svende under 30 år, med til en række hyggelige bowling arrangementer i 2019’s vinter og forår.

Og denne gang tager vi ud og besøger Køge Bowling Center, torsdag den 11. april, kl. 17.45 ved bowlingbanerne.

Der vil blive serveret lidt at drikke til vores times tid med bowling, hvor vi efterfølgende vil kunne tage for os af lækker mad.

Tilmelding (senest den 3 april 2019): Ib Thomsen på tlf. 29 40 05 80, eller på mail ith@def.dk

Vi glæder os til at se jer, til evt. en faglig snak, og i hvert fald et par hyggelige timer sammen.

11 Torsdag18:00 GK Viborg – GeneralforsamlingAFD: Midtjylland
Slut: Torsdag 21:00
Dansk El-Forbund Midtjylland Guldnåleklubben Viborg
 
Gode kollegaer!
Hermed indkaldelse til Generalforsamling i Guldnåleklubben Viborg 11. April 2019 kl. 18.00
I Bryggerstuen Munken, Viborg Bryghus Sorte Brødre Kirkestræde 25 8800 Viborg
 
Dagsorden for generalforsamlingen:
- 1. Valg af dirigent
- 2. Formandens orientering
- 3. Regnskab
- 4. Indkomne forslag
- 5. valg
a: Bestyrelsesmedlem: Svend Aage Sørensen
b: Bestyrelsesmedlem: Benny N. Olsen
c: Suppleant: Jens Peder Skytte
- 6. Eventuelt
 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være Formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.
Der servers 1 øl under generalforsamlingen og efter generalforsamlingen serveres der tapas inspireret pølsebord og 1 øl.
 
Af hensyn til mad er tilmelding nødvendig senest den 6. april til Bjarne på Tlf.: 2530 2503 mail: bbc@fiberpost.dk
Med venlig hilsen
 
P.k.v. Bjarne B. Christensen
Læs indbydelsen her
12 Fredag16:30 Ungdomsudflugt til ArlaAFD: Lillebælt
Slut: Fredag 21:00

Kære Medlemmer, DEF Lillebælt ungdom har planlagt et besøg hos Arla I Taulov til en rundvisning, med efterfølgende spisning på:

Best Western Kryb-i-Ly, Kolding Landevej 160, 7000 Fredericia

 

Arrangementet vil finde sted D. 12.4/19 kl.16.45

Tilmelding senest torsdag d. 4/4, enten her på siden, eller ved kontakt til afd.

Adressen er: Danbovej 2. 7000 Fredericia. Vi mødes på den stor parkeringsplads

 

Der vil Være en egen betaling på 50kr, - Til betaling for aftensmaden

Betalingen skal ske via mobil pay på:118947, og betalingen skal mærkes med: Arla

 

Der vil være mulighed for at få en snak med ungdomsudvalget og komme med ideer til hvad Lillebælt-ungdom skal afholde af arrangementer I fremtiden, både social og faglig.

 

Vi ser frem til at mødes med dig, har du brug for yderligere oplysninger, kontakt afd. på : 76424350

 

Hilsen Lillebælt-ungdom

 

23 Tirsdag17:00 Hobro -ER DU KLAR TIL DE NYE...AFD: Midtjylland
Slut: Tirsdag 20:00

Er du klar til de nye el-standarder? 

Ingeniør Johan Hakmann fra Dansk Energi, fortæller om forskellen imellem stærkstrømbekendtgørelsen og de nye EU-standarder for El-installationer.

Program:

Kl. 17.00 Velkomst, og aftensmad
Baggrund for de nye standarder

 • Hvad skal vi være opmærksomme på
 •  
 • Dimensionering, af boliger og erhverv, udvidelse af en eksisterende installation.
   
 • 75% reglen
 •  
 • Risikovurdering.
 •  
 • Verifikation.

Kl. 19.30 Afslutning
 

Mødet afholdes tirsdag den 23. april på Hobro Idrætscenter, Amerikavej 22, Hobro
Tilmelding er nødvendig, mht. madbestilling senest 20. april

Læs indbydelsen her

23 Tirsdag17:00 Temamøde - Den nye ferielovAFD: Storstrøm
Slut: Tirsdag 21:00
Den nye Ferielov

Få svar på dine spørgsmål omkring den nye ferielov.

Mødet afholdes onsdag den 24. april 2019, kl. 17.00 i afdelingens lokaler.

Dansk El- Forbund, Torvetsræde 7, 4760 Vordingborg.

På mødet deltager Forbundets jurist Cecilia Richard.

Der serveres et måltid mad, og tilmelding er derfor nødvendig.

Tilmelding til spisning, senest onsdag den 17. april 2019, kl. 09.00.

Tilmeling her på siden, på mail: storstrom@def.dk, telefon: 55 37 42 18, eller på SMS: Skriv besked: Ferie Navn og medlems nr. og send til 23 98 42 18.

24 Onsdag10:00 Hyggemøde i Seniorklubben AFD: København
Slut: Onsdag 15:00

Til alle vores seniorer der er gået på pension eller efterløn, kom og vær med.

Vi holder hyggemøde - mødet er flyttet grundet påsken og anden mødeaktivitet i afdelingen.

Afdelingen giver kaffe og drikkevarer. Det er kun vores ekstra arrangementer, der koster lidt. Tag madpakken med og mød "gamle" kollegaer og få nogle hyggelige timer. 

På  klubbens vegne

Knud Bjørn

25 Torsdag10:00 EL-DRE KLUBBENAFD: Østjylland
Slut: Torsdag 12:00

EL-DRE KLUBBEN

Vi mødes hver 3. torsdag i måneden

fra kl. 10:00-12:00 på Rymarken 4, 8210 Aarhus V.

Kontaktperson er: Bent Homann på mail

BHOMANN8310@GMAIL.COM eller tlf. 40898245.

 

På grund af Påsken er EL-DRE KLUBBEN rykket en uge i april måned. 

25 Torsdag15:00 Velkommen til nyvalgte TR/AMRAFD: København
Slut: Torsdag 17:00

Vi byder velkommen til nyvalgte tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter og introducerer jer til DEF Københavns afdeling.

25 Torsdag17:00 Vildsund- ER DU KLAR TIL DE...AFD: Midtjylland
Slut: Torsdag 20:00

Ingeniør Johan Hakmann fra Dansk Energi, fortæller om forskellen imellem stærkstrømbekendtgørelsen og de nye EU-standarder for El-installationer.

Program:

Kl. 17.00 Velkomst, og aftensmad
Baggrund for de nye standarder

 • Hvad skal vi være opmærksomme på
 •  
 • Dimensionering, af boliger og erhverv, udvidelse af en eksisterende installation.
   
 • 75% reglen
 •  
 • Risikovurdering.
 •  
 • Verifikation.

Kl. 19.30 Afslutning
 

Mødet afholdes torsdag den 25. april i Dansk Metal lokaler, Skyumvej 24, Vildsund.
Tilmelding er nødvendig, mht. madbestilling senest 22. april

Læs indbydelsen her

25 Torsdag17:00 Temamøde om Intelligente...AFD: Vestsjælland
Slut: Torsdag 19:30

Afholder temamøde i IBI i samarbejde med WAGO

Vil du gerne vide mere om:

 • Status på intelligente bygningsinstallationer – IBI   
 • Åbne eller lukkede teknologier, Hot or Not IBI
 • De mest brugte IBI-teknologier i erhvervsbyggerier og offentlige byggerier

 

Temamødet er for alle medlemmer af Dansk El – Forbund.
Siden Dansk El-Forbund første gang udgav bogen ”IBI Guide”, har
der været en rivende udvikling indenfor IBI til erhvervsbyggerier
og of- fentlige byggerier. Udviklingen har været drevet af et ønske
om ener- gibesparelser, mindre CO2-udslip og en øget komfort og
tryghed for brugerne af bygningerne.

Dansk El-Forbund vil i samarbejde med WAGO give et indblik i,
hvil- ken vej udviklingen er gået, samt nogle gode tips og tricks til
hvad man skal være særligt opmærksom på, når man vælger, hvilken
teknologi man bruger i sine installationer, for at opnå den mest
økonomiske, men også den mest værdifulde løsning for bygherre og brugere.

 

Temamødet afholdes Torsdag d. 25/4-2019

Start : kl. 17.00 - 19.30 afhængig af spørgelyst

Sted : Borgediget 18, 4000 Roskilde

 

DET ER NØDVENDIGT MED TILMELDING, GRUNDET FORPLEJNING !

Tilmelding SENEST d. 17/4-2018

26 Fredag15:45 AkkordklubmødeAFD: København
Slut: Fredag 18:30

Tidspunktet for mødeafholdelsen kan variere.

Der vil blive udsendt dagsorden inden mødet.

30 Tirsdag14:00 TR og AMR NetværksmødeAFD: Lillebælt
Slut: Tirsdag 16:00

Hvis du er valgt som Tillidsrepræsentant eller Arbejdsmiljørepræsentant, så læs videre her.

Vi er i fuld gang med at etablere et netværk for jer her i Lillebælt.

Vi bestræber os på at afholde 4 møder årligt, hvor aktuelle emner og hvad der rører sig på virksomhederne tages op.

Der er rig mulighed for vidensdeling og der er noget at hente for både nye og gamle i hvervene.

Indbydelse med program vil blive udsendt når vi nærmer os, men skulle du af en eller anden grund ikke være med på listen, så tøv ikke med at melde dig til her, også hvis du ikke er valgt endnu, men gerne vil høre mere om de 2 tillidshverv.

Maj 2019

01 Onsdag07:30 1. maj arrangement i TikøbgadeAFD: København
Slut: Onsdag 11:30

Kom til 1.maj i Tikøbgade

Dørene åbner kl. 7.30.

Der vil være morgenmad, kaffe, te m.m. og efterfølgende underholdning.

Ca. 11.30 fælles afgang til Fælledparken med vores hornorkester som vejviser.

01 Onsdag08:30 1. Maj 2019 i Afdelingen...AFD: Vestsjælland
Slut: Onsdag 12:00
1. maj 2019
1. maj 2019 i Dansk El-Forbund Vestsjælland, Borgediget 18, 4000 Roskilde

Programmet for dagen er som følger

Kl. 08.30 Rundstykker, kaffe og lidt til ganen
Kl. 08.50 Velkomst v/Afdelingsformand Erik Magdal
Kl. 09.00 1. maj tale v/Folketingsmedlem Mette Gjerskov (S)
Kl. 09.30 1. maj tale v/Forbundsformand Jørgen Juul Rasmussen
Kl. 10.15 1. maj tale v/Faglig konsulent Christian S. G. Jensen

Til de sultne, vil der blive tændt op i grillen, i løbet af formiddagen.
Fællesskab skaber sammenhold - tag familie og venner med ind i fællesskabet - eller endnu bedre - en kollega!!

Send os en mail hvis du kommer på vestsj@def.dk, så vi ved nogenlunde, hvor mange vi skal dække op til. Man kan også bare møde op, men så er det ikke sikkert, at der er en siddeplads
Midt i april vil du på vores hjemmeside kunne læse, om områdets LO-arrangementer.

01 Onsdag09:00 1. maj RandersAFD: Midtjylland
Slut: Onsdag 14:00

Fælles 1. MAJ på Tronholmen for medlemmer af 3F, Dansk Metal, Dansk El-Forbund og Blik & Rør

DAGENS PROGRAM: 

kl. 9. Dagens 1. maj arrangement starter op. Der serveres kaffe og rundstykker

1. maj taler:
- Afdelingsformand i 3F Randers, Ole Christensen 
- Kristian Jensen, Formand for miljøudvalget i 3F Randers 
- Benny Yssing, Næstformand i DEF

 • Kl. 12.00 Vi går samlet til Rådhustorvet med afdelingsfanerne og 1. Maj orkesteret i spidsen.

 

Vi håber alle medlemmer med familie vil møde op og deltage i denne festdag, hvor fagbevægelsen verden over mødes, og får markeret at vi fortsat har rigtig mange opgaver at løse, førend vi har sikret alle arbejdere et arbejde i gode og trygge arbejdsforhold. Med et stort fremmøde har vi muligheden for at markere, at vi ikke blot vil lade det blive ved snakken, men også i dagligdagen vil gøre en aktiv forskel. Dette kræver dog medlemmernes – og dermed også din aktive deltagelse.

Vi ses alle på Tronholmen den 1. maj.

For at se programmet for mødet på Rådhustorvet og Skovbakken tryk her

01 Onsdag09:00 1. maj i afdelingenAFD: Lillebælt
Slut: Onsdag 15:00

Kom til 1.maj i afdelingen
Igen i år vil vi rigtig gerne se medlemmer og deres familie til 1. maj-arrangement i afdelingen. bordet er dækket, kaffe og morgenbrød står klar.

Vi starter med morgenkaffe kl. 9.00 og i løbet af formiddagen vil der komme en 1.maj taler forbi. Ved middagstid byder vi på pølser fra grillen, og vi slutter ca. kl. 13.00

Højt humør og godt vejr er en selvfølge :-)
Tilmelding vil kunne give os en ide om hvor meget brød der skal købes, men får du en pludselig indskydelse, så kom bare forbi til en hyggelig formiddag.

01 Onsdag09:00 1. maj arrangementAFD: Østjylland
Slut: Onsdag 12:00
04 Lørdag11:00 Guld Randers ByvandringAFD: Midtjylland
Slut: Lørdag 18:00

Lørdag  den 04.05. Byvandring med guide.
Herefter bydes på lørdags buffet på Restaurant Sejlklubben

Pris pr. person kr. 100,00 pr. person – påhæng er velkommen.

Mødested aftales senere. (SMS udsendes med mødested i Randers City)

Tilmelding senest 8 dage før.

TILMELDING ER BINDENDE 

 

www.fagligseniorer.dk

På ovennævnte link findes også ture, som du kan deltage i/på.

 

 

05 Søndag07:30 Fisketur med kutterAFD: Sydjylland
Slut: Søndag 15:00

Tag med os på havet

Dansk El-Forbund Sydjylland

invitere medlemmer på fisketur med kutter

se hele invitationen her

06 Mandag09:00 AFDELINGSBESTYRELSESMØDEAFD: Vestsjælland
Slut: Mandag 16:00

AFDELING VESTSJÆLLAND AFHOLDER BESTYRELSESMØDE

Dette er blot til orientering

 

Indkomne forslag der ønskes behandlet på bestyrelsesmødet, skal fremsendes til afdelingen senest én uge før mødet afholdes på VESTSJ@DEF.DK

06 Mandag12:00 AfdelingsbestyrelsesmødeAFD: København
Slut: Mandag 16:00

Afdelingsbestyrelsesmøde

06 Mandag16:30 GeneralforsamlingAFD: København
Slut: Mandag 18:00

Generalforsamling

06 Mandag19:00 MedlemsmødeAFD: Lillebælt
Slut: Mandag 21:00
Medlemsmøde forår 2019
Dansk El-Forbund Lillebælt afholder medlemsmøde mandag d.6. maj 2019 kl. 17.00 i afdelingens mødelokaler på: Jens Grøns Vej 20, 7100 Vejle.

Dagsorden

 • Orientering fra afdelingen
 • Aktuelle emner
  • Lønkampagne
  • Ny ferielov
  • Regnskabsorientering
 • Eventuelt
Mødet vil starte kl. 17.00 og slutte ca. 19.30, ved 18 tiden byder vi på aftensmad.
07 Tirsdag09:00 Seniorklubbens forårsturAFD: Sydjylland
Slut: Tirsdag 15:00

Tag med Senior Klubben på forårstur

Vi invitere alle pensionister og efterlønner med ægtefæller
I år går turen til Harteværket

 

Læs mere her

 

 

07 Tirsdag17:00 Videbæk- ER DU KLAR TIL DE...AFD: Midtjylland
Slut: Tirsdag 20:00

Er du klar til de nye el-standarder? 

Ingeniør Johan Hakmann fra Dansk Energi, fortæller om forskellen imellem stærkstrømbekendtgørelsen og de nye EU-standarder for El-installationer.

Program:

Kl. 17.00 Velkomst, og aftensmad
Baggrund for de nye standarder

 • Hvad skal vi være opmærksomme på
 •  
 • Dimensionering, af boliger og erhverv, udvidelse af en eksisterende installation.
   
 • 75% reglen
 •  
 • Risikovurdering.
 •  
 • Verifikation.

Kl. 19.30 Afslutning
 

Mødet afholdes tirsdag den 7. maj på Hotel Falken, Falkevej 3, Videbæk
Tilmelding er nødvendig, mht. madbestilling senest 4. maj

 

Læs indbydelsen her

08 Onsdag17:00 NetværksmødeAFD: Østjylland
Slut: Onsdag 20:00
09 Torsdag07:00 Netværksmøde for AMR AFD: København
Slut: Torsdag 09:00

I anledning af AMR-året 2019 gives der dækning for tabt arbejdsfortjeneste ved deltagelse i mødet.

09 Torsdag17:45 Torsdags Bowling Mega Bowl...AFD: Storstrøm
Slut: Torsdag 21:00

Dansk El forbund ungdom, afd. Vestsjælland og Storstrøm inviterer hermed, alle jer, afdelingernes lærlinge og svende under 30 år, med til en række hyggelige bowling arrangementer i 2019’s vinter og forår.

Og denne gang tager vi ud og besøger Mega Bowl i Holbæk,
torsdag den 9. maj, kl. 17.45
ved bowlingbanerne.

Der vil blive serveret lidt at drikke til vores times tid med bowling, hvor vi efterfølgende vil kunne tage for os af lækker mad.

Tilmelding (senest den 2 maj 2019):

Ib Thomsen på tlf. 29 40 05 80, eller på mail ith@def.dk

Vi glæder os til at se jer, til evt. en faglig snak, og i hvert fald et par hyggelige timer sammen.

13 Mandag15:30 Åbent på kontoret i KalundborgAFD: Vestsjælland
Slut: Mandag 17:00
HAR DU FAGLIGE PROBLEMER ELLER SPØRGSMÅL?

 

Dansk El-Forbunds afdeling Vestsjælland har lyttet til efterspørgslen for tilstedeværelse i Kalundborg-området og åbner nu op for en ’mini-afdeling’, der den 2. mandag i måneden vil være bemandet med lokale tillidsfolk.

Vores ’fætre’ fra 3F i Kalundborg har været så venlige at lægge lokaler til afdeling Vestsjællands tillidsfolk, så de lokalt og med personlig tilstedeværelse kan rådgive og hjælpe medlemmer, som arbejder i Kalundborg-området.

Den 2. mandag i måneden vil der være mulighed for at møde en erfaren tillidsmand med direkte ’livline’ til de faglige på kontoret i Roskilde, som vil kunne være behjælpelige med lokale problematikker

Åbent 1 gang om måneden
fra 15:30-17.00

Vi er at finde i 3F's lokaler på Nytorv 8, 1 sal. 4400 Kalundborg

15 Onsdag07:00 Netværksmøde for AMRAFD: København
Slut: Onsdag 09:00

I anledning af AMR-året 2019 gives der dækning for tabt arbejdsfortjeneste ved deltagelse i mødet.

15 Onsdag10:00 Hyggemøde i Seniorklubben AFD: København
Slut: Onsdag 15:00

Til alle vores seniorer der er gået på pension eller efterløn, kom og vær med.

Vi holder hyggemøde den 3. onsdag i måneden, det er gratis. Afdelingen giver kaffe og drikkevarer. Det er kun vores ekstra arrangementer, der koster lidt. Tag madpakken med og mød "gamle" kollegaer og få nogle hyggelige timer. 

På  klubbens vegne

Knud Bjørn

16 Torsdag10:00 EL-DRE KLUBBENAFD: Østjylland
Slut: Torsdag 12:00

EL-DRE KLUBBEN

Vi mødes hver 3. torsdag i måneden

fra kl. 10:00-12:00 på Rymarken 4, 8210 Aarhus V.

Kontaktperson er: Bent Homann på mail

BHOMANN8310@GMAIL.COM eller tlf. 40898245.

20 Mandag18:00 AkkordklubmødeAFD: Østjylland
Slut: Mandag 20:00
22 Onsdag18:00 GK- Randers, SommeraftenAFD: Midtjylland
Slut: Onsdag 21:00
Sommeraften/hyggeaften onsdag den 22.05.2019.

 

Du med ledsager inviteres til en sommerhyggeaften med petanque og grill.
Vi får instruktør på til petanque.

Det foregår på Firmasportens baner på Gl. Viborgvej.

Vi starter kl. 18.00 med petanque og efterfølgende grillmad.

Hele arrangementet incl. Mad og drikke er gratis.

Tilmelding her på hjemmesiden senest den 12.05.2019.

V.h.
 

Bestyrelsen

 

23 Torsdag10:00 PIMP DIN FIRMABIL OG NAP EN...AFD: København
Slut: Torsdag 17:00

PIMP DIN FIRMABIL OG NAP EN GRILLPØLSE

Åbent hus i din fagforening for dig, der har servicebilen som daglig arbejdsplads, eller bare er interesseret i elektrikerfaget.

Torsdag den 23. maj 2019 kl. 10 - 17 holder Servicenetværket åbent hus i fagforeningen i Tikøbgade 9, 2200 København N.

Her vil du finde spændende stande med masser af information fra eksperter om følgende emner:

• Hvordan indretter du bedst din firmabil ergonomisk?
• Hvordan er det med løn og tillæg, når du kører i firmabil?
• Hvad er skattereglerne for kørsel i din firmabil i henhold til arbejdstid og fritid?
• Hvilke rettigheder til efteruddannelse og kurser har du, og hvordan bruger du dem?
• Få svar på spørgsmål om lokalaftaler og lønforhold

Grib din kollega i armen og kom forbi til en hyggelig dag.

Du kan parkere i gården og i sidegaderne ved din fagforening. Kom og fortæl os hvad du mener, vi kan gøre for dig, der har bilen som arbejdsplads til hverdag.

Fra kl. 11 - 16 vil der være tændt op i grillen, hvor I kan få jer en klassisk grillet pølse med det hele, ligesom vi kender den fra 1. majfesten. Der er også kaffe, øl og vand.

Sæt kryds i kalenderen, tag fat i din tillidsmand og arbejdsmiljørepræsentant og få samlet dine kolleger til en god dag med informationer.

I kan droppe forbi i jeres fagforening, når det passer jer i tidsrummet 10 – 17.

Vi ses den 23. Maj

Venlig hilsen
Servicenetværket for kørende elektrikere i Dansk El-Forbund København

23 Torsdag15:00 Velkommen til nyvalgte TR/AMRAFD: København
Slut: Torsdag 17:00

Vi byder velkommen til nyvalgte tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter og introducerer jer til DEF Københavns afdeling.

23 Torsdag16:00 EBA Elbranchens Akkordsystem...AFD: Nordjylland
Slut: Torsdag 21:00

Er du interesseret i akkord så afholder Dansk El-Forbund Nordjyllands Akkordklub 4 faste møder om året, hvor alle er velkommen og kan høre andres erfaringer med opmålte sum-akkorder.

Har du aldring arbejdet på akkord, men har interessen, så deltag i møderne og få afklaret hvordan man kommer i gang.

På mødet vil der kort blive orienteret om:

 • Afsluttede akkorder på EBA.
 • Orientering fra Forbundets Akkordudvalg.
 • Kommende kursustilbud.

Men på mødet er det dig, som sætter dagsorden.

Møderne afholdes fra kl. 16:00 i afdelingens lokaler Hadsundvej 184, 2 sal, Aalborg.

Vel mødt Akkordklubben.

23 Torsdag17:00 Akkordklub møde 23. majAFD: Lillebælt
Slut: Torsdag 19:00

Akkordklubben er for alle der arbejder eller gerne vil arbejde på akkord.

Hvis du gerne vil høre mere om akkord, så kom til klubmøde.

Her mødes erfarne og nye akkordsvende for at netværke, og de deler gerne ud af deres erfaringer til dig også.

Kom gerne før kl. 17.00, der er kaffe på kanden.

Tilmelding senest en uge før, da vi bestiller aftensmad til dig.

tilmelding kan ske på følgende 3 måder :

1. via denne hjemmeside ( anbefales)

2. på lillebelt@def.dk

3. på 76424350

juni 2019

08 Lørdag09:45 Paintball AFD: Storstrøm
Slut: Lørdag 13:00

Paintball for Lærlinge og unge under 30

Nu er det tid til, at få Spændingen op og få brugt noget energi på Paintball banen.
Vi begynder at spille kl. 10:00 så kom gerne i god tid, så vi alle er klar til at få udstyr på og derefter at indtage banerne

Da vi som minimum skal være 25 personer tilmeldt. Så vi håber selvfølgelig at der er en masse tilmeldinger.  

Spørg evt. lærlinge eller din kollega der er under 30 år, om de har lyst til at komme ud til en hyggelig dag med paintball. 

Under arrangementet vil der være vand/drikke samt en pølse med brød til afslutning.

Arrangementet foregår hos: Classic Paintball, 4100 Ringsted.

Seneste tilmelding: mandag d. 3 juni,

Tilmelding kan ske til
Ib Thomsen på
tlf. 29 40 05 80 Eller
e-mail ith@def.dk

Vi forbeholder os ret til at opkræve betaling for manglende fremmøde.

Dansk El- Forbund Ungdom - Vestsjælland og Storstrøm

13 Torsdag15:45 AkkordklubmødeAFD: København
Slut: Torsdag 18:30

Sommermøde i akkordklubben - med pølser :-)

Tidspunktet for mødeafholdelsen kan variere.

Der vil blive udsendt dagsorden inden mødet.

17 Mandag15:30 Åbent på kontoret i KalundborgAFD: Vestsjælland
Slut: Mandag 17:00
HAR DU FAGLIGE PROBLEMER ELLER SPØRGSMÅL?

 

Dansk El-Forbunds afdeling Vestsjælland har lyttet til efterspørgslen for tilstedeværelse i Kalundborg-området og åbner nu op for en ’mini-afdeling’, der den 2. mandag i måneden vil være bemandet med lokale tillidsfolk.

Vores ’fætre’ fra 3F i Kalundborg har været så venlige at lægge lokaler til afdeling Vestsjællands tillidsfolk, så de lokalt og med personlig tilstedeværelse kan rådgive og hjælpe medlemmer, som arbejder i Kalundborg-området.

Den 2. mandag i måneden vil der være mulighed for at møde en erfaren tillidsmand med direkte ’livline’ til de faglige på kontoret i Roskilde, som vil kunne være behjælpelige med lokale problematikker

Åbent 1 gang om måneden
fra 15:30-17.00

Vi er at finde i 3F's lokaler på Nytorv 8, 1 sal. 4400 Kalundborg

19 Onsdag09:00 Skovtur med Seniorklubben AFD: København
Slut: Onsdag 18:00

Skovtur til Samlermuseet Thorsvang i Stege. 

Nærmere oplysninger kommer senere.

På klubbens vegne

Knud Bjørn

20 Torsdag10:00 EL-DRE KLUBBENAFD: Østjylland
Slut: Torsdag 12:00

EL-DRE KLUBBEN

Vi mødes hver 3. torsdag i måneden

fra kl. 10:00-12:00 på Rymarken 4, 8210 Aarhus V.

Kontaktperson er: Bent Homann på mail

BHOMANN8310@GMAIL.COM eller tlf. 40898245.

21 Fredag10:00 Boost din uddannelseAFD: Midtjylland
Slut: Søndag 18:00

Lærlinge, udlærte elektrikere under 30 år og akademistuderende i Dansk El-Forbund kan deltage i spændende faglige kurser i weekenden fra d. 21. til 23. juni 2019.

Hvad er BOOST?

På BOOST vil du kunne deltage i kurser, hvor dygtige undervisere og kompetente leverandører udbyder undervisning med afsæt i nye teknologier, det nyeste udstyr og relevante emner, der udfordrer dig fagligt.

Når kurset er gennemført, vil du få udleveret et kursusbevis. Derudover vil din deltage også betyde, at;

 • Du får nemmere ved at udføre opgaverne i firmaet
 • Du får lyst til at udvikle dig i en ny retning inden for faget
 • Du får nyt til dit CV
 • Du vil have mere med til bordet ved næste lønforhandling

Hvem kan deltage?

BOOST er for medlemmer i Dansk El-Forbund, og det er gratis at deltage. Du skal være lærling, udlært elektriker under 30 år eller studerende på et erhvervsakademi for at kunne deltage. 

Praktiske informationer

Kurset afholdes på Den Jydske Haandværkerskole i Hadsten. Vi sørger for overnatning, mad og underholdning. Du indlogeres på skole­hjem i to-mandsværelser. Værelset deles med en anden kursist. Du skal selv sørge for transport til BOOST, der kører dog en bus fra København over Fyn og op til skolen, som man gratis kan hoppe på. Du skal tilmelde dig bussen på forhånd, og der er begrænsede pladser, som tildeles efter først til mølle.

Kurser

På BOOST tilbyder vi forskellige kurser, udbudt af en lang række kompetente leverandører.

Du kan læse mere om hvert enkel kursus og tilmelde dig via det her link 

 

27 Torsdag15:00 Velkommen til nyvalgte TR/AMRAFD: København
Slut: Torsdag 17:00

Vi byder velkommen til nyvalgte tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter og introducerer jer til DEF Københavns afdeling.

juli 2019

05 Fredag18:30 Varde Sommerspil 2019AFD: Sydjylland
Slut: Fredag 22:00

Tag med Dansk El-Forbund Sydjylland

til årets Varde Sommerspil

Traditionen tro har vi igen i år sikret os billetter til årets sommerpil se invitationen her

18 Torsdag10:00 EL-DRE KLUBBENAFD: Østjylland
Slut: Torsdag 12:00

Vi mødes den 3. torsdag i måneden fra kl. 10:00-12:00 på Rymarken 4, 8210 Aarhus V.

Kontaktperson er Bent Homann.

Bent kan kontaktes på mail

 bhomann8310@gmail.com

eller

tlf. 40898245

august 2019

15 Torsdag10:00 EL-DRE KLUBBENAFD: Østjylland
Slut: Torsdag 12:00
15 Torsdag15:00 Velkommen til nyvalgte TR/AMRAFD: København
Slut: Torsdag 17:00

Vi byder velkommen til nyvalgte tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter og introducerer jer til DEF Københavns afdeling.

19 Mandag15:45 AkkordklubmødeAFD: København
Slut: Mandag 18:30

Tidspunktet for mødeafholdelsen kan variere.

Der vil blive udsendt dagsorden inden mødet.

21 Onsdag17:00 Netværksmøde AFD: Østjylland
Slut: Onsdag 20:00

Netværksmøde for afdelingens Tillidsrepræsentanter og Arbejdsmiljørepræsentanter.

22 Torsdag09:00 AfdelingsbestyrelsesmødeAFD: København
Slut: Torsdag 16:00

Afdelingsbestyrelsesmøde

31 Lørdag08:30 Klub GuldnålenAFD: København
Slut: Lørdag 23:20

Klub guldnålen holder sensommertur ud af huset. 

Tilmeld dig på www.guldnaalen-kbh.dk

 

september 2019

02 Mandag18:00 AkkordklubmødeAFD: Østjylland
Slut: Mandag 20:00
03 Tirsdag17:00 Akkordklub møde 3. septemberAFD: Lillebælt
Slut: Tirsdag 19:00

Akkordklubben er for alle der arbejder eller gerne vil arbejde på akkord.

Hvis du gerne vil høre mere om akkord, så kom til klubmøde.

Her mødes erfarne og nye akkordsvende for at netværke, og de deler gerne ud af deres erfaringer til dig også.

Kom gerne før kl. 17.00, der er kaffe på kanden.

Tilmelding senest en uge før, da vi bestiller aftensmad til dig.

tilmelding kan ske på følgende 3 måder :

1. via denne hjemmeside ( anbefales)

2. på lillebelt@def.dk

3. på 76424350

12 Torsdag16:00 EBA Elbranchens Akkordsystem...AFD: Nordjylland
Slut: Torsdag 21:00

Er du interesseret i akkord så afholder Dansk El-Forbund Nordjyllands Akkordklub 4 faste møder om året, hvor alle er velkommen og kan høre andres erfaringer med opmålte sum-akkorder.

Har du aldring arbejdet på akkord, men har interessen, så deltag i møderne og få afklaret hvordan man kommer i gang.

På mødet vil der kort blive orienteret om:

 • Afsluttede akkorder på EBA.
 • Orientering fra Forbundets Akkordudvalg.
 • Kommende kursustilbud.

Men på mødet er det dig, som sætter dagsorden.

Møderne afholdes fra kl. 16:00 i afdelingens lokaler Hadsundvej 184, 2 sal, Aalborg.

Vel mødt Akkordklubben.

16 Mandag09:00 AMR/TR konferenceAFD: København
Slut: Tirsdag 16:00

AMR/TR konference på LO-skolen fra den 16/9 kl. 9.00 til den 17/9 kl. 16.00.

Indkaldelse bliver sendt direkte til tillidsrepr. og arbejdsmiljørepræsentanter.

19 Torsdag10:00 EL-DRE KLUBBENAFD: Østjylland
Slut: Torsdag 12:00

Vi mødes den 3. torsdag i måneden fra kl. 10:00-12:00 på Rymarken 4, 8210 Aarhus V.

Kontaktperson er Bent Homann.

Bent kan kontaktes på mail

 bhomann8310@gmail.com

eller

tlf. 40898245

19 Torsdag15:00 Velkommen til nyvalgte TR/AMRAFD: København
Slut: Torsdag 17:00

Vi byder velkommen til nyvalgte tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter og introducerer jer til DEF Københavns afdeling.

23 Mandag09:00 AfdelingsbestyrelsesmødeAFD: København
Slut: Mandag 16:00

Afdelingsbestyrelsesmøde

23 Mandag09:00 AFDELINGSBESTYRELSESMØDEAFD: Vestsjælland
Slut: Mandag 16:00

AFDELING VESTSJÆLLAND AFHOLDER BESTYRELSESMØDE

Dette er blot til orientering

 

Indkomne forslag der ønskes behandlet på bestyrelsesmødet, skal fremsendes til afdelingen senest én uge før mødet afholdes på VESTSJ@DEF.DK

24 Tirsdag07:00 Netværksmøde for AMRAFD: København
Slut: Tirsdag 09:00

I anledning af AMR-året 2019 gives der dækning for tabt arbejdsfortjeneste ved deltagelse i mødet.

oktober 2019

04 Fredag08:00 TR & AMR konferenceAFD: Midtjylland
Slut: Lørdag 13:00

TR og AMR konference på Langsøhus. 

Der vil komme indbydelse ud senere samt program. 

04 Fredag12:00 TR- AMR konference 4-5....AFD: Nordjylland
Slut: Lørdag 12:00

indbydelsen kommer senere

07 Mandag18:00 GeneralforsamlingAFD: Lillebælt
Slut: Mandag 20:00

 

Dansk EL-Forbund, Lillebælt, indkalder til ordinær Generalforsamling.

 

Mandag d. 7. oktober 2019 kl. 19.00, i afdelingens mødelokaler Jens Grøns Vej 20, 7100 Vejle.

 

 

 

15 Tirsdag15:45 AkkordklubmødeAFD: København
Slut: Tirsdag 18:30

Tidspunktet for mødeafholdelsen kan variere.

Der vil blive udsendt dagsorden inden mødet.

17 Torsdag10:00 EL-DRE KLUBBENAFD: Østjylland
Slut: Torsdag 12:00

Vi mødes den 3. torsdag i måneden fra kl. 10:00-12:00 på Rymarken 4, 8210 Aarhus V.

Kontaktperson er Bent Homann.

Bent kan kontaktes på mail

 bhomann8310@gmail.com

eller

tlf. 40898245

17 Torsdag15:00 Velkommen til nyvalgte TR/AMRAFD: København
Slut: Torsdag 17:00

Vi byder velkommen til nyvalgte tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter og introducerer jer til DEF Københavns afdeling.

23 Onsdag16:00 Fyraftensmøde - tema: El-...AFD: København
Slut: Onsdag 18:00

Fyraftensmøde med temaet: El-ulykker og senfølger v/Niels Bo Nielsen

november 2019

09 Lørdag16:00 Klub guldnålenAFD: København
Slut: Lørdag 23:25

Kom til Mortens Banko med spisning og dans. 

Tilmeld dig på hjemmesiden:

www.guldnaalen-kbh.dk

 

11 Mandag09:00 AFDELINGSBESTYRELSESMØDEAFD: Vestsjælland
Slut: Mandag 16:00

AFDELING VESTSJÆLLAND AFHOLDER BESTYRELSESMØDE

Dette er blot til orientering

 

Indkomne forslag der ønskes behandlet på bestyrelsesmødet, skal fremsendes til afdelingen senest én uge før mødet afholdes på VESTSJ@DEF.DK

11 Mandag12:00 AfdelingsbestyrelsesmødeAFD: København
Slut: Mandag 16:00

Afdelilngsbestyrelsesmøde

20 Onsdag07:00 Netværksmøde for AMR AFD: København
Slut: Onsdag 09:00

I anledning af AMR-året 2019 gives der dækning for tabt arbejdsfortjeneste ved deltagelse i mødet.

20 Onsdag17:00 Netværksmøde AFD: Østjylland
Slut: Onsdag 20:00
21 Torsdag10:00 EL-DRE KLUBBENAFD: Østjylland
Slut: Torsdag 12:00
21 Torsdag15:00 Velkommen til nyvalgte TR/AMRAFD: København
Slut: Torsdag 17:00

Vi byder velkommen til nyvalgte tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter og introducerer jer til DEF Københavns afdeling.

22 Fredag09:00 Bestyrelses og Plan MødeAFD: Vestsjælland
Slut: Lørdag 14:00

AFDELING VESTSJÆLLAND AFHOLDER BESTYRELSEs/plan MØDE

Dette er blot til orientering

 

Indkomne forslag der ønskes behandlet på bestyrelsesmødet, skal fremsendes til afdelingen senest én uge før mødet afholdes på VESTSJ@DEF.DK

28 Torsdag15:45 AkkordklubmødeAFD: København
Slut: Torsdag 18:30

Tidspunktet for mødeafholdelsen kan variere.

Der vil blive udsendt dagsorden inden mødet.

28 Torsdag17:00 Akkordklub møde 28. novemberAFD: Lillebælt
Slut: Torsdag 19:00

Akkordklubben er for alle der arbejder eller gerne vil arbejde på akkord.

Hvis du gerne vil høre mere om akkord, så kom til klubmøde.

Her mødes erfarne og nye akkordsvende for at netværke, og de deler gerne ud af deres erfaringer til dig også.

Kom gerne før kl. 17.00, der er kaffe på kanden.

Tilmelding senest en uge før, da vi bestiller aftensmad til dig.

tilmelding kan ske på følgende 3 måder :

1. via denne hjemmeside ( anbefales)

2. på lillebelt@def.dk

3. på 76424350

december 2019

02 Mandag18:00 AkkordklubmødeAFD: Østjylland
Slut: Mandag 20:00
05 Torsdag16:00 EBA Elbranchens Akkordsystem...AFD: Nordjylland
Slut: Torsdag 21:00

Er du interesseret i akkord så afholder Dansk El-Forbund Nordjyllands Akkordklub 4 faste møder om året, hvor alle er velkommen og kan høre andres erfaringer med opmålte sum-akkorder.

Har du aldring arbejdet på akkord, men har interessen, så deltag i møderne og få afklaret hvordan man kommer i gang.

På mødet vil der kort blive orienteret om:

 • Afsluttede akkorder på EBA.
 • Orientering fra Forbundets Akkordudvalg.
 • Kommende kursustilbud.

Men på mødet er det dig, som sætter dagsorden.

Møderne afholdes fra kl. 16:00 i afdelingens lokaler Hadsundvej 184, 2 sal, Aalborg.

Vel mødt Akkordklubben.

19 Torsdag10:00 EL-DRE KLUBBENAFD: Østjylland
Slut: Torsdag 12:00
19 Torsdag15:00 Velkommen til nyvalgte TR/AMRAFD: København
Slut: Torsdag 17:00

Vi byder velkommen til nyvalgte tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter og introducerer jer til DEF Københavns afdeling.