Vælg arrangementer

september 2021

24 Fredag12:00 DEF Ungdom afholder Formøde...AFD: Nordjylland
Slut: Søndag 12:00

Kære Ungdom i DEF Østjylland, Nordjylland og Midtjylland

For alle jer unge under 30 år og alle lærlinge uanset alder, inviteres i til formøde weekend den 24. september kl. 12.00 til den 26 september 2021 kl. 12.00, arrangementet bliver holdt på Storedalsmølle i Nibe.

Der bliver mulighed for at gi den fuld gas til Le Mans stævne Lørdag.

Se hvad turen byder på her

 

24 Fredag12:00 FORMØDEWEEKEND AFD: Midtjylland
Slut: Søndag 12:00
24 Fredag15:00 Formøde weekend - Lærlinge/...AFD: Østjylland
Slut: Søndag 12:00

Formødeweekend for unge og lærlinge fra Øst-, Midt- og Nordjylland.

Sæte kryds i kalenderen - program og mere information følger.

Ring gerne til Lokalafdeling Østjylland, hvis du vil vide mere på 86752500

Du kan læse mere og tilmelde dig her https://def.dk/def-ungdom-afholder-formoede-weekend

25 Lørdag08:45 Ungdom - Forberedelses...AFD: Lillebælt
Slut: Søndag 13:00

 

Kan være et billede af tekst, der siger "UNGDOM"

 Forberedelses weekend 2021.

 

Er du lærling eller svend under 30 år og vil dú gerne have indflydelse, så tag med os på en sjov forberedelses weekend, sammen med gode kollegaer.

 

Dansk El-forbund Ungdom afholder Årsmøde d. 29-30-31 oktober.

På dette møde har dú mulighed for at blive hørt, hvis du har forslag eller frustrationer om uddannelses, lærlingelønnen m.m.

Inden årsmødet afholdes der forberedes weekend for Dansk El-Forbund Ungdom.

 

Lørdag d. 25. september til d. 26. september.

I Kolding.
Vi mødes klokken 08:45

 

Lørdag mødes vi ved GoMonkey hvor vi skal have teambuilding og klatring. Herefter kører vi til sportshotel Pulzion, hvor vi overnatter. Der er 4 og 6 mands værelser.

 

Program.

Lørdag.

Kl. 08:45 GoMonkey.

Kl. 13:00 sportshotel Pulzion.

Middagsmad. - Forberedelse af årsmøde – Aftensmad - Aktiviteter.

Søndag.
Kl. 10:00 senest morgenmad.

Forberedelse af årsmøde.
Valg af delegeret.

Kl. 13:00 ca. farvel.

 

Tilmelding senest d. 14. september her på siden.

Ingen tilgængelig billedbeskrivelse.

Ved spørgsmål ret henvendelse via Lillebelt@def.dk eller tlf.: 76424350.

Nærmere information kommer.

ses vi?

Dansk El-Forbund Ungdom.  

25 Lørdag08:45 Forberedelses weekend 2021AFD: Sydjylland
Slut: Søndag 13:00

Er du lærling eller svend under 30 år ?

Vil du gerne have indflydelse, så tag med os på en sjov forberedelses weekend, sammen med gode kollegaer.

Se hele inviationen og programmet her

25 Lørdag10:00 UNGDOMS WEEKEND TRÆF REGION...AFD: Bornholm, København, Nordsjælland, Storstrøm, Vestsjælland
Slut: Søndag 12:00
DEF Ungdom årsmøde

27 Mandag17:00 Akkordklub Østjylland mødeAFD: Østjylland
Slut: Mandag 19:30

Møde i Akkordklub Østjylland.

Vi håber at se rigtig mange medlemmer af Akkordklub Østjylland på Rymarken 4 mandag den 27. september kl. 17-19.30.

 

Dagsordenen er som følger:

1. Generalforsamling kongresdelegerede

2. Akkordhåndbog

3. Erfaringer fra EBA opmålinger

4. Planlægning af de næste møder – hvad ønsker I skal på dagsordenen?

5. Evt.

 

Som sædvanlig sørger vi for aftensmaden. Du skal bare tilmelde dig mødet senest den 23. september. Du kan tilmelde dig herunder, på mail ostjylland@def.dk eller 86752500.

Hvis du ønsker at blive medlem af Akkordklubben, så ring eller skriv til lokalafdelingen ostjylland@def.dk eller 86752500.

30 Torsdag16:00 Akkordklubben den 30.09.21AFD: Nordjylland
Slut: Torsdag 21:00

Er du interesseret i akkord så afholder Dansk El-Forbund Nordjyllands Akkordklub 4 faste møder om året, hvor alle er velkommen og kan høre andres erfaringer med opmålte sum-akkorder.

Har du aldring arbejdet på akkord, men har interessen, så deltag i møderne og få afklaret hvordan man kommer i gang.

På mødet vil der kort blive orienteret om:

 • Afsluttede akkorder på EBA.
 • Orientering fra Forbundets Akkordudvalg.
 • Kommende kursustilbud.

Men på mødet er det dig, som sætter dagsorden.

Møderne afholdes fra kl. 16:00 i afdelingens lokaler Hadsundvej 184, 2 sal, Aalborg.

Vel mødt Akkordklubben.

30 Torsdag16:30 Akkordklubmøde MidtjyllandAFD: Midtjylland
Slut: Torsdag 18:00

Hermed indkaldelse til vores næste akkordklubmøde, som afholdes torsdag d. 30. september i fagforeningshuset på Tronholmen 9 i Randers.
Mødet starter klokken 16.30, men vi er på adressen, så I kan bare dukke op, når det passer jer.

Med hensyn til maden, så skal vi have svar senest mandag d. 27. september klokken 12.00.

Hvis I kender nogle som gerne vil deltage i vores akkordklubmøde, er de velkommen, men er de ikke modtager af denne mail, skal jeg have besked om dette, så jeg kan sørge for madbestilling til dem.

Vi håber selvfølgelig som altid på stort fremmøde.

Tal fra afsluttede akkorder i 2021, må meget gerne medbringes til mødet.

Lad os vise Danmark, at jyder også arbejder på akkord. TILMELD DIG MØDET HER

Vel mødt.
 

DAGSORDEN 

 1. Nyt fra formanden
 2. Nyt fra afdelingen
 3. Nye pladser/sager
 4. Afsluttede akkorder
 5. Bordet rundt (eventuelt)
 6. Næste møde

Punkter til dagsordenen skal sendes til formanden senest 27.september 2021 på mail: jonas.dreyer.s@gmail.com

 

30 Torsdag17:00 Generalforsamling 2021AFD: Nordsjælland
Slut: Torsdag 21:00

Dette er afholdelse af den ordinære generalforsamling 22.april 2021, som blev udskudt på grund af forsamligsforbud.

Generaforsamlingen afholdes i afdelingens store mødelokale, Nordre Jernbanevej 16A, 3400 Hillerød

Dagsorden:

 1. Velkomst ved formanden
 2. Forslag til forretningsorden
 3. Valg af dirigent.
 4. Godkendelse af dagsorden.
 5. Godkendelse af referat ordinær generalforsamling 2020
 6. Beretning
 7. Regnskab for 2020.
 8. Budget 2021.
 9. Indkomne forslag/Bevillinger
 10. Valg
 11. Eventuelt.

Vel mødt.

Tilmelding nødvendig af hensyn til spisning. Tilmelding hér senest d. 23. september kl. 12.

Se afdelingens hjemmeside def.dk/nordsj for mere fyldestgørende dagsorden (valg m.m.) senest 14 dage før afholdelse.

Forslag til vedtagelse samt indstillinger til valg skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse. Sendes til nordsj@def.dk 

oktober 2021

04 Mandag17:00 HVAD UDFORDRER DIG SOM...AFD: Midtjylland
Slut: Mandag 20:30

HVAD UDFORDRER DIG SOM ELEKTRIKER/TEKNIKER I MORGEN?

Vi får besøg fra Forbundshuset af Næstformand Benny Yssing og Teknisk konsulent Martin Mortensen, som i løbet af det spændende arrangement vil komme igennem følgende punkter:

 • Hvor er el-branchen i dag og hvad er udfordringerne?
 • Hvor er el-branchen på vej hen?
 • Gør det selv-løsninger?
 • Hvad er udfordringerne?
 • Hvordan ser DEF den grønne omstilling muligheder for dig?
 • Hvad er vigtigst lige nu for dig som arbejder i el-branchen?
 • Hvilke uddannelsesmuligheder har du?

 

Mødet afholdes på Banetoften 54, 7500 Holstebro 
Tilmelding senest den 30.9.2021, grundet bestilling af mad

04 Mandag17:30 lærlinge- og ungdomsudvalg...AFD: Østjylland
Slut: Mandag 17:30

Dagsorden fremlægges på mødet. 

Vi mødes på Rymarken 4, 3. sal. på afdelingskontoret.

Alle medlemmer af Dansk El-Forbund, som er under 30 år eller lærlinge i alle aldre er velkomne til de månedlige møder.

Kontakt afd. på 86752500, hvis du vil vide mere om ungdomsudvalgsarbejdet.

05 Tirsdag09:30 Seniorklubben...AFD: Sydjylland
Slut: Tirsdag 11:30

For alle pensionister, førtidspensionister og efterlønner

 

Kræver ingen tilmelding du møder bare op 

 
På afdelingskontoret i Esbjerg, Sallingsundvej 6B, 6715 Esbjerg N
 

Kom og få en kop kaffe, et rundstykke og en snak med gamle kollegaer pris 20,- kr

06 Onsdag17:00 GeneralforsamlingAFD: Vestsjælland
Slut: Onsdag 22:00

Så er det igen ved at være tid til, at vi skal afholde Dansk El-Forbund afdeling Vestsjællands ordinære Generalforsamling 2021.

Igen i år har vi lavet en aftale med Ringsted Kongrescenter, der både har overenskomst og plads til os alle.

Vi håber, at du har lyst til at deltage, og bidrage med gode forslag og holdninger, så vi får en engagerende og indholdsrig Generalforsamling. 

Generalforsamlingen 2021, afholdes onsdag den 6. oktober 2021 kl. 17.00 i Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 55, 4100 Ringsted.

Generalforsamlingen er flyttet/udskudt på grund af Corona, fra den 7. april 2021 til den 6. oktober 2021, tidsfrist for indkommende forslag var 29. marts 2021.

Vi spiser lidt lækker buffet kl. 17.00 og Generalforsamlingen går i gang kl. 18.00. Hvis du ønsker at spise buffet, skal du sende en mail til Vestsj@def.dk med navn og medlemsnr. så vi ved hvor mange vi skal bestille mad til.

 

Dagsorden:

Velkomst v/formanden

 1. Valg af dirigent – forslag Benny Yssing, forbundet
 2. Godkendelse af forretningsorden
 3. Valg af stemmetællere – indstilling af stemmetællerformand og 2 fra salen.
 4. Beretning
 5. Årsrapport (Regnskab) 2020
 6. Budget 2021
 7. Indkommende forslag
 8. Valg

8a. Valg af afdelingsformand for 2 år.
Erik Magdal afdelingsformand.

8b. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
Hakon Gammeltoft
Henrik Erichsen
Jan Olav Christensen
Lars Kalkerup

8c. Valg af 4 bestyrelsessuppleanter for 2 år.
Leslie Hejbøll Sørensen
Nicki Folkmann Olsen
Torben Ladegård Hansen
Steen Olsen

8d. Valg af lærlinge- og ungdomsudvalgsformand for 2 år.
Christian S. Stokholm

8e. Valg af revisor for 2 år
Susan Elisabeth Lindberg

8f. Valg af revisorsuppleant for 2 år.
Lisa Sjørslev Bendixen

9 Evt.

Forslag/kandidater, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt på mail til vestsj@def.dk, mærket ”generalforsamling 2021”, og med angivelse af, hvilket pkt. forslaget stilles til. Husk også navn og medlemsnr. Forslagene skulle være afdelingskontoret i hænde senest mandag den 29. marts 2021, kl. 8.00.

Vi afholder selvfølgelig generalforsamlingen efter de gældende retningslinjer for COVID-19. Dette kan desværre også betyde, at vi bliver nødt til at rykke generalforsamlingen, hvis evt. nye restriktionerne gør, at vi ikke kan samles.

07 Torsdag17:00 Temamøde - Gør vi det rigtigt...AFD: Østjylland
Slut: Torsdag 19:00

Temamøde i Afdeling Østjylland

Næstformand Benny Yssing og Teknisk konsulent Martin Mortensen

vil i løbet af arrangementet komme igennem følgende punkter:

Næstformand Benny Yssing og teknisk konsulent Martin Mortensen er oplægsholdere

 

Gør vi det rigtigt?

Er den faglige stolthed stadig i vores fag? Sikkerhedsstyrelsen har gennemgået over 140 installationer i byggeriet, og over 490 byggepladser, vi ser på resultaterne.

Hvor er el-branchen i dag og hvad er udfordringerne?

Hvad er de teknologiske, og arbejdsmæssige udfordringer i el-branchen lige nu?

Hvor er el-branchen på vej hen?

Hvad er de teknologiske og arbejdsmæssige udfordringer i forbindelse med udviklingen, digitaliseringen og den grønne omstilling?

Hvad er vigtigst lige nu for dig som arbejder i el-branchen?

Hvad er det vigtigste du kan gøre lige nu, for at følge udviklingen og holde dig attraktiv i el-branchen?

Hvilke uddannelsesmuligheder har du?

Her vil du få viden om, hvilke muligheder du har for uddannelse i El-branchen - herunder bl.a. de 6 nye valgmoduler på akademiuddannelsen under BYGNINGSAUTOMATIK (BMS).

 

Der vil i forbindelse med temamødet blive serveret forfriskninger og et lettere måltid.

Derfor er tilmelding nødvendig.

 

Vi glæder os til at byde dig velkommen til et spændende arrangement

11 Mandag08:00 AMR-dag i ØstjyllandAFD: Østjylland
Slut: Mandag 16:00

Mandag den 11. oktober kl. 8 til kl. 16 på Rymarken

Du er valgt som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) på din arbejdsplads og er optaget af at fremme arbejdsmiljøet i dit firma til gavn for dine kolleger og til gavn for hele arbejdspladsen.
For at det skal lykkes, kræver det mere viden, erfaringsudveksling med andre AMR og et stærkere netværk af aktive AMR i din lokalafdeling Østjylland.
Først og sidst skal der handling til for at fremme arbejdsmiljøet. Handlinger der skabes sammen med dine kolleger.

Det kan du forvente
Sammen med andre AMR fra afdeling Østjylland, vil du få lejlighed til at udveksle erfaringer om et stærkt arbejdsmiljø og hvordan I styrker arbejdet på din arbejdsplads, bl.a. ved at inddrage dine kollegaer i arbejdsmiljø arbejdet.
Du får mulighed for at møde afdeling Østjyllands Arbejdsmiljøudvalg og mulighed for fremadrettet at deltage i udvalgets arbejde. Samtidig vil du møde repræsentanter fra afdeling Østjylland så du kan få ideer til afklaring af den støtte du kan få i afdelingen og i Dansk El-Forbund i det hele taget.

Indhold

 • Erfaringsudveksling med AMR – kolleger
 • Netværksdannelse med AMR – kolleger
 • Samarbejde med kolleger, TR og firma
 • Opfølgning på "Følger efter El-ulykker"
 • Styrke dig som AMR
 • Orientering om aktuelt arbejdsmiljø-tema
 • Fremadrettet samarbejde med afd. Østjylland
 • Dialog med afd. Østjyllands arbejdsmiljøudvalg

Praktiske oplysninger
Dato: 11. oktober 2021 kl. 8.00 til 16.00 med efterfølgende TO GO spisning.
Sted: Afd. Østjylland, Rymarken 4, 8210 Aarhus V
Målgruppe: Arbejdsmiljørepræsentanter.
Antal: 15 – 24 deltagere fra Afdeling Østjylland, Dansk El-Forbund.
Der ydes tabt arbejdsfortjeneste og transport.

Hvis du har spørgsmål eller ønsker at tilmelde dig, så kontakt afdelingen på tlf. 86752500

Vel mødt 

Faglig Afdeling
Dansk El-Forbund Østjylland

11 Mandag17:00 Pensionsaften +50 i ViborgAFD: Midtjylland
Slut: Mandag 20:00

Den 11. oktober 2021 fra kl. 17 -20 afholder vi møde om testamente og pension.   
Tag din kone, mand, kæreste eller samlevende med til en aften om fremtiden. 

Sted:  3F Viborg, Vestervangsvej 6, 8800 Viborg

Kl. 17.00 Velkomst v/ Formand Brian Poulsen Jensen

Kl. 17.15 Spisning

Kl. 18.00 Testa Viva

Oplæg vedr. testamente, fremtidsfuldmagt. Der vil være     mulighed for at stille spørgsmål.

Kl. 19.00 Pension Danmark v/ Christian Thøgersen

Kl. 19.50 Afrunding og farvel og tak.                            

12 Tirsdag16:30 KongresgeneralforsamlingAFD: København
Slut: Tirsdag 19:00

Dagsorden:

 

 1. Valg af 2 dirigenter.
 2. Plan over det kommende kongresarbejde.
 3. Indstilling af delegerede til DEF-kongres november 2022
 4. Evt.

I forlængelse af generalforsamlingen, skal vi inddeles i interessegrupper for arbejdet de næste 6 måneder. Der vil være en præsentation af de hovedgrupper, som daglig ledelse foreslår. Der kan oprettes de grupper, der er behov for.

 

Tilmelding, hvis du skal have mad til mødet, senest d. 6/10, telefon 3586000 receptionen eller mail kbh@def.dk, eller nederst på siden.

 

På afdelingens vegne

Lars Bæk

14 Torsdag07:45 Gulnåleklubben Tur til...AFD: Sydjylland
Slut: Torsdag 18:00

Guldnåleklubben/ Seniorklubben arrangerer:

Tur til Horsens Statsfængsel.

( Vi prøver igen, turen blev aflyst 2 gange i 2020 pga. Corona.)

 

Se hele invitationen her

 

Tilmelding: Kontakt afdelingskontoret på 7513 3966  senest den 24-09-21 og bliv skrevet på deltagerlisten. Oplys navn, deltagerantal, telefonnr. og påstigningssted.

19 Tirsdag19:00 GK Randers GeneralforsamlingAFD: Midtjylland
Slut: Tirsdag 21:00

Generalforsamling den 19.10.2021 i afdelingens lokaler Tronholmen
Tilmelding senest 05.10.2021 (kommer med dokumenterne)

Dasgorden og Indbydelse til udprint

21 Torsdag10:00 El-dre KlubbenAFD: Østjylland
Slut: Torsdag 12:00

Møde i El-dreklubben - åbent arrangement for pensionistmedlemmer af Dansk El-Forbund Østjylland.

Rymarken 4, kælderen. 8210 Aarhus V

Alle pensionistmedlemmer af Dansk El-Forbund Østjylland er velkomne til El-dre klubbens arrangementer. 

25 Mandag13:00 Bestyrelsesmøde 25. oktoberAFD: Lillebælt
Slut: Mandag 16:30

AFDELINGSBESTYRELSESMØDE

25 Mandag17:00 Temamøde-Gør vi det rigtigtAFD: Sydjylland
Slut: Mandag 20:00

HVAD UDFORDRER DIG SOM ELEKTRIKER/TEKNIKER I MORGEN?

Næstformand Benny Yssing og Teknisk konsulent Martin Mortensen

Kommer på afdelingskontoret

Sallingsundvej 6B, 6715 Esbjerg N

 

 

De vil i løbet af dette spændende arrangement, komme igennem følgende punkter:

Gør vi det rigtigt?

Er den faglige stolthed stadig i vores fag? Sikkerhedsstyrelsen har gennemgået over 140 installationer i byggeriet, og over 490 byggepladser, vi ser på resultaterne.

Hvor er el-branchen i dag og hvad er udfordringerne?

Hvad er de teknologiske, og arbejdsmæssige udfordringer, i el-branchen lige nu?

Hvor er el-branchen på vej hen?

Hvad er de teknologiske og arbejdsmæssige udfordringer, i forbindelse med udviklingen, digitaliseringen og den grønne omstilling?

Hvad er vigtigst lige nu for dig som arbejder i el-branchen?

Hvad er det vigtigste, du kan gøre lige nu, for at følge udviklingen, og holde dig attraktiv i el-branchen?

Hvilke uddannelsesmuligheder har du?

Her vil du få viden om, hvilke muligheder du har for uddannelse i El-branchen. herunder bl.a. de 6 nye valgmoduler på akademiuddannelsen under BYGNINGSAUTOMATIK (BMS).

 

Vi er vært ved forfriskninger og et lettere måltid.

Derfor er tilmelding nødvendig, se nedenfor, eller telefon 75133966.

Vi glæder os til at byde dig velkommen til et spændende arrangement

25 Mandag18:00 GeneralforsamlingAFD: Lillebælt
Slut: Mandag 21:00

Afdelingen afholder ordinær generalforsamling.

Der vil være aftensmad fra kl. 18.00 til 19.00 for alle der tilmelder sig.

Alle medlemmer af DEF afd. LLBA er velkomne og der kræves kun tilmelding til spisning. dørene lukker efter ringning med klokken, på slaget 19.00

 

Dansk EL-Forbund, Lillebælt, indkalder til ordinær Generalforsamling.

 

Mandag d. 19. oktober 2020 kl. 19.00,

Mødet afholdes i afdelingens lokaler på Jens Grøns Vej 20

 

 

 

Dagsorden:

 

Kommer senere.

 

 

Forslag og forslag til personvalg som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt fremsendes til formanden, senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

Spisning.

Generalforsamlingen bliver indledt med en fællesspisning, som starter kl. 18.00. Her byder afdelingen på en gang varm aftensmad. Hvis du ønsker at deltage i spisningen, er det nødvendigt, at du tilmelder dig. Hvis du kun deltager i generalforsamlingen og ikke i spisningen, kan du bare møde op.

 

Tilmeldingen til spisningen skal ske til afdelingskontoret senest mandag d. 18/10-2020 på tlf. 76 42 43 50 mandag til fredag kl. 9.00 - 13.00, eller

via e-mail: lillebelt@def.dk, eller her på siden.

 

 

P.b.v. Afdelingsformand Karl-Jørn Petersen

 

26 Tirsdag12:00 Åben fagforening - indvielse...AFD: Storstrøm
Slut: Tirsdag 20:00

Åben fagforening - nyt hus og fane.

Afdelingen vil gerne byde dig velkommen i afdelingens nye hus - Kirketorvet 9 Vordingborg, som vi flyttede ind i 1. august 2021.

Vi byder på lidt at drikke og lidt at spise.

Vores nye fane skal også indvies denne dag.

Kig ind. Vi har åben fagforening fra kl. 12.00 - 20.00.

Flere oplysninger følger.

På gensyn.

26 Tirsdag17:00 Pensionsaften i EsbjergAFD: Sydjylland
Slut: Tirsdag 19:00
Mødet foregår på afdelingskontoret Sallingsundvej 6B, 6715 Esbjerg N

 

I samarbejde med PensionDanmark invitere vi til dette møde (åbn invitationen)

 

 

Kom og bliv orienteret omkring:

•Opsparing
•Folkepension
•Efterløn
•Tidlig pension (”Arne”)
•Forsikringer
•Sundhedsordning
•Investering og afkast
•Begunstigelse, arv og testamente

Få svar på:

•Hvordan bruger du sundhedsordningen?
•Hvem skal have dine penge, når du dør?
•Bør du samle dine pensioner?
•Hvordan kan PensionDanmark hjælpe dig?
29 Fredag13:30 Årsmøde weekend unge/lærlingeAFD: Østjylland
Slut: Søndag 15:00

Årsmødeweekend for lærlinge i alle aldre og unge medlemmer af Dansk El-Forbund. Der vil blive arrangreret fælleskørsel til Odense, hvor det hele foregår i år. 

Program og mere praktisk information kommer senere. Hvis du har spørgsmål, så ring til Dansk El-Forbund Østjylland på 86752500.

 

 

november 2021

01 Mandag17:30 Lærlinge- og ungdomsudvalg...AFD: Østjylland
Slut: Mandag 19:30

Dagsorden fremlægges på mødet. 

Vi mødes på Rymarken 4, 3. sal. på afdelingskontoret.

Alle medlemmer af Dansk El-Forbund, som er under 30 år eller lærlinge i alle aldre er velkomne til de månedlige møder.

Kontakt afd. på 86752500, hvis du vil vide mere om ungdomsudvalgsarbejdet.

02 Tirsdag09:30 Seniorklubben...AFD: Sydjylland
Slut: Tirsdag 11:30

For alle pensionister, førtidspensionister og efterlønner

 

Kræver ingen tilmelding du møder bare op 

 
På afdelingskontoret i Esbjerg, Sallingsundvej 6B, 6715 Esbjerg N
 

Kom og få en kop kaffe, et rundstykke og en snak med gamle kollegaer pris 20,- kr

02 Tirsdag17:00 PensionDanmark afholder...AFD: Nordjylland
Slut: Tirsdag 20:00

Informationsmøde med PensionDanmark for medlemmer +55.

Kom til infomøde med Kundechef Christian Thøgersen, tirsdag den 2. november kl. 17.00

Sted: 3F lokaler, Hadsundvej 184, 9000 Aalborg                          

Du får på mødet information om, hvad der kan være klogt at have med i overvejelserne, på vej mod pensionsalderen.

Christian kommer bl.a. ind på:

•Efterløn og Tidlig pension

•Folkepension og andre offentlige ydelser

•Udbetalingsregler

•Forsikringer i seniortilværelsen

•Begunstigelse, arv og testamente

Få svar på:

•Sparer du nok op?

•Hvordan bruger du sundhedsordningen?

•Hvem skal have dine penge, når du dør?

•Bør du samle dine pensioner?

•Hvordan kan PensionDanmark hjælpe dig?

Da der i forbindelse med mødet serveres mad kl. 19.00, er tilmelding nødvendig via afdelings kalenderen på hjemmesiden,

på 96318600 eller mail nordjylland@def.dk senest onsdag den 27. oktober 2021

 

 

02 Tirsdag19:00 GK Randers BankoAFD: Midtjylland
Slut: Tirsdag 21:00

Banko den 02.11.2021 kl. 19.00 (påhæng velkommen)

Bindende tilmelding senest den 25.10.2021

Indbydelse til udprint

03 Onsdag16:30 Gør vi det rigtigt og hvad...AFD: Vestsjælland
Slut: Onsdag 20:00

Dansk El-Forbund Vestsjælland inviterer til temamøder i Kalundborg:

Gør vi det rigtigt og hvad udfordrer vores fag i morgen?

Næstformand Benny Yssing og teknisk konsulent Martin Mortensen vil i løbet af det spændende arrangementer, komme igennem følgende punkter:

 • Gør vi det rigtigt? Er den faglige stolthed stadig i vores fag? Sikkerhedsstyrelsen har gennemgået over 140 installationer i byggeriet, og over 490 byggepladser, vi ser på resultaterne.
 • Hvor er el-branchen i dag og hvad er udfordringerne? Hvad er de teknologiske, og arbejdsmæssige udfordringer, i el-branchen lige nu?
 • Hvor er el-branchen på vej hen? Hvad er de teknologiske og arbejdsmæssige udfordringer, i forbindelse med udviklingen, digitaliseringen og den grønne omstilling?
 • Hvad er vigtigst lige nu for dig som arbejder i el-branchen? Hvad er det vigtigste, du kan gøre lige nu, for at følge udviklingen, og holde dig attraktiv i el-branchen?
 • Hvilke uddannelsesmuligheder har du? Her vil du få viden om, hvilke muligheder du har for uddannelse i El-branchen. herunder bl.a. de 6 nye valgmoduler på akademiuddannelsen under BYGNINGSAUTOMATIK (BMS).

Der vil i forbindelse med temamødet blive serveret forfriskninger og et lettere måltid. Derfor er tilmelding nødvendig.

Vi glæder os til at byde dig velkommen til et spændende arrangement

03 Onsdag17:00 Pensionsaften i RødekroAFD: Sydjylland
Slut: Onsdag 19:00

Pensionsaften 

Mødet foregår på afdelingskontoret Jernbanegade 6, 6230 Rødekro
 

I samarbejde med PensionDanmark invitere vi til dette møde ​(åbn invitationen)

 

 

Kom og bliv orienteret omkring:

•Opsparing
•Folkepension
•Efterløn
•Tidlig pension (”Arne”)
•Forsikringer
•Sundhedsordning
•Investering og afkast
•Begunstigelse, arv og testamente

Få svar på:

•Hvordan bruger du sundhedsordningen?
•Hvem skal have dine penge, når du dør?
•Bør du samle dine pensioner?
•Hvordan kan PensionDanmark hjælpe dig?
03 Onsdag18:00 Medlemsmøde i VejenAFD: Lillebælt
Slut: Onsdag 21:00

Vil du høre om de forbedringer i overenskomsterne, der skete ved forhandlingerne i 2020 – samt hvad temperaturen er på vores lokale lønforhandlinger i Lillebælt, så mød op.

Ellers er der, som altid, plads til en let og uformel tone, når vi ses.

Vi glæder os til at se jer fysisk og høre om hvad der rører sig på jeres arbejdspladser.

Mødet afholdes (sted kommer senere), hvor vi starter med en gang varm aftensmad, derfor er tilmelding nødvendig.

Tilmelding senest d. 27-10-2021 enten her på siden, eller på 76 42 43 50

06 Lørdag16:00 Klub Guldnålen - Mortens...AFD: København
Slut: Lørdag 23:55

Klub Guldnålen - Mortens aften med banko, musik og dans

08 Mandag13:00 Bestyrelsesmøde 8. novemberAFD: Lillebælt
Slut: Mandag 16:30

AFDELINGSBESTYRELSESMØDE

08 Mandag17:00 HVAD UDFORDRER DIG SOM...AFD: Midtjylland
Slut: Mandag 20:30

HVAD UDFORDRER DIG SOM ELEKTRIKER/TEKNIKER I MORGEN?

Vi får besøg fra Forbundshuset af Næstformand Benny Yssing og Teknisk konsulent Martin Mortensen, som i løbet af det spændende arrangement vil komme igennem følgende punkter:

 • Hvor er el-branchen i dag og hvad er udfordringerne?
 • Hvor er el-branchen på vej hen?
 • Gør det selv-løsninger?
 • Hvad er udfordringerne?
 • Hvordan ser DEF den grønne omstilling muligheder for dig?
 • Hvad er vigtigst lige nu for dig som arbejder i el-branchen?
 • Hvilke uddannelsesmuligheder har du?

 

Mødet afholdes på Tronholmen 9, 8960 Randers SØ. 
Tilmelding senest den 4.11.2021, grundet bestilling af mad. 

09 Tirsdag17:00 Temamøde for alle medlemmer...AFD: Nordjylland
Slut: Tirsdag 20:30

Kære Medlem

Dansk El-forbund Nordjylland inviter til Temamøde den 9. november 2021 med overskriften,

Gør vi det rigtigt og hvad udfordrer vores fag i morgen? i lokalerne på Hadsundvej 184, 9000 Aalborg.

På mødet vil vi komme ind på følgende spørgsmål:

Gør vi det rigtigt?

Er den faglige stolthed stadig i vores fag? Sikkerhedsstyrelsen har gennemgået over 140 installationer i byggeriet, og over 490 byggepladser, vi ser på resultaterne.

Hvor er el-branchen i dag og hvad er udfordringerne?

Hvad er de teknologiske, og arbejdsmæssige udfordringer, i el-branchen lige nu?

Hvor er el-branchen på vej hen?

Hvad er de teknologiske og arbejdsmæssige udfordringer, i forbindelse med udviklingen, digitaliseringen og den grønne omstilling?

Hvad er vigtigst lige nu for dig som arbejder i el-branchen?

Hvad er det vigtigste, du kan gøre lige nu, for at følge udviklingen, og holde dig attraktiv i el-branchen?

Hvilke uddannelsesmuligheder har du?

Her vil du få viden om, hvilke muligheder du har for uddannelse i El-branchen. herunder bl.a. de 6 nye valgmoduler på akademiuddannelsen under BYGNINGSAUTOMATIK (BMS).

Sidste tilmeldingsfrist er 27. oktober 2021.

 

10 Onsdag17:00 Netværksmøde for TillidsvalgteAFD: Østjylland
Slut: Onsdag 19:00

TR/AMR netværksmøde

Rymarken 4, 3. sal, 8210 Aarhus V

Netværksmødet for de lokale tillidsvalgte giver mulighed for netværk og videndeling. På netværksmøderne vil der være orientering fra Dansk El-Forbund og debat om aktuelle emner i forhold til jeres hverv.

Du skal tilmelde dig senest den 8. november af hensyn til bestilling af mad til mødet. Oplys ved tilmelding, om du er tillidsrepræsentant (TR) eller arbejdsmiljørepræsentant (AMR).

Du vil også modtage invitation til deltagelse pr. mail. Dagsorden for mødet følger. 

 

12 Fredag18:00 Julefrokost lærlinge og unge...AFD: Østjylland
Slut: Fredag 23:00

Sæt kryds i kalenderen og glæd dig til årets julefrokost for lærlinge og unge medlemmer af Dansk El-Forbund Østjylland

Tid, sted osv. bliver opdateret her i kalenderen i løbet af efteråret - men reserver allerede nu fredagen til en hyggelig aften med kollegerne i Dansk El-Forbund Østjylland

 

17 Onsdag16:30 Gør vi det rigtigt og hvad...AFD: Vestsjælland
Slut: Onsdag 20:00

Dansk El-Forbund Vestsjælland inviterer til temamøder i Roskilde:

Gør vi det rigtigt & og hvad udfordrer vores fag i morgen?

Næstformand Benny Yssing og Teknisk konsulent Martin Mortensen vil i løbet af det spændende arrangementer, komme igennem følgende punkter:

Gør vi det rigtigt?

Er den faglige stolthed stadig i vores fag? Sikkerhedsstyrelsen har gennemgået over 140 installationer i byggeriet, og over 490 byggepladser, vi ser på resultaterne.

Hvor er el-branchen i dag og hvad er udfordringerne?

Hvad er de teknologiske, og arbejdsmæssige udfordringer, i el-branchen lige nu?

Hvor er el-branchen på vej hen?

Hvad er de teknologiske og arbejdsmæssige udfordringer, i forbindelse med udviklingen, digitaliseringen og den grønne omstilling?

Hvad er vigtigst lige nu for dig som arbejder i el-branchen?

Hvad er det vigtigste, du kan gøre lige nu, for at følge udviklingen, og holde dig attraktiv i el-branchen?

Hvilke uddannelsesmuligheder har du?

Her vil du få viden om, hvilke muligheder du har for uddannelse i El-branchen. herunder bl.a. de 6 nye valgmoduler på akademiuddannelsen under BYGNINGSAUTOMATIK (BMS).

 

Der vil i forbindelse med temamødet blive serveret forfriskninger og et lettere måltid.

Derfor er tilmelding nødvendig.

 

Vi glæder os til at byde dig velkommen til et spændende arrangement

18 Torsdag11:00 El-dre Klubben JulefrokostAFD: Østjylland
Slut: Torsdag 16:00

Årets julefrokost i El-dreklubben - åbent arrangement for pensionistmedlemmer af Dansk El-Forbund Østjylland.

Rymarken 4. 8210 Aarhus V

Tilmelding til Bent Homann eller Afdelingen på 86752500 eller mail ostjylland@def.dk

Alle pensionistmedlemmer af Dansk El-Forbund Østjylland er velkomne til El-dre klubbens arrangementer. 

18 Torsdag17:00 HVAD UDFORDRER DIG SOM...AFD: Storstrøm
Slut: Torsdag 20:30

HVAD UDFORDRER DIG SOM ELEKTRIKER/TEKNIKER I MORGEN?

Vi får besøg fra Forbundshuset af Næstformand Benny Yssing og Teknisk konsulent Martin Mortensen, som i løbet af det spændende arrangement vil komme igennem følgende punkter:

 • Hvor er el-branchen i dag og hvad er udfordringerne?
 • Hvor er el-branchen på vej hen?
 • Gør det selv-løsninger?
 • Hvad er udfordringerne?
 • Hvordan ser DEF den grønne omstilling muligheder for dig?
 • Hvad er vigtigst lige nu for dig som arbejder i el-branchen?
 • Hvilke uddannelsesmuligheder har du?

 

Mødet afholdes på Kirketorvet 9, 4760 Vordingborg 
Tilmelding senest den 15.11.2021, kl. 09.00 grundet bestilling af mad.

18 Torsdag17:30 Ekstraordinær...AFD: Østjylland
Slut: Torsdag 19:30

Ekstraordinær Generalforsamling - Kongresdelegerede

Torsdag d. 18. november 2021, kl. 18.15

På Rymarken 4, mødelokaler 1. sal, 8210 Aarhus V.

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Valg af kongresdelegerede
 4. Valg af suppleanter
 5. Eventuelt

Bemærk

Afdelingen har efter de foreløbige beregninger ca. 25 kongresdelegerede.

Indstilling af kongresdelegerede

Indstillinger skal være afdelingskontoret i hænde senest mandag den 8. november 2021. Gerne på mail: ostjylland@def.dk

Forud for kongressens afholdelse den 8. november – 11. november 2022, må afdelingens kongresdelegerede samt suppleanter påregne en del mødeaktivitet.

Tilmelding til spisning kl. 17.30
Ønsker du at deltage i spisning, bedes du tilmelde dig på tlf. 8675 2500, pr. e-mail ostjylland@def.dk eller hjemmesiden www.def.dk senest den 10. november 2021. (Deltagelse i selve generalforsamlingen kræver ikke tilmelding.)

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

18 Torsdag18:00 Generalforsamling 18.november AFD: Midtjylland
Slut: Torsdag 20:00

Generalforsamling torsdag den 18. november 2021 i Tinghallen Viborg

Mere info følger.

Der kræves tilmelding til spisning kl. 18- du kan tilmelde dig nederst på siden. 

 

20 Lørdag09:00 GK Randers julefrokostAFD: Midtjylland
Slut: Lørdag 15:00

Lørdag den 20.november afholder Guldnåleklubben Randers julefrokost i Den Gamle By. 

Der er rundsvisning med guide og efterfølgende spisning.
Vi kører fra Tronholmen 9,8960 Randers SØ præcis kl. 9.00

Pris pr. par 300 kr. der betales via mobilepay ved tilmelding her på siden.
Beløbet betales til 24668694 

Senest tilmelding er den 12.11.2021 - Tilmeldning er bindende

 

25 Torsdag19:00 Ordinær generalforsamling i...AFD: Nordjylland
Slut: Torsdag 22:00

Dansk El-Forbund Nordjylland afholder generalforsamling torsdag den 25. november 2021 kl. 19.00 i møde lokalerne Hadsundvej 184, 9000 Aalborg.

Da generalforsamlingen starter med spisning kl. 18.00, er tilmelding nødvendig, enter på kanppen " tilmeld dig her ", eller på tlf. 9631 8600 eller på mail nordjylland@def.dk 

Se dagsordning her

28 Søndag14:00 Juletræsfest 2021AFD: København
Slut: Søndag 18:00

Bjældeklang og julesang

 

Søndag den 28. november kl. 14.00.

Nisse Claus kommer og underholder. Der er godteposer til børnene og lotteri for de voksne. Der bliver serveret gratis æbleskiver og gløgg, kaffe og te. Og så kan der også købes øl, vand samt sandwich.

 

Prisen er 100 kr. pr. deltager. Tilmelding og betaling til Tine i receptionen. Sidste frist for bindende tilmelding: mandag den 15. november.

Det hele foregår i fagforeningen i Tikøbgade 9, 2200 København N.

29 Mandag17:00 Akkordklub Østjylland mødeAFD: Østjylland
Slut: Mandag 19:30

Møde i Akkordklub Østjylland. Af hensyn til bestilling af mad, vil vi bede dig tilmelde dig mødet senest den 25-11-21. Dagsorden følger.

Hvis du ønsker at blive medlem af Akkordklubben, så ring eller skriv til lokalafdelingen ostjylland@def.dk eller 86752500.

30 Tirsdag17:00 Temaaften: Gør vi det rigtigt?AFD: Lillebælt
Slut: Tirsdag 20:30

Gør vi det rigtigt?

 • Er den faglige stolthed stadig i vores fag? Sikkerhedsstyrelsen har gennemgået over 140 installationer i byggeriet, og over 490 byggepladser, vi ser på resultaterne.
 • Hvor er el-branchen i dag og hvad er udfordringerne?
 • Hvad er de teknologiske, og arbejdsmæssige udfordringer, i el-branchen lige nu?
 • Hvor er el-branchen på vej hen?
 • Hvad er de teknologiske og arbejdsmæssige udfordringer, i forbindelse med udviklingen, digitaliseringen og den grønne omstilling?
 • Hvad er vigtigst lige nu for dig som arbejder i el-branchen?
 • Hvad er det vigtigste, du kan gøre lige nu, for at følge udviklingen, og holde dig attraktiv i el-branchen?
 • Hvilke uddannelsesmuligheder har du? Her vil du få viden om, hvilke muligheder du har for uddannelse i El-branchen. herunder bl.a. de 6 nye valgmoduler på akademiuddannelsen under BYGNINGSAUTOMATIK (BMS).

Tilmelding senest onsdag d. 24 november her på siden eller på: lillebelt@def.dk

december 2021

02 Torsdag16:00 Akkordklubben den 02.12.21AFD: Nordjylland
Slut: Torsdag 21:00

Er du interesseret i akkord så afholder Dansk El-Forbund Nordjyllands Akkordklub 4 faste møder om året, hvor alle er velkommen og kan høre andres erfaringer med opmålte sum-akkorder.

Har du aldring arbejdet på akkord, men har interessen, så deltag i møderne og få afklaret hvordan man kommer i gang.

På mødet vil der kort blive orienteret om:

 • Afsluttede akkorder på EBA.
 • Orientering fra Forbundets Akkordudvalg.
 • Kommende kursustilbud.

Men på mødet er det dig, som sætter dagsorden.

Møderne afholdes fra kl. 16:00 i afdelingens lokaler Hadsundvej 184, 2 sal, Aalborg.

Vel mødt Akkordklubben.

05 Søndag13:00 BK Randers JuletræAFD: Midtjylland
Slut: Søndag 17:00

06 Mandag17:30 Lærlinge- og ungdomsudvalg...AFD: Østjylland
Slut: Mandag 19:30

Dagsorden fremlægges på mødet. 

Vi mødes på Rymarken 4, 3. sal. på afdelingskontoret.

Alle medlemmer af Dansk El-Forbund, som er under 30 år eller lærlinge i alle aldre er velkomne til de månedlige møder.

Kontakt afd. på 86752500, hvis du vil vide mere om ungdomsudvalgsarbejdet.

11 Lørdag13:00 JulestueAFD: Østjylland
Slut: Lørdag 16:00

Dansk El-Forbund, Afd. Østjylland holder julestue lørdag d. 11. december fra kl. 13.00 – 16.00 Rymarken 4, 1. sal. 8210 Aarhus V.

Der bliver hyggelig underholdning for hele familien, for Kolling & Lillebror kommer med deres julesjov – og vi skal synge Søren Banjomus, På loftet sidder nissen og Rudolf med den røde tud.

Der bliver Støvledans, Jule-boogiewoogie og Volvo-dansen med rensdyrtræk. Kort sagt et show i børnehøjde, hvor vi synger og danser - og måske vil der falde julesne - det ved vi ikke helt.

Program

Kl. 13.00            Dørene åbnes ind til juletreæet

Kl. 13.15            Gløgg og æbleskiver – kaffe/the

Kl. 14.15            Godteposer udleveres

Kl. 16.00            Afslutning

Tilmelding senest 1. december til afdelingskontoret på mail ostjylland@def.dk eller telefon 8675 2500. Oplys dit medlemsnummer og navn samt antal egne børn og antal voksne deltagere.

 

Der uddeles godteposer til medlemmers børn under 15 år. For børn over 15 år betales der 50 kr. for godteposen. Billetter forevises ved udlevering af godtepose. Der udleveres kun godtepose til fremmødte børn.

16 Torsdag10:00 El-dre KlubbenAFD: Østjylland
Slut: Torsdag 12:00

Møde i El-dreklubben - åbent arrangement for pensionistmedlemmer af Dansk El-Forbund Østjylland.

Rymarken 4, kælderen. 8210 Aarhus V

Alle pensionistmedlemmer af Dansk El-Forbund Østjylland er velkomne til El-dre klubbens arrangementer.