Vælg arrangementer

Maj 2022

23 Mandag13:00 Bestyrelsesmøde nr.3 2022AFD: Lillebælt
Slut: Mandag 16:30

Afdelingsbestyrelsesmøde

23 Mandag16:30 Delegeretmøde nr.5AFD: Lillebælt
Slut: Mandag 19:00

Delegeretmøde til kongres uge 45 2022

23 Mandag18:00 Ekstraordinær...AFD: Lillebælt
Slut: Mandag 20:00

Alle medlemmer af DEF afd. LLBA er velkomne og der kræves kun tilmelding til spisning.

Mandag d.23 maj 2022 kl. 18.00

Mødet afholdes i afdelingens lokaler på Jens Grøns Vej 20

Generalforsamlingen afsluttes med en fællesspisning, som starter ca. kl.19.00. Her byder afdelingen på en gang varm aftensmad. Hvis du ønsker at deltage i spisningen, er det nødvendigt, at du tilmelder dig. Hvis du kun deltager i generalforsamlingen og ikke i spisningen, kan du bare møde op.

Tilmeldingen til spisningen skal ske til afdelingskontoret senest torsdag d. 19-05-2022 på tlf. 76 42 43 50 mandag til fredag kl. 9.00 - 13.00, eller

via e-mail: lillebelt@def.dk, eller her på siden.

 

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent

2. Orientering fra afdelingen.

3. Behandling af kongresforslag.

4. Evt.

24 Tirsdag17:00 Aflyst TemaaftenAFD: Lillebælt
Slut: Tirsdag 20:00

Aflyst......Aflyst...….Aflyst

 

Dansk El-Forbund & Signify

inviterer til temamøde omkring

trådløse intelligente belysningsanlæg

 

 

I løbet af det spændende arrangement, vil du komme igennem følgende punkter:

Hvorfor trådløse intelligente belysningsanlæg?

Her vil du få viden omkring det grundlæggende omkring trådløse intelligente belysningsanlæg.

Hvad muligheder er der?

Her vil du få et indblik i, hvor og hvorfor det giver mening at arbejde med trådløse belysningssystemer.

Hvordan programmerer du trådløse intelligente belysningsanlæg?

Her vil du få live demonstration af indreguleringen af et Interact Pro system

Hvad er vigtigst når du laver trådløse intelligente belysningsanlæg?

Her vil du får viden omkring IT-sikkerhed, idriftsættelse, indkøring, forberedelse, struktur, og hvorfor det er så vigtigt med disse elementer, for at sikre at projektet bliver en succes.

Hvor er Signify/belysningsbranchen på vej hen?

Her vil du få viden omkring, hvad dagens og fremtidens belysningsanlæg kan og hvordan Philips ser fremtiden, når det kommer til IoT og digitalisering.

 

Der vil i forbindelse med temamødet blive serveret forfriskninger og et lettere måltid.

Tilmelding er nødvendig på telefon 76424350

eller her på siden S.U senest 17-05-2022

 

Vi glæder os til at byde dig velkommen til et spændende arrangement.  

30 Mandag16:00 Lokal generalforsamling i FA-...AFD: Lillebælt
Slut: Mandag 17:00

Tid og sted for generalforsamlingen:
Dansk El-Forbund Lillebælt
Mandag den 30. maj 2022 kl. 16.00
Mødelokaler, Jens Grøns Vej 20, 7100 Vejle

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af forretningsorden
3. Beretning
4. Regnskab
5. Forslag
6. Valg af delegerede og suppleanter til delegeretmødet i Din faglige a kasse FA-K
7. Eventuelt

Forslag, som medlemmerne ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal være forbundskontoret i hænde skriftligt 10 dage før datoen for afholdelse af generalforsamlingen.

  • Forslag skal indeholde tydelig angivelse af navn og medlemsnummer samt hvilken afdeling man tilhører og i hvilken forslaget skal behandles.
  • Mærkes med ”Forslag til FAK” som sendes til:               
    • E-mail: def@def.dk med cc. til kontakt@fa-k
    • Har du spørgsmål til generalforsamlingen i Din Faglige A-kasse, kan du kontakte hovedkontoret på telefon 33 29 70 00.

Hovedbestyrelsen i Din faglige a kasse FA-K indkalder til generalforsamlinger i afdelingerne forud for delegeretmødet, som afholdes i uge 48, 2022. 
Hvis du er medlem af Din faglige a kasse FA-K, har du adgang til generalforsamlingen. Hvis du er i tvivl om, hvilken afdeling du tilhører, kan du se det på dit medlemskort (kun dem, som er medlem af Dansk El-Forbund) eller på din kontingentopkrævning.

For afdelingsbestyrelsen Dansk El-Forbund Afdeling Lillebælt.
Arbejdsmarkedsansvarlig Fagsekretær.
Kjeld Agervig Jakobsen

august 2022

29 Mandag13:00 Bestyrelsesmøde nr.4 2022AFD: Lillebælt
Slut: Mandag 16:30

Afdelingsbestyrelsesmøde

29 Mandag16:30 Delegeretmøde nr.6AFD: Lillebælt
Slut: Mandag 19:00

Delegeretmøde til kongres uge 45 2022

september 2022

05 Mandag14:00 AMR og TR netværksmøde nr.3AFD: Lillebælt
Slut: Mandag 17:00

 

Hvis du er valgt som Tillidsrepræsentant eller Arbejdsmiljørepræsentant, så læs videre her.

Vi er i fuld gang med at netværke for jer her i Lillebælt.

Vi bestræber os på at afholde 4 møder årligt, hvor aktuelle emner og hvad der rører sig på virksomhederne tages op.

Der er rig mulighed for vidensdeling og der er noget at hente for både nye og gamle i hvervene.

Indbydelse med program vil blive udsendt når vi nærmer os, men skulle du af en eller anden grund ikke være med på listen, så tøv ikke med at melde dig til her, også hvis du ikke er valgt endnu, men gerne vil høre mere om de 2 tillidshverv.

På dette møde deltager forbundssekretær Lars B. Sørensen 

14 Onsdag10:00 Konference...AFD: Lillebælt
Slut: Onsdag 16:00

Region syd afholder denne dag konference for kongresdelegerede.

Det gælder delegerede fra afdeling: Lillebælt, Sydjylland og Fyn.

 

19 Mandag13:00 Bestyrelsesmøde nr.5 2022AFD: Lillebælt
Slut: Mandag 16:30

Afdelingsbestyrelsesmøde

19 Mandag16:30 Delegeretmøde nr.7AFD: Lillebælt
Slut: Mandag 19:00

Delegeretmøde til kongres uge 45 2022

oktober 2022

03 Mandag13:00 Bestyrelsesmøde nr.6 2022AFD: Lillebælt
Slut: Mandag 16:30

Afdelingsbestyrelsesmøde

03 Mandag16:30 Delegeretmøde nr.8AFD: Lillebælt
Slut: Mandag 19:00

Delegeretmøde til kongres uge 45 2022

24 Mandag13:00 Bestyrelsesmøde nr.7 2022AFD: Lillebælt
Slut: Mandag 15:00

Afdelingsbestyrelsesmøde

24 Mandag15:00 Delegeretmøde nr.9AFD: Lillebælt
Slut: Mandag 17:00

Delegeretmøde til kongres uge 45 2022

24 Mandag18:00 GeneralforsamlingAFD: Lillebælt
Slut: Mandag 22:00

Afdelingen afholder ordinær generalforsamling.

Der vil være aftensmad fra kl. 18.00 til 19.00 for alle der tilmelder sig.

Alle medlemmer af DEF afd. LLBA er velkomne og der kræves kun tilmelding til spisning. Dørene lukker efter ringning med klokken, på slaget 19.00

Dansk EL-Forbund, Lillebælt, indkalder til ordinær Generalforsamling.

Mandag d. 24. oktober 2022 kl. 19.00

Mødet afholdes i afdelingens lokaler på Jens Grøns Vej 20

Forslag og forslag til personvalg som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt fremsendes til formanden, senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Spisning.

Generalforsamlingen bliver indledt med en fællesspisning, som starter kl. 18.00. Her byder afdelingen på en gang varm aftensmad. Hvis du ønsker at deltage i spisningen, er det nødvendigt, at du tilmelder dig. Hvis du kun deltager i generalforsamlingen og ikke i spisningen, kan du bare møde op.

Tilmeldingen til spisningen skal ske til afdelingskontoret senest mandag d. 17/10-2022 på tlf. 76 42 43 50 mandag til fredag kl. 9.00 - 13.00, eller

via e-mail: lillebelt@def.dk, eller her på siden.

 

november 2022

08 Tirsdag08:00 KongresAFD: Lillebælt
Slut: Fredag 13:00

Dansk El-Forbunds 33. kongres afholdes i Århus

Det er ikke muligt at tilmelde sig, siden er blot lavet for at informere om begivenheden.

28 Mandag14:00 AMR og TR netværksmøde nr.4AFD: Lillebælt
Slut: Mandag 17:00

 

Hvis du er valgt som Tillidsrepræsentant eller Arbejdsmiljørepræsentant, så læs videre her.

Vi er i fuld gang med at netværke for jer her i Lillebælt.

Vi bestræber os på at afholde 4 møder årligt, hvor aktuelle emner og hvad der rører sig på virksomhederne tages op.

Der er rig mulighed for vidensdeling og der er noget at hente for både nye og gamle i hvervene.

Indbydelse med program vil blive udsendt når vi nærmer os, men skulle du af en eller anden grund ikke være med på listen, så tøv ikke med at melde dig til her, også hvis du ikke er valgt endnu, men gerne vil høre mere om de 2 tillidshverv.

december 2022

05 Mandag13:00 Bestyrelsesmøde nr. 8 2022AFD: Lillebælt
Slut: Mandag 17:00

Afdelingsbestyrelsesmøde