Virksomheder og forbund vil fremme energieffektivisering

Fire store virksomheder starter ny interesseorganisation for at fremme få energieffektivisering i fokus forud for ny energiaftale

Dagens store energinyhed kommer fra de fire store virksomheder Grundfos, Rockwool, VELUX og Danfoss, der er gået sammen om at stifte interesseorganisationen Synergi.  Den nye organisation har til formål at ’sikre en effektiv og klog overgang til vedvarende energi’.

grundfos-screen

Ifølge en pressemeddelelse ’høster Danmark ikke nok af de økonomiske gevinster, der er ved at udnytte energien bedre’. Synergi skal derfor arbejde for at sikre danskerne det mest omkostningseffektive samspil mellem vedvarende energi og energieffektiviseringer.

Energiaftale

Den nye organisation stiftes forud for, at der politisk skal indgås en ny energiaftale, og her vil Synergi arbejde for, at der bliver fastsat mål for energieffektivisering på samme måde, som der allerede er fastsat mål for udbygningen af den vedvarende energi. Dagens udmelding modtages positivt hos BAT-kartellet, der er et samarbejde mellem fagforbundene på bygge- og anlægsområdet – og herunder Dansk El-Forbund. I en pressemeddelelse siger sekretariatschef Gunde Odgaard blandt andet:

”Energieffektivisering af den eksisterende bygningsmasse skal være en integreret del af den kommende energiaftale. Efter dagens udmelding fra VELUX, Grundfos, Rockwool og Danfoss må det stå klart for de fleste, at energirenovering af den eksisterende bygningsmasse og energieffektivisering skal gå hånd i hånd med udbygningen af vedvarende energi.

I byggeriet har vi længe peget på, at energieffektivisering i den eksisterende bygningsmasse kan og skal spille en vigtig rolle for at få energiforbruget ned. Derved kommer vi også lettere i mål med at gøre Danmark fri for fossile brændstoffer.”

BAT-udtalelsen peger også på, at mange danske virksomheder i installationsbranchen i de udførende byggevirksomheder er i det absolutte førerfelt, når det gælder energieffektivisering af den eksisterende bygningsmasse, og at der er al mulig grund til, at der i det kommende energiforlig tages behørigt hensyn til, at Danmark bevarer denne placering.

Forslag

BAT har også tidligere argumenteret for, at energirenovering er ’altafgørende for fremtidens energiforbrug’. I den forbindelse har BAT forud for den kommende energiaftale foreslået:

  • fastsættelse af energieffektiviseringsmål og medfølgende handlingsplaner for bygninger. Her kan stat, regioner og kommuner gå forrest i forhold til den del af bygningsmassen, som er offentligt ejet
  • energikrav til nybyggeri meldes ud fem år før ikrafttræden
  • energispareindsatsen skal gøres mere uafhængig
  • analyse af de finansieringsmæssige muligheder og de økonomiske incitamenter, der skal sikre realiseringen af potentialet for energibesparelser i bygninger
  • gratis, uafhængig rådgivning til bygnings- og boligejere
  • energimærkningsordningen skal styrkes og gøres handlingsorienteret
  • ’Videnscenter for Energibesparelser i Bygninger’ skal gøres permanent.

Hvad den nye organisation Synergi angår, så sigter den på, at ’medlemskredsen vil på sigt blive udvidet med andre danske virksomheder, med interesse i at fremme energieffektivitet. Organisationen vil samtidig samarbejde med en bred vifte af organisationer og vidensinstitutioner, der arbejder for, at vi som samfund realiserer potentialerne af mere effektiv brug af energien.’

BAT-PM