For virksomheder

Ansæt en elektrikerlærling og få op til 90% løntilskud i 2020

Illustration: Børne-og Undervisningsministeriet

Antallet af nye lærepladser er halveret under coronakrisen. For at skabe de nødvendige praktikpladser giver en nye trepartsaftale en økonomisk håndrækning til virksomheder, der ansætter nye lærlinge. Der er tale om en midlertidig støtteordning, som gælder fra 1. maj 2020 til 31. december 2020. 

Virksomhederne kan blandt andet få:

  • 90 % i løntilskud for uddannelsesaftaler, der gælder gennem hele læretiden eller er en restlæreaftale. Tilskuddet tildeles de aftaler, der er indgået mellem 1. maj 2020 og 31. decmeber 2020 
  • 45 % i løntilskud for korte uddannelsesaftaler. Tilskuddet tildeles de aftaler, der er indgået mellem 1. maj 2020 og 31. decmeber 2020

Derudover kan virksomheder, der allerede har lærlinge, få 75 % af i løntilskud for de igangværende uddannelsesaftaler.

Lønrefusion ved skoleophold hæves

Når lærlingen er på skole får virksomheden lønrefusion. Denne hæves med 20% for skoleophold i 2. halvdel af 2020. Men kun hvis eleven har en ordinære uddannelsesaftale eller en restaftale. Samtidig suspenderes reglen om, at lønrefusionen maksimalt må udgøre 100% af lønudgiften under skoleophold for disse aftaletyper. Den gennemsnitlige refusion pr. skoleuge er pt 2800 kroner for en 1. års-lærling. Med en stigning på 20 % vil virksomheden kunne modtage omkring 3360 i refusion pr. uge for en 1. års-lærling.