Vinterforanstaltninger

Nu er det tid for, at bygningerne skal være lukkede og opvarmede

Går du på en nybygning eller renovering af en bygning, skal den være lukket, så du undgår at arbejde i kulde og træk.

En temperatur på omkring:

10 grader vil være passende ved aktivt fysisk arbejde

15 grader vil være passende ved stillestående finmotorisk arbejde.

Hvis temperaturen ikke kan reguleres, fx fordi arbejdet foregår udendørs eller i hal uden mulighed for lokal opvarmning, kan kravet helt eller delvist opfyldes ved, at arbejdsgiveren sørger for, at de beskæftigede anvender passende arbejdsbeklædning, jf. bekendtgørelse om brug af personlige værnemidler. Det betyder, at arbejdsgiveren skal stille arbejdstøjet til rådighed.

Venlig hilsen

Lene Christiansen

Forbundssekretær