Vinden blæser inde i elkablerne

Generelt har der været en stor stigning i forbruget af vedvarende energi i årets første halvdel – og ikke mindst vindens andel i el-produktionen er steget markant

Energiforbruget i Danmark stiger, men den gode nyhed er, at mere og mere af energien er grøn. Produktionen af vindbaseret el steg således markant i første halvdel af 2017: Hvor andelen i første halvdel af 2016 var på 35,5 procent af elforsyningen, er den nu kommet op på 44,2 procent.

Tallet fremgår af en pressemeddelelse fra Energistyrelsen. Her kan man også læse, at forbruget af vedvarende energi generelt i perioden er steget med 15 procent i forhold til samme periode sidste år.

Ud over stigningen i el fra vinden er det forbruget af biomasse til kraftvarmeproduktion, der ligger bag stigningen i forbruget af vedvarende energi. Energistyrelsen kan samtidig fortælle, at forbruget af kul faldt med 19,6 procent samtidig med, at det samlede energiforbrug i Danmark faktisk steg med 0,9 procent.

vindkraft i elnettet