Viking Supply Ships A/S

Særoverenskomst og hyretabel.

Ansættelse i rederiet i henhold til denne aftales bestemmelser finder sted i henhold til den til enhver tid gældende sømandslov, DIS-hovedoverenskomst af 1. april 2012 for cateringofficerer, DIS-hovedoverenskomst af 1. april 2012 for skibsmaskinister, samt DIS-hovedoverenskomst af 1. april 2012 for Elektrikere (i det følgende benævnt som hovedoverenskomsterne) mellem Danmarks Rederiforening og Dansk Metals Maritime Afdeling/Dansk El-forbund - samt de i nærværende særoverenskomst anførte tilføjelser og rettelser – for tjeneste efter rederiets anvisning i rederiets skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS).