Velfærdsforanstaltninger

Reglerne om velfærdsforstaltninger omhandler de faciliteter, som arbejdsgiver skal stille til rådighed.

Faciliteterne skal arbejdsgiver stille til rådighed for dig, når du f.eks. skal:

 • Spise din madpakke
 • Vaske dine hænder
 • Gå på toilettet
 • Klæde om og bade
 • Indretning af servicevognen

Reglerne er delt op i om du arbejder på et fast arbejdssted eller om du har skiftende arbejdssteder.

Læs mere her: 

Velfærdsforanstaltninger
Skurvogne

Når du arbejder på en byggeplads, er der regler for, hvornår I skal have skurvogn på pladsen, og hvordan de skal indrettes. 

Reglen er, at arbejdsopgaven er af en varighed på mere end 3 arbejdsdage, det vil sige, at hvis du starter på en plads alene, og er der mere end 3 dage, så skal der være velfærdsfaciliteter. 

Reglen kan også være, at de ansattes samlede beskæftigelse er mere end 6 manddage, det vil sige, at hvis I er 4 mand i 2 dage på pladsen, så skal der være velfærdsfaciliteter. 

Når der så skal etableres skur- og velfærdsfaciliteter på pladsen, er der regler for, hvordan de skal indrettes.

Læs mere om indretning af skurvogne her:

Hvis du er i tvivl, så kontakt din arbejdsmiljørepræsentant eller din lokalafdeling.

Servicevogn

Rigtig mange elektrikere har en firmabil, som de bruger i deres arbejde, både som transportmiddel men også er lager, kontor og spiseplads. Der er regler for, hvordan firmabilen skal være indrettet for, at den må bruges til andet end transport:

 • Der må kun spises i bilen, hvis den er indrettet til det
 • Der skal være rindende vand / kan være fra dunk
 • Madpakken skal kunne køles
 • Temperaturen skal kunne reguleres uden at motoren er i gang

Læs mere om indretning af servicevogne her: 

Hvis du er i tvivl, så kontakt din arbejdsmiljørepræsentant eller din lokalafdeling

Toilet

Når du arbejder på en byggeplads, og der er skurvogn, så er der regler for antal og størrelse af toiletter, og hvordan disse indrettes i skurvognen. 

Men for dig, som har en servicevogn, kan det at komme på toilettet nogle gange være en udfordring. Reglerne siger følgende: 

 • Der skal altid være adgang til toilet, som skal anvises inden for en passende transporttid (max 10 min)
 • Arbejdsgiveren skal sørge for at toilet har en hygiejnisk standard
 • Arbejdsgiveren kan lave aftaler med andre virksomheder om brug af deres velfærdsfaciliteter (spisesteder, omklædning og toilet)

Vær opmærksom på, at der ikke kan henvises til offentlige toiletter, da arbejdsgiver ikke kan sikre de hygiejniske forhold.

Læs mere om velfærdsforanstaltninger her: