Varsling af orlov

Når du skal have barn skal du underrette din arbejdsgiver om, hvornår du ønsker at holde barselsorlov. Og der er særlige frister som skal overholdes.

Som mor skal du varsle din arbejdsgiver senest 3 måneder før forventet fødsel. Du skal samtidig oplyse, om du ønsker at udnytte retten til at holde orlov før fødslen. Senest 8 uger efter fødslen skal du fortælle arbejdsgiveren, hvornår du forventer at genoptage arbejdet.

Som far skal du varsle din arbejdsgiver senest 4 uger før, du forventer at gå på barsel. De 2 uger efter fødslen skal altså varsles senest 4 uger før forventet fødselstidspunkt, hvis du ønsker at holde dem umiddelbart efter fødslen

Varsling af forældreorlov og eventuel forlængelse

Begge forældre skal senest 8 uger efter fødslen varsle forældreorlovens begyndelse og længde. Hvis fraværet afholdes, så det falder i flere perioder, skal underretningen omfatte påbegyndelse og længde af senere fravær.

Varsling hvis en del af orloven skal udskydes

Senest 8 uger efter fødslen skal det varsles, hvor mange af de retmæssige 8-13 uger, der udskydes. Og senest 16 uger inden afholdelse af de udskudte uger skal der underrettes om fraværets begyndelse og længde.

Vær opmærksom på, at du godt kan aftale andre varslingsregler med din arbejdsgiver, hvis arbejdsgiveren er indstillet på det.