Vaccination mod Covid-19: Kritisk infrastruktur

Nu er vaccinerne kommet til Danmark og vaccineindsatsen er i gang.

Ansatte med særlige samfundskritiske nøglefunktioner kan visiteres til vaccination via den enkelte arbejdsplads, hvor arbejdsgiveren sender liste til statens serum institut. 

”Kritisk infrastruktur” omfatter eksempelvis offshore og energiforsyning, hvor ansatte kan blive tilbudt vaccine, hvis den enkelte ansatte/jobfunktionen er en del af en kritisk infrastruktur. Det er en konkret vurdering på det enkelte arbejdssted.

De ansatte, der konkret er omfattet, forventes at blive tilbudt vaccination. For offshore forventes vaccinering påbegyndt medio februar.

Man kan ikke tvinges til at blive vaccineret, medmindre det er et krav for at løse den konkrete arbejdsopgave.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte din afdeling.

Her kan du læse Fagbevægelsens Hovedorganisations svar om vaccination og ansættelse: