AT undersøger arbejdsmiljøorganisationen

Virksomheder opfordres til at besvare spørgeskema i løbet af sommeren

Fagbevægelsen har udnævnt 2019 til ’Arbejdsmiljørepræsentantens år’ som støtte til denne vigtige funktion. Nu sættes der endnu mere fokus på området, idet Arbejdstilsynet (AT) også kommer på banen med en særlig undersøgelse af hele arbejdsmiljøorganisationen (AMO) som sådan.

screendump: rapport fra ekspertudvalg om arbejdsmiljø

Der er tale om en spørgeskemaundersøgelse, der gennemføres hen over sommeren, fremgår det på hjemmesiden amid.dk. Formålet er at finde ud af, hvordan AMO fungerer på de danske arbejdspladser. Baggrunden er den aftale om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats, som et meget bredt flertal af Folketingets partier indgik i april.

Den viden, der indsamles med spørgeskemaundersøgelsen, skal bruges i et midlertidigt udvalg bestående af arbejdsmarkedets parter, eksperter og Beskæftigelsesministeriet. Udvalget skal arbejde med potentialet for et forbedret AMO-system, fremgår det på amid.dk.

Hovedpunkterne i den aftale, der er udgangspunktet for undersøgelsen, er:

  • Arbejdsmiljømål skal tættere på arbejdspladserne
  • Arbejdstilsynets indsats skal målrettes og forbedres
  • Nye redskaber skal understøtte indsatsen inden for psykisk arbejdsmiljø
  • Regler om arbejdsmiljø skal være lettere at forstå
  • Der skal være hårdere sanktioner ved alvorlige lovovertrædelser
  • Der skal være bedre sammenhæng mellem forskning og indsats
  • Indsatsen for ordnede forhold på arbejdsmarkedet skal styrkes.

Aftalen bygger for sin del på de anbefalinger, der kom fra et ekspertudvalg, der var nedsat til at lave en udredning af arbejdsmiljøindsatsen. Disse anbefalinger blev afleveret i september 2018.