UHT-fonden

UHT tilgodeser udviklingsmuligheder for håndværkere og teknikere beskæftiget inden for områderne teknik og miljø i regioner og kommuner.

UHT står for Udviklingsfonden for Håndværkere og Teknikere. Formålet med fonden er at tilgodese udviklingsmuligheder for håndværkere og teknikere beskæftiget inden for områderne teknik og miljø i regioner og kommuner.

UHT yder hel eller delvis økonomisk støtte til:

  • Udvikling af nye uddannelseskurser og opdatering af eksisterende
  • Afholdelse af konferencer med henblik på afdækning af behov for efteruddannelse mv.
  • Iværksættelse af studieophold med henblik på indhentelse af ny viden til brug for udvikling af nye efteruddannelser.

Der ydes ikke støtte til enkeltpersoners efteruddannelse og studieophold kommuners udgifter til efteruddannelse af håndværkere og teknikere.