Udsigt til faldende beskæftigelse

Slut med optimismen: Flertal af virksomheder i elbranchen venter nedgang

konjuktur 7-22

For nylig satte arbejdsløsheden blandt elektrikerne bundrekord, men måske er det snart slut med den tordnende høje beskæftigelse. Pessimismen har bredt sig i erhvervslivet, og det gælder også for bygge- og anlægsområdet elinstallation.

Danmarks Statistik (DS) har netop udsendt sit seneste konjunkturbarometer for erhvervene, og i de tal der ligger bag, kan man se, at forventningerne til de kommende tre måneders beskæftigelse på området elinstallation nu er negative. Forventningerne har ellers været positive siden juni 2020, hvor chok-effekten efter corona-nedlukningen fortsat markerede sig (se diagrammet nederst på siden).

Nettotallet for juli er minus 6 (se diagrammet øverst på siden). Så sendt som i maj var det 11 for så at falde til to i juni. Og nu er det altså negativt.

Når et nettotal er positivt, betyder det, at et flertal af virksomhederne på området venter en stigning i beskæftigelsen de kommende tre måneder. Omvendt viser et negativt tal, at et flertal har negative forventninger.

Afmatningen i forventningerne er generel. DS skriver, at der tegner sig ”et tydeligt billede af faldende omsætning og beskæftigelse. Kun i serviceerhvervet er der samlet set en lille overvægt af virksomheder, der forventer stigende omsætning og beskæftigelse.”

konjunktur 2020-2022 juli