Uddannelsestal stiger igen

Både antallet af igangværende og nye uddannelsesaftaler på elektrikerområdet steg fra december til januar. Men elever med indvandrerbaggrund har sværere ved at få del i aftalerne

praktikpladsstatistik jan22 generel

Så er der endnu engang gode nyheder fra Undervisningsministeriets praktikpladsstatistik: Den positive udvikling på elektrikerområdet fortsætter, og antallet af igangværende uddannelsesaftaler er det højeste i de tre år, der umiddelbart kan aflæses i statistikken.

Også for de andre tal er udviklingen positiv. I januar var 5.654 var i gang med hovedforløbet på elektrikeruddannelsen (se opgørelse herover). Dette tal var i december 5.633.

I januar havde 5.370 en igangværende uddannelsesaftale. Dette tal var i december 5.291. Antallet af elever i skolepraktik faldt fra 342 i december til 284 i januar.

Årsstigning

I løbet af de seneste tre måneder er der i januar indgået 826 nye aftaler (se opgørelse nedenfor). Dette tal er steget fra 640 i december.

Også set over et helt år er der stigning: I de seneste 12 måneder var der i januar indgået 2.760 uddannelsesaftaler. Dette tal var i december 2.721.

Nemmere med dansk herkomst

Der er dog ikke alle tal, der er lige opløftende – især ikke, hvis man har indvandrerbaggrund eller er efterkommer: Det ser ud til at være væsentligt lettere at få en uddannelsesaftale, hvis man har dansk herkomst.

Elever med dansk herkomst har 88 procent af de igangværende aftaler – og andelen med indvandrerbaggrund og efterkommere er altså på kun 12 procent (se opgørelse nedenfor).

Men når det gælder skolepraktik, udgør elever med dansk herkomst kun 61 procent – her er andelen med indvandrerbaggrund altså 39 procent. Blandt de praktikpladssøgende med afsluttet grundforløb er gruppen med dansk herkomst endnu mindre: 60 procent.

praktikpladsstatistik jan 22 indgåede

praktikpladsstatistik jan 22 udvikling

Den øverste kurve viser udviklingen i antallet af igangværende uddannelsesaftaler

praktikpladsstatistik jan 22 herkomst