Uddannelsestal stiger fortsat

Også novembers praktikpladsstatistik bød på positiv udvikling på elektrikerområdet

Nye elektrikeruddannelsesaftaler indgået i november 2018

Stigningen i antallet af nye uddannelsesaftaler på elektrikerområdet fortsætter. De nye tal fra Undervisningsministeriets praktikpladsstatistik dækker november 2018 og viser, at der i denne måned blev indgået 172 nye uddannelsesaftaler, mens 26 kom i skolepraktik.

De tilsvarende tal for samme måned et år forinden var henholdsvis 167 og 18. De ’ekstra’ fem uddannelsesaftaler er måske ikke sensationelle i sig selv, men de underbygger en udvikling, der er foregået over en længere periode.

I november var der i løbet af de forudgående 12 måneder indgået i alt 2.397 nye aftaler (542 i skolepraktik). Samme tid året før var ’årshøsten’ 2.186 (364).

Endnu mere markant er udviklingen set i forhold til opgørelsen pr. november 2016: Her var der de seneste 12 måneder indgået 1.876 (556) nye aftaler.

Aftaletyper

Af de 172 nye aftaler, der blev indgået i november 2018, var 78 ordinære aftaler, mens 53 var korte – de øvrige var restaftaler. Andelen af ordinære aftaler var i november således lidt større end den andel, der ellers tegner sig i det generelle billede af udviklingen.

Gennem hele det forudgående år var 927 af de 2.397 aftaler korte, mens 947 var ordinære – de øvrige var restaftaler. Andelen af ordinære aftaler var altså kun en smule større end andelen af korte aftaler.

Til sammenligning viser opgørelsen pr. november 2017, at andelen af korte og ordinære aftaler i løbet af de forudgående 12 måneder var henholdsvis 780 og 922. Tallene kan se i tabellerne herunder.

Års-praktikpladsstatistik pr. november 18 - tabel

Praktikpladsstatistik november 2018 aftaletype

Praktikpladsstatistik november 2018 aftaletype Årsopgørelse

Praktikpladsstatistik november 2017 aftaletype Årsopgørelse