Uddannelsestal ligger på et højt niveau

Mange nye uddannelsesaftaler på elektrikerområdet i forhold til samme tid sidste år

praktikplads statistik maj 21 indgåede

Der er igen gode nyheder til elektrikerområdet om optaget på uddannelserne. Undervisningsministeriets praktikpladsstatistik for maj er netop udsendt, og her fremgår blandt andet, at der de seneste tre måneder er der indgået 544 nye uddannelsesaftaler. I forhold til samme måned året før er der tale om en stigning på ikke mindre end 66,4 procent.

Her spiller corona-situationen for et år siden formentlig en rolle, men også set over et lidt længere perspektiv er tallene flotte: I maj var der de seneste 12 måneder indgået 2.939 aftaler svarende til en stigning på 25,5 procent.

Statistikken fortæller videre, at der i maj var 5.383 elever i gang på hovedforløbet. Det er 3,2 procent flere end på samme tid året før. Der var 4.969 igangværende uddannelsesaftaler, hvilket er 4,2 procent flere end på samme tid året før.

Samtidig er antallet af elever i skolepraktik faldet. 414 var i  maj i skolepraktik, og det er ifølge statistikken 7,8 procent færre end året før.

praktikpladsstatistik maj 21 igangværende