Uddannelsestal fortsat i stigning

Der er indgået pænt mange nye uddannelsesaftaler på elektriker-området, men også andelen af korte aftaler er fortsat meget høj

Efter nogen forsinkelse har Undervisningsministeriet offentliggjort en ny praktikpladsstatistik. For elektrikerne rummer den både en god og en mindre god nyhed.

graf

Den gode nyhed er, at antallet af nye uddannelsesaftaler fortsat stiger. Den mindre gode nyhed er, at andelen af aftaler for korte perioder fortsat er meget høj.

På grund af forsinkelsen indeholder praktikpladsstatistikken denne gang nye tal for to måneder – juni og juli. Før det var de senest offentliggjorte tal altså for maj.

357 nye aftaler på to måneder

I juni blev der indgået 220 nye aftaler på elektrikerområdet, hvoraf de 76 var korte. I juli blev der indgået 137 nye aftaler, og heraf var 48 korte. Der er altså i alt indgået 357 nye aftaler (og 124 korte) siden seneste opgørelse.

Det samlede antal nye aftaler indgået i årets syv første måneder er dermed på 1.191. Til sammenligning var der i juli 2016 indgået 1.091 aftaler – altså en stigning på 100 svarende til 9,1 procent.

Det samlede antal korte aftaler var i juli på 435 – altså 36,5 procent. På samme tid i 2016 var antallet af korte aftaler 357 svarende til 32,7 procent. Altså en markant stigning af denne andel.

Et lyspunkt i forbindelse med de korte aftaler er måske, at andelen af de senest indgåede aftaler er lidt mindre: Andelen på 124 korte aftaler af de 357 aftaler, der er indgået siden maj, svarer til 34,7 procent.

Færre igangværende aftaler

Når det gælder antallet af igangværende aftaler, så er tallet faldet en del gennem de to ’nye’ måneder. I maj var der 3.930 igangværende aftaler på elektrikerområdet. I juni faldt tallet til 3.856 og i juli yderligere til 3.747.

Antallet af praktikpladssøgende var i juli 178, hvor det i juni var 386 og i maj 246. I juli 2016 var tallet 257. Her er der altså i juli tale om en pæn forbedring sammenlignet med samme tidspunkt sidste år.

skema uddanelse

Udviklingen i antallet af uddannelsesaftaler i maj, juni og juli 2017