Uddannelsestal fortsætter gode takter

2017 er startet med stigning i antallet af nye aftaler

Den positive udvikling i antallet af nye uddannelsesaftaler på elektrikerområdet ser ud til at fortsætte. Generelt steg tallene i 2016, og tendensen er den samme i den første måned i 2017.

screen p-tal 01-17

Ifølge den nye praktikpladsstatikstik fra Undervisningsministeriet blev der i januar indgået 256 nye aftaler. I januar 2016 blev der indgået 207.

Mindre positivt er det, at andelen af korttidsaftaler igen er steget. Denne andel har ellers været faldende gennem en periode, men ud af de 256 nye aftaler i januar i år var de 92 korte. Det svarer til 35,9 procent. I januar 2016 var 71 af de 2017 aftaler korte – svarende til 34,3 procent.

Også antallet af igangværende aftaler er steget: I januar 2017 var tallet 3.865, mens det på samme tid året før var 3.742.

Derimod er antallet af praktikpladssøgende næsten uændret. 247 stod i denne situation i januar – tallet var 242 i januar 2016.