Uddannelsestal er stabile

Der er fortsat et højt antal elever og lærlinge på elektrikeruddannelsen, men det er også fortsat sværere at få en læreplads, hvis man har indvandrerbaggrund

lærepladser april 22

Set i forhold til de tilsvarende tal, som de så ud for et år siden, går det fint med optaget på elektrikeruddannelsen. Ifølge Børne- og Undervisningsministeriets lærepladsstatistik, der netop har offentliggjort de nyeste tal, var 5.551 i april i gang med hovedforløbet, mens der var 5.283 igangværende uddannelsesaftaler.

Sammenlignet med tallene fra samme tidspunkt sidste år er der tale om stigninger på henholdsvis 1,7 og 5 procent. Samtidig er de 268, der i april var i skoleoplæring, 37,2 procent færre end året før, og der er 62,7 procent færre lærepladssøgende med afsluttet grundforløb, så tallet i april var 28.

Fald og stigninger

Set i forhold til marts – altså måneden før – er der dog i april sket et mindre fald i både elever/lærlinge på hovedforløbet og i de igangværende uddannelsesaftaler. I marts var 5.629 i gang på hovedforløbet, mens 5.348 havde en uddannelsesaftale.

Om de indgåede aftaler fortæller statistikken, at der de seneste tre måneder i april var indgået 641 aftaler. Det er en stigning på 9,9 procent i forhold til samme periode på tre måneder for et år siden.

Men set over et år er der sket et fald. Der var i april indgået 2.825 aftaler gennem de seneste 12 måneder. Det er et fald på 2,2 procent i forhold til samme tid sidste år, hvor der var indgået 2.889 aftaler.

Herkomst

Statistikken viser også, at det fortsat er sværere for elever med en baggrund som indvandrer eller efterkommer at få en uddannelsesaftale. Gruppen udgør 12 procent af lærlingene med en aftale, mens den udgør 38 procent af gruppen, der er i skoleoplæring.

Endnu mere tydeligt bliver billedet, når det gælder lærepladssøgende med afsluttet grundforløb: Her har 43 procent en herkomst som indvandrer eller efterkommer (se diagrammerne nederst på siden).

diagram udd-aftaler april 22

herkomst udd-statistik 4-22

herkomst 2 udd-statistik 4-22

herkomst 3 udd-statistik 4-22