Uddannelsen skal ikke forlænges for elektrikerlærlinge

Erhvervsskolerne opfordres nu til, at de kommende svendeprøver for elektrikerlærlinge afholdes som planlagt

forlængelser - dementi

Tekniq Arbejdsgiverne og Dansk El-Forbund (DEF) går nu ud med en fælles opfordring til, at man skal gennemføre de planlagte svendeprøver i den kommende tid. Def.dk og Forsyningen har tidligere meddelt, at forlængelse af uddannelsesaftaler kunne blive nødvendige.

Det skete på baggrund af et svar fra undervisningsministeren i Folketinget. Men lovgivningen bygger stadigvæk på en intention om, at svendeprøver skal afholdes som planlagt.

Derfor har Tekniq Arbejdsgiverne og Dansk El-Forbund valgt at benytte muligheden for, at de enkelte uddannelser selv kan aftale forholdene.

– Ingen elektrikerlærlinge skal komme i klemme på grund af coronaen. Med den ny innovative opbygning af elektrikeruddannelsen er det ikke noget problem.

– Skolerne kan sagtens gøre brug af digitale svendeprøver, og også fjernundervisning for de, som sendes tilbage på skolen fra virksomheder. Derfor er vi blevet enige om, at svendeprøverne skal afholdes, og der skal holdes gang i undervisningen på skolerne, siger Benny Yssing, næstformand i DEF.