Udbetaling og satser

Du får dagpenge for en hel måned ad gangen. Du får derfor det samme udbetalt hver måned.

Vi udbetaler dagpenge til dig én gang om måneden for hele kalendermåneden. Det svarer til, at du får udbetalt dagpenge for 160,33 timer hver måned og med samme beløb. På samme måde som hvis du var ansat som månedslønnet hos en arbejdsgiver.

Dagpengesatsen udgør 90 procent af din tidligere indkomst – dog ikke mere end den maksimale dagpengesats. Den maksimale dagpengesats er 18.866 kr. pr. måned (2019).

Se kalender og satser
Ydelseskortet

For at få dagpengene udbetalt skal du hver måned udfylde et ydelseskort. Det bliver tilgængeligt på Mit DEF 5 hverdage før den sidste bankdag i måneden. I oversigten her kan du se, hvornår du kan udfylde ydelseskortet.

PeriodeKortet kan udfyldes
Januar24.01.2019
Februar21.02.2019
Marts22.03.2019
April23.04.2019
Maj22.05.2019
Juni21.06.2019
Juli24.07.2019
August23.08.2019
September23.09.2019
Oktober24.10.2019
November22.11.2019
December18.12.2019

På ydelseskortet skal du oplyse om arbejdstimer, ferie, sygdom, andre indtægter mv. Det er vigtigt, at du er meget omhyggelig med at at give os de korrekte oplysninger. Vi modtager automatisk dit skattekort fra Skat.

Du skal have udfyldt ydelseskortet senest 1 måned og 10 dage efter udbetalingsperiodens udløb. Ellers mister du retten til ydelsen, med mindre du har en fyldestgørende grund til, at det ikke er sket. Kontakt a-kassen, hvis det er tilfældet.

Gå til ydelseskortet i Mit DEF via linket her:

Dagpengesatser
Dagpenge, pr. måned
Maksimal dagpengesats, fuldtid18.866 kr.
Dimittendsats (nyuddannet/ikke forsørger)13.489 kr.
Dimittendsats (nyuddannet/forsørger med børn u/18 år)15.470 kr.

Mens du deltager i 6 ugers jobrettet uddannelse, får du udbetalt normale dagpenge.

Arbejdsgiverbetalte dage (G-dage)
Hel dag871 kr.
Halv dag436 kr.
Udbetalingskalender
Udbetalingsdatoer i 2019
PeriodeUdbetalingsdato
Januar31.01.2019
Februar28.02.2019
Marts29.03.2019
April30.04.2019
Maj31.05.2019
Juni28.06.2019
Juli31.07.2019
August30.08.2019
September30.09.2019
Oktober31.10.2019
November29.11.2019
December30.12.2019
Udbetalingsdatoer i 2020
PeriodeUdbetalingsdato
Januar24.01.2020
Februar21.02.2020
Marts24.03.2020
April23.04.2020
Maj20.05.2020
Juni23.06.2020
Juli24.07.2020
August24.08.2020
September23.09.2020
Oktober23.10.2020
November23.11.2020
December21.12.2020

I Mit DEF kan du altid finde en oversigt over, hvad du har fået udbetalt fra a-kassen:

Fradrag i dagpengene

Forskellige situationer kan medføre fradrag i dine dagpenge. Det betyder, at du kan få mindre udbetalt. Det kan bl.a. være, hvis du arbejder, mens du får dagpenge. Du kan læse mere om reglerne via linket her: