Udbetaling af dagpenge

Arbejdsløshedsdagpenge udbetales månedsvis

Vi udbetaler dagpenge til dig èn gang om måneden for hele kalendermåneden. Det svarer til at du får udbetalt dagpenge for 160,33 timer hver måned og med samme beløb. På samme måde som hvis du er ansat som månedslønnet ved en arbejdsgiver.

Men før der kan ske udbetaling, skal følgende være opfyldt:

  • Arbejdsgiverens betaling af G-dage / Arbejdsgivergodtgørelse skal bruges først 
  • Arbejdsløshedskassen skal have modtaget alle oplysningerne / ledighedspapirerne
  • Arbejdsløshedskassen skal have modtaget dit udfyldte dagpengekort enten elektronisk eller via postvæsenet

 

Udbetalingskalender for 2. halvår  2017

Ydelseskorter skal først indsendes umiddelbart i forbindelse med udbetalingsperiodens slutdato. Det ligger klar på Mit DEF 5 hverdage før den sidste bankdag i måneden. Du finder link til det her på siden.

Ugerne                             Udbetalingsdato

22 - 26                                  30.06.2017         Overgår herfra til månedsudbetalinger med udbetaling sidste bankdag i måneden

Måned

Juli                                        31.07.2017

August                                  31.08.2017

September                            29.09.2017

Oktober                                31.10.2017

November                            30.11.2017

December                            29.12.2017