Tryghedspuljen på det regionale område

​Regionalt ansatte, der står til afskedigelse på grund af besparelser eller organisationsændringer, kan fra 1. september 2021 søge midler fra Tryghedspuljen.

Ved overenskomstforhandlingerne i 2021 blev det aftalt at oprette en Tryghedspulje for det regionale område i perioden 1. april 2021 – 31. marts 2024.

Tryghedspuljens formål er at yde en ekstra indsats overfor medarbejdere, der afskediges som følge af besparelser, organisationsændringer, lukning af institutioner/nedlæggelser af arbejdspladser eller kapacitetsændringer.
 

Tryghedspuljen omfatter

  • alle regionale arbejdspladser samt selvejende institutioner med driftsoverenskomst med regionen
  • ansøgere der er omfattet af en overenskomst med en af de faglige organisationer, der er med i aftalen (OAO, Sundhedskartellet, Forhandlingskartellet (Maskinmestrenes Forening), FOA eller Konstruktørforeningen).
  • kun ansatte, som endnu ikke er fratrådt – derfor skal der søges i opsigelsesperioden.

Der kan søges midler fra tryghedspuljen fra den 1. september 2021. Midlerne tildeles efter først-til-mølle-princippet. Offentlig Ansattes Organisationer (OAO) varetager administrationen af puljen på vegne af organisationerne i aftalen.
 

Hvad kan puljemidlerne bruges til?

Tryghedspuljen er et supplement til den eksisterende praksis i forbindelse med afskedigelse af medarbejdere. Aktiviteter finansieret af puljen er derfor udover, hvad der sædvanligvis tilbydes medarbejdere i forbindelse med afskedigelse.

Puljen er som nævnt et supplement til regionens andre tiltag ved afsked af medarbejdere. Det er derfor ikke muligt at søge om midler til allerede eksisterende tilbud i regionen.

Midlerne fra puljen kan anvendes til kompetenceudvikling og efteruddannelse, realkompetencevurdering, karrieresparring eller individuel rådgivning. Tryghedspuljen giver mulighed for et individuelt tilskud på op til 10.000 kr. (20.000 kr. hvis der søges til kompetenceudvikling), inklusive eventuelle udgifter til transport og materialer.

Der kan søges midler for månedslønnede varigt regionalt ansatte, inklusive fleksjobansatte.
 

Sådan ansøger du

Det er afgørende, at der søges i opsigelsesperioden, da puljen kun omfatter ansatte, som endnu ikke er fratrådt (herunder afskedigede, der fritstilles i opsigelsesperioden).

Ansøgningen skal underskrives af den afskedigede medarbejders leder og tillidsrepræsentant samt af medarbejderen selv.

Der afsendes svar på ansøgningen inden for 14 dage, og godkendte beløb udbetales fra Tryghedspuljen til ansøgers arbejdsplads.

Hent ansøgningsskema

På Offentlig Ansattes Organisationers hjemmeside kan du downloade et ansøgningsskema og læse nærmere om ordningen.

 


Den tilsvarende ordning på det kommunale område videreføres i OK21. Se mere på tryghedspuljen.dk.