Trods ulykker og slid: Elektrikere elsker jobbet

Mange rammes af ulykker, og arbejdet kan være fysisk anstrengende, men elektrikerne er meget glade for deres arbejde

AM-overvågning ulykker

18 procent af elektrikerne er i løbet af et år kommet til skade ved en ulykke i forbindelse med arbejdet. De fysiske anstrengelser ligger på 6 på en skala fra 0 til 10, hvor 10 er det mest anstrengende. Og den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er tæt på 40 timer.

Alligevel er elektrikerne overordnet særdeles tilfredse med deres arbejde. Her er scoren 7,7 på en skala, hvor 10 er det højeste tal for tilfredshed med jobbet.

Overvågning

Tallene fremgår i den opdaterede udgave af ’National Overvågning af Arbejdsmiljøet i Danmark’, som Arbejdstilsynet har offentliggjort for nylig. Den dækker 2021, og her har cirka 30.000 lønmodtagere svaret på spørgsmål om arbejdsmiljø og om sikker og sund udførelse af arbejdet samt nogle spørgsmål om deres helbred.

Der er tale om en interaktiv datavisning, hvor man kan gå på opdagelse i for eksempel svarene fra bestemte faggrupper. Her kan man se deres svar på spørgsmål om både fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

For elektrikerne tegner der sig et billede af et til tider hårdt arbejde, men som samtidig giver masser af mening og tilfredsstillelse.

Elektrikerne

Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er på 39,5 timer, og hver ottende (12,7 procent) har i løbet af et år oplevet sygdom, som de mener skyldes arbejdet. Under halvdelen (44,7 procent) finder, at arbejdspladsen er fornuftigt indrettet, så den passer til dem og deres opgaver.

Også helbredet generelt skranter i et vist omfang. Igen er det under halvdelen (47,8 procent), der vurderer deres helbred som vældig godt eller fremragende. Hver fjerde (24,8 procent) har gennem de seneste tre måneder ofte eller altid oplevet kropssmerter.

Alligevel er det ’kun’ 5,7 procent, der gennem de seneste tre måneder altid eller ofte har brugt smertestillende medicin for at komme gennem arbejdsdagen.

De mere opmuntrende tal ses, når det gælder glæden ved faget. På en skala fra 0 til 10, hvor 10 er bedst, scorer tilfredsheden med jobbet 7,7 hos elektrikerne.

En årsag kan være, at arbejdet giver masser af god mening. 65,7 procent svarer, at jobbet i høj grad eller meget høj grad giver arbejdsglæde og/eller selvtillid.

AM-overvågning anstreng

AM-overvågning tid

AM-overvågning indret

AM-overvågning helbred

AM-overvågning sygdom

AM-overvågning smerter

AM-overvågning medicin

AM-overvågning tilfredshed

AM-overvågning selvtillid