Trepartsaftale: Midlertidige dagpenge ved hjemsendt barn

Aftalen skal sikre forældre et indkomstgrundlag, når barn er hjemsendt som følge af smittetilfælde

Arbejdsmarkedets parter og regeringen har indgået en trepartsaftale om midlertidige barselsdagpenge, når en lønmodtagers barn er hjemsendt som følge af COVID-19.

Aftalen er etableret for at sikre forældre et indkomstgrundlag, når en forælder er nødsaget til at passe børn, som er hjemsendt fra skole eller daginstitution på grund af COVID-19.

Aftalen er sat til at udløbe 31. december 2020.

Sådan lyder ordningen

Lønmodtagere kan få op til 10 dage med barselsdagpenge, mens de passer deres børn under 14 år, hvis barnet er sendt hjem som følge af et eller flere konkrete COVID-19 smittetilfælde i dagtilbuddet, skolen eller institutionen el.lign.

Der kan kun udbetales dagpenge til én forælder pr. dag, hvor barnet er hjemme. Der udbetales kun dagpenge for hele fraværsdage. Én forælder kan få udbetalt dagpenge for ét barn pr. dag og maksimalt 10 dage pr. barn, indtil ordningens udløb.

Betingelser

Der er en række betingelser, man skal opfylde for at få dagpenge udbetalt:

  • Forælderen må ikke have mulighed for at arbejde hjemmefra.
  • Der må ikke udbetales løn eller holdes ferie fra arbejdsgiveren for samme dag.
  • Forælderen må ikke have ubrugte omsorgsdage eller afspadsering, der kan bruges til pasning af barnet.
  • Ydermere skal barnets 1. og 2. sygedag eller lignende være brugt.

Det betyder, at omsorgsdage og ret til fridage ved barn syg skal være brugt for at kunne modtage barselsdagpenge – også selvom disse dage betales af egen fritvalgskonto.

Der er et dokumentationskrav

For at kunne få udbetalt barselsdagpenge skal Udbetaling Danmark have noget dokumentation:

  • Dokumentation for, at institutionen, dagtilbuddet, skolen mv. er lukket som følge af smittetilfælde
  • Erklæring fra arbejdsgiver om, at det ikke er muligt at arbejde hjemmefra, at medarbejderen ikke har afspadsering eller ubrugte omsorgsdage, at der ikke udbetales løn eller afholdes ferie
  • Tro og love-erklæring om, at der ikke afholdes ferie eller udbetales løn i perioden

Kontakt din lokalafdeling, hvis du har spørgsmål.