Trænger den mentale sundhed til et boost?

Søg om 10.000 kr. fra Velliv til at styrke den mentale sundhed på arbejdspladsen

Kampagnegrafik til Danmarks Mentale Sundhedsdag 2021

Velliv har igen i år afsat en pulje, hvor arbejdspladser kan søge 10.000 kr. i tilskud til et event i uge 41 om mental sundhed i forbindelse med Danmarks Mentale Sundhedsdag 14. oktober 2021.

Det kan være et foredrag, en workshop, teambuilding eller lignende om fx stress, genstart efter Corona, forandringer og organisationsændringers betydning for det psykiske arbejdsmiljø osv. Der er mange muligheder.

Sidste år fik 643 arbejdspladser en bevilling, og ansøgningsskemaet er meget overkommeligt.

Puljen åbnede for ansøgninger 1. juni, og der kan søges indtil 23. august. Både små og store, offentlige og private arbejdspladser i alle brancher kan søge.