TR-stormøde i Fredericia den 22. marts

Forhandlingerne om de offentlige overenskomster handler om næsten 750.000 danske lønmodtageres løn og arbejdsvilkår.

Det betyder, at rigtig mange tillidsrepræsentanter er involveret i informationen til deres kolleger på de offentlige arbejdspladser, på tværs af landet og på tværs af stat, regioner og kommuner.

Derfor indbydes der til TR Stormøde for alle offentlige tillidsrepræsentanter uanset, om man er udtaget til strejke eller lock-out.

Tillidsrepræsentanterne i Dansk El-Forbund vil modtage en personlig indkaldelse fra forbundet, sammen med et link til tilmelding.

Stormødet finder sted torsdag den 22. marts 2018 kl. 10-15.

Mødestedet er Messe C i Fredericia.

DEF-tillidsrepræsentanterne indenfor det offentlige inviteres til et eget møde med information om forhandlingerne, de eventuelle konflikter og hvad der sker i Dansk El-Forbund. På mødet deltager blandt andet forbundssekretærerne Christian Rosenkvist Elgaard og Martin Frederichsen.

DEF-mødet finder sted samme dag kl. 9.00.

På stormødet er der information om forhandlingerne samt diskussioner, der involverer alle fremmødte, blandt andet om mulighederne for lokalt TR-samarbejde i den kommende tid.

Stormødet arrangeres af CFU og Forhandlingsfællesskabet.