Tilsyn med psykisk arbejdsmiljø skal justeres

Tilfredshed i LO med ændringer: En vigtig sejr for medarbejderne

Arbejdsmarkedets parter har nærmest altid været uenige om grundlaget for tilsynsindsatsen, når det gælder det psykiske arbejdsmiljø. Det lykkedes da heller ikke i den seneste omgang at nå til enighed i et udvalg, der skulle komme med anbefalinger til nye, opdaterede retningslinjer, og beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen har derfor bebudet en ’justering’.

retningslinjer

Justeringen skal sikre, at der fortsat er klare rammer for Arbejdstilsynets beføjelser. Ifølge en orientering fra ministeriet indebærer justeringen, at ”Arbejdstilsynet fremover får ret til at gennemføre uovervågede samtaler med de ansatte. Samtidig kan Arbejdstilsynet træffe afgørelser om krænkende handlinger, hvis de udgør en risiko for de ansattes sikkerhed og sundhed. Arbejdstilsynet vil også udarbejde en vejledning om, hvordan virksomheder kan forebygge krænkende handlinger på arbejdspladsen.”

I LO er der tilfredshed med de kommende justeringer, der betegnes som ’en vigtig sejr for medarbejdernes psykiske arbejdsmiljø’. Men der er dog også malurt i bægeret:

– Det glæder mig, at beskæftigelsesministeren griber ind, så medarbejderne nu blandt andet kan tale frit med Arbejdstilsynet uden at blive overvåget af chefen. Men Arbejdstilsynet lider stadig under de sidste års massive budgetnedsættelser – så ressourcerne mangler, hvis tilsynet med danskernes psykiske arbejdsmiljø reelt skal styrkes, siger LO-næstformand Morten Skov Christiansen.

I Dansk Arbejdsgiverforening er begejstringen til at overse: ”Det er vigtigt, at Arbejdstilsynet ikke blander sig i forhold, som bliver løst bedst på den enkelte virksomhed,” hedder det i en kommentar.

Da parterne efter fire møder ikke kunne enes i udvalget, sker justeringen på baggrund af anbefalinger fra Arbejdstilsynet. Man kan læse mere om baggrunden for justeringerne i ’Statusredegørelse vedrørende Metodeudvalgets anbefalinger’ (se link her på siden eller hos Beskæftigelsesministeriet).