Tilsyn: Farer for ulykker dominerer

Mere end halvdelen af alle årets hidtidige reaktioner fra Arbejdstilsynet til området elinstallation gælder ulykkesrisici

at-reaktioner pr. 2.3.22

Arbejdstilsynets (AT) reaktioner over for bygge- og anlægsområdet elinstallation handler fortsat i høj grad om faren for ulykker. Det fremgår af tilsynsstatistikkerne for årets to første måneder.

I alt er der afgivet 50 reaktioner. Heraf har 41 været strakspåbud, og der er nedlagt et enkelt forbud (se diagrammet herover).

Det fremgår også, at februar var mere ’stille’ end måneden før med ’kun’ 14 reaktioner mod 36 i januar (se diagrammet nederst). Til gengæld var 12 af reaktionerne strakspåbud, og også det ene forbud faldt i februar.

Af de 50 reaktioner, der er givet hidtil i 2022, har mere end halvdelen – 27 – drejet sig om risiko for ulykker. 24 af de 41 strakspåbud er også givet i forbindelse med ulykkesrisici, og det samme gælder det ene forbud, der indtil nu er nedlagt.

AT har siden nytår anvendt en ny metode ved opgørelsen af tilsynene. Derfor kan der ikke laves direkte sammenligninger med tal fra tidligere – for eksempel de samme måneder året før.

at-reaktioner feb 22