Tilsyn er sat i bero

Ordinære besøg fra både Sikkerhedsstyrelsen og Arbejdstilsynet er midlertidigt indstillet. Men der er fortsat arbejde til elektrikerne

Som andre offentlige virksomheder har også både Sikkerhedsstyrelsen og Arbejdstilsynet (AT) indstillet en række aktiviteter. Det gælder således også de fysiske tilsyn på arbejdspladser.

nul besøg

Sikkerhedsstyrelsen fortæller, at planlagte tilsyn vil blive aflyst, og de pågældende, der har fået varslet et tilsyn, vil blive informeret. AT udsætter også alle planlagte tilsyn. Dog vil tilsyn i forhold til for eksempel alvorlige ulykker og klager blive gennemført efter en konkret vurdering.

AT fortæller også, at der er indført en force majeure-periode for virksomheder, som kommer under et særligt arbejdsmæssigt pres på grund af COVID-19 pandemien – som for eksempel hospitaler, døgninstitutioner, hjemmepleje og beredskab. Disse virksomheder kan fravige 11-timers reglen, hvis det er nødvendigt for at opretholde deres aktiviteter. Force majeure-perioden for hviletidsreglerne gælder frem til den 27. marts 2020.

Og selv om der er tale om en force majeure-situation, understreger AT, at arbejdet skal tilrettelægges, så ansatte kan arbejde uden unødig risiko for deres sikkerhed eller sundhed. Desuden skal medarbejderne have kompensation for de aflyste hvileperioder og fridøgn på et senere tidspunkt eller passende beskyttelse, hvis det rent undtagelsesvis ikke er muligt at kompensere medarbejderne med hvileperioder.

Når det gælder beskæftigelsen blandt elektrikerne, kunne def.dk for nylig fortælle, at de første corona-fyringer var en realitet hos den store installationsvirksomhed Intego. Nu fortæller virksomheden, at alle services og driftsopgaver gennemføres hos dansk industri og erhverv som planlagt. På virksomhedens hjemmeside hedder det blandt andet:

”Coronakrisen allerede har kostet på vores aktivitetsniveau, men det er vigtigt at pointere, at vi fortsætter den daglige aktivitet, hvor muligt. (…) Dermed fortsætter den daglige aktivitet både hos vores kunder, internt i forretningen og med vores samarbejdsforbindelser, og vi gør det selvfølgelig i overensstemmelse med de forholdsregler og retningslinjer, vi har udarbejdet.