Tillykke til de valgte

DEF-formanden har benyttet anledningen til at minde om forbundets prioriterede områder

Fire elektrikere fra Dansk El-Forbund (DEF) og fem installatører fra Tekniq. Det blev – så vidt vides – det konkrete ’udbytte’ for elbranchen i form af valgte ved kommunal- og regionsrådsvalget den 21. november.

KV 17 Fagblad

I alt var der – igen så vidt vides – opstillet 20 kandidater med den nævnte baggrund i branchen. Det giver en ’score’ på 45 procent, hvilet må siges at være overordentligt pænt.

De fire elektrikere, der blev valgt, er Kurt Johansen (V, Viborg Kommune), Dennis Fridthjof (S, Guldborgsund Kommune), Allan S. Andersen (S, Tårnby Kommune) og Søren Rishøj Jakobsen (S, Haderslev Kommune).

Sammen med de fem installatører har de nu fået en hilsen fra formand i DEF Jørgen Juul Rasmussen. Han starter selvfølgelig med en lykønskning og skriver derefter:

– Når installatører og elektrikere vælges, så er det naturligvis for det parti, man repræsenterer, men det er også med et særligt kendskab til el-branchen. Derfor vil jeg gerne gøre dig opmærksom på de fire temaer, Dansk El-Forbund har peget på ved dette valg. Jeg håber, du vil bruge din indflydelse til at bringe de fire temaer frem i din politiske indsats de næste fire år.

De fire temaer, som forbundet pegede på, var – som det også fremgik i den udgave af fagbladet Elektrikeren, der udkom forud for valget (se side 34-39):

  • Ja til energioptimering og bygningsrenovering
  • Ja til praktikpladser
  • Nej til social dumping
  • Velfærd til alle

Forbundsformanden har allerede modtaget bekræftende svar fra flere af de valgte, og branchen og forbundets synspunkter vil blive hørt – også i lokalpolitikken.