Tillidsrepræsentant under Elektrikeroverenskomsten

Information og materialer

Her kan du finde protokollater indgået med TEKNIQ, samt referater af timandsmøder og organisationsmøder med betydning for overenskomsten.

Husk at anmelde dit tillidshverv

Når du er valgt som tillidsrepræsentant, skal dit tillidshverv anmeldes. Når du er blevet lovligt anmeldt, vil din lokalafdeling kontakte dig, så du kan blive klædt på til dit tillidshverv.

Har du spørgsmål til anmeldelsen, skal du kontakte din lokalafdeling.

Vederlag

Er du valgt som tillidsrepræsentant under Elektrikeroverenskomsten, har du mulighed for at få et vederlag.

Repræsenterer du:

  • Færre end 50 personer: 9.000 kr. om året
  • 50-99 personer: 16.500 kr. om året
  • 100 personer og derover: 33.000 kr. om året

Du modtager automatisk velkomstmateriale, når du anmelder dit valg. Du skal herefter have din virksomhed til at attestere den tilsendte blanket, før du kan få dit vederlag. Vederlaget udbetales kvartalsvist.