Tilfredshed med pensionregnskab

PensionDanmark: Penge til pensionsopsparingen – trods ’udfordringer'

Den høje beskæftigelse hos blandt andre elektrikerne kommer også pensionsopsparingen til gode. De fleste af Dansk El-Forbunds medlemmer har via overenskomsten deres opsparing i PensionDanmark, hvor de løbende indbetalinger i første halvår af 2018 er steget med 1,9 procent i forhold til samme periode året før.

pengespand PD

Indbetalingerne løb i perioden op i 6 mia. kroner før skat. Samtidig er det i samme periode lykkedes selskabet at opnå et investeringsafkast på 1,1 mia. kroner.

PensionDanmark har netop offentliggjort halvårsregnskabet, og resultaterne betegnes i en pressemeddelelse som ’tilfredsstillende’. Afkastet kommer medlemmerne til gode i lidt forskelligt omfang alt efter deres alder.

Når resultatet kaldes ’tilfredsstillende’, skal det ses i lyst af, at halvåret var ’udfordrende’ med moderate afkast af både aktier og obligationer. Afkastet er derfor trukket op af blandt andet ejendomme.

Investeringsafkastet på 1,1 mia. kroner er væsentlig lavere end i samme periode 2017. Her var tallet 8 mia. kroner. Læs mere udførligt om regnskabet her.

regnskab PD ½år 18