Tidlig pension

Tidlig pension er en ny pensionsordning, der trådte i kraft 1. januar 2021.

 

Se video om tidlig pension og hvordan du søger.

 

Du skal opfylde et anciennitetskrav

Om du har ret til tidlig pension, afhænger af, hvor mange år du har været tilknyttet arbejdsmarkedet (din anciennitet). Kravet til, hvor mange år du skal have været på arbejdsmarkedet for at have ret til tidlig pension, afhænger af din folkepensionsalder.

Din anciennitet opgøres som udgangspunkt fra du fylder 16 år og frem til 6 år før folkepensionsalderen. For årgange født i 1963, 1964, 1967 og 1968 opgøres ancienniteten dog 7 år før folkepensionsalderen.

For personer født i 1955 (andet halvår) til 1964 gælder f.eks. følgende:

 • Hvis du har været tilknyttet arbejdsmarkedet i 44 år, fra du var 16 og frem til du bliver 61, har du ret til 3 år med tidlig pension.
 • Hvis du har været tilknyttet arbejdsmarkedet i 43 år, fra du var 16 og frem til du bliver 61, har du ret til 2 år med tidlig pension.
 • Hvis du har været tilknyttet arbejdsmarkedet i 42 år, fra du var 16 og frem til du bliver 61, har du ret til 1 år med tidlig pension.

Du kan se anciennitetskrav og opgørelsesalder for din årgang på borger.dk:

Det er ikke kun arbejde som lønmodtager, der medregnes i ancienniteten. Det indgår som udgangspunkt også i opgørelsen, hvis du har:

 • modtaget visse offentlige ydelser, fx arbejdsløshedsdagpenge eller sygedagpenge – du kan se en liste over, hvilke offentlige ydelser der tæller med på borger.dk om tidlig pension
 • været selvstændig med overskud
 • været under uddannelse senere i livet (efter det 40. år)
 • været på barsel

Du kan læse, hvad der tæller med i opgørelsen og hvordan på borger.dk

 

Sådan søger du

Du kan søge om tidlig pension fra 6 år før din folkepensionsalder og frem til din folkepensionsalder – 7 år for årgangene 1963, 1964, 1967 og 1968. Du søger via borger.dk, og det er Udbetaling Danmark, som står for udbetalingen.

Udbetaling Danmark træffer afgørelse om ret til tidlig pension senest 6 måneder efter modtagelse af ansøgningen. Du kan få udbetalt tidlig pension med virkning fra den 1. i måneden, efter Udbetaling Danmark har truffet afgørelse om tidlig pension.

Hvor meget du kan få udbetalt i tidlig pension afhænger bl.a. af din indtægt ved siden af og din pensionsopsparing. Du kan maksimalt få 13.740 kr. om måneden før skat. Beløbet er for 2022 og vil blive reguleret årligt.
 

Vil du vide mere, kan du

 • kontakte din lokalafdeling
 • finde mere information om tidlig pension på borger.dk.
 • finde mere information om de forskellige pensionsordninger på fagligsenior.dk
 • borger.dk tjekke, hvor mange år, du har indbetalt ATP-bidrag.
 • pensionsinfo.dk få indblik i din pensionsformue.
 • tage kontakt til Udbetaling Danmark på telefon 70 12 80 94 (mandag-fredag kl. 10.00-14.00).