Tema: Coronavirus

Se hvad du skal gøre, hvis din hverdag bliver påvirket af coronavirusset.

Nye aftaler vedr. den ekstraordinære situation i Nordjylland:

Danmark er i en alvorlig situation på grund af coronavirus. Det påvirker også medlemmerne og ansatte i Dansk El-Forbund. Vi må stå sammen. Du vil sikkert, som mange andre kolleger, have spørgsmål. Hold dig orienteret og opdateret her på siden.

Få svar på de oftest stillede spørgsmål
A-kasse: Delvis genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen

Coronakrisen betyder ændrede regler og procedurer for, hvad du skal gøre som ledig.

Fagforening: Trepartsaftale | Offentligt ansat | Søfarende elektriker

Læs mere om trepartsaftalerne og forhold omkring ansættelse og hjemsendelse. 

Lærlinge og uddannelse

Find information om hvordan du skal forholde dig, når du er lærling og under uddannelse.

Arbejdsmiljø

Find relevant vejledning, retningslinjer og regler, som har betydning for arbejdsmiljøet i el-faget.

Efter- og videreuddannelse
Nedsat kontingent under ledighed og sygdom

Er du på dagpenge eller på sygedagpenge, så er du omfattet af forbundets reduktionsordning. Reduktionsordningen sikrer dig nedsat kontingent under ledighed og sygdom. Det betyder, at alle ledige/sygdomsramte kun betaler kr. 157 i fagligt kontingent om måneden. Dette er inkl. gruppelivsordning og heltidsulykkesforsikring. A-kasse-kontingentet skal dog fortsat betales, det er på kr. 514 ekskl. efterløn.

Din første opkrævning til DEF, mens du er ledig, vil dog være på det sædvanlige beløb. Det skal du betale, til gengæld får du kontingentet nedsat med bagudrettet virkning på den efterfølgende kontingentopkrævning til DEF. Du har også nedsat kontingent i den måned, hvor du igen kommer i beskæftigelse. Årsagen er sammenkøringen af vores forskellige systemer.

Den solidariske ordning reducerer den lediges/sygdomsramte kontingent til forbund og afdeling med 70%. Reduktion styres automatisk af forbundets medlemssystem.

Se mere her:

Hjemsendelsesaftalerne er ophørt

I forbindelse med coronakrisen er der indgået flere forskellige aftaler om hjemsendelse, da privatansatte lønmodtagere ellers kan risikere at miste deres job. Nedenfor kan du læse nærmere om aftalerne, og vi gør opmærksom på, at aftalerne er ophørt. 

Elektrikeroverenskomsten

Aftalen mellem DEF og Tekniq om hjemsendelsesaftalen ophørte d. 17. maj 2020.

Men vi har samtidig aftalt, at virksomheder med valgte tillidsrepræsentanter kan kontakte tillidsrepræsentanten med henblik på at aftale en forlænget hjemsendelse. En forlænget hjemsendelsesaftale skal dog ophøre senest den 8. juli 2020. Det vil sige, at medlemmerne af Dansk El-Forbund skal være tilbage på arbejdspladsen senest den 9. juli 2020.

Læs aftalen her: 

Se de ældre aftaler her: 

Industriens Overenskomst

Aftalerne om henholdsvis hjemsendelse og arbejdsfordeling mellem CO-Industri og Dansk Industri ophørte d. 30. april 2020.


 

Kontakt os via telefon eller Mit DEF

For at følge myndighederne anvisninger holder vi lukket for fysisk kontakt i forbund og afdelinger. Vi appellerer derfor til, at du kontakter os via telefon eller via Mit DEF. Her kan du skrive til os sikkert og direkte.

Vi håber på din forståelse, hvis der skulle være lidt længere svartider end normalt. 

Seneste nyheder fra DEF vedr. coronavirus