Systematisk overarbejde

Bliver I anmodet om systematisk overarbejde af jeres arbejdsgiver, så giv os besked.

Efter at forbundet fik godkendt overenskomsterne på det private område, og i forlængelse af debatten om de 42-timers systematisk overarbejde og social dumping, sendte vi spørgeskemaer ud til alle tillidsrepræsentanterne hvor vi opfordrede til, at vi i forbundet blev orienteret, når I af arbejdsgiveren bliver anmodet om systematisk overarbejde, det samme gør sig gældende når der er udenlandsk arbejdskraft i virksomhederne.

Da vi ingen orientering har modtaget på nuværende tidspunkt, skal vi igen opfordre til, at I orienterer forbundet i de tilfælde, hvor I bliver pålagt systematisk overarbejde.

Ligeledes bedes I orientere os om, hvis I har haft møde med virksomheden, såfremt I har konstateret at virksomheden anvender udenlandsk arbejdskraft, både som ansatte i virksomheden eller som underentreprenører, vikar mm.

Det er meget vigtigt, at forbundet får den orientering, så vi har mulighed for at følge med i, hvor udbredt systematisk overarbejde er, og at vi også kan få et overblik over anvendelsen af udenlandsk arbejdskraft.

De to skemaer der er udarbejdet, findes på overenskomstsiderne på hjemmesiden under tillidsrepræsentant.

Orienteringen sendes til Dansk El-Forbunds mail def@def.dk