Sygdom og ferie

Bliver du syg, før din ferie starter, har du mulighed for at holde ferien på et andet tidspunkt.

Hvis din sygdom er årsag til, at du ikke kan holde din planlagte ferie, kan du holde den på et andet tidspunkt. Du skal melde dig syg til din arbejdsgiver med det samme og i det hele taget følge de regler, der gælder for sygemelding. Bliver du rask, inden din planlagte ferie slutter, skal du melde dig rask og fortælle, om du ønsker at møde på arbejdet, eller om du vil holde resten af din ferie.

Erstatningsferie

Bliver du syg under din ferie, har du ret til erstatningsferie. Dog vil du ikke få erstattet de første 5 sygedage. Du skal give din arbejdsgiver besked om din sygdom med det samme på sædvanligvis – altså følge virksomhedens regler for sygemelding – da de 5 karensdage typisk først tæller fra din sygemelding.  

Du må ikke vente til 5 dage inde i din sygdom. Du skal have lægelig dokumentation for din sygdom også for de første 5 sygedage, som du ikke får erstatningsferie for.  

Lægeerklæringen betaler du selv. Bliver du rask, inden din ferie slutter, skal du melde dig rask og fortælle, om du ønsker at møde på arbejdet, eller om du vil holde resten af din ferie.  

Feriepenge ved sygdom

Hvis du på grund af sygdom, barselsorlov eller lignende ikke har mulighed for at holde din ferie inden ferieperiodens eller ferieårets udløb, har du krav på at få overført din ferie til næste ferieår. Du kan dog få udbetalt din feriegodtgørelse for den 5. ferieuge i henhold til den nye ferielov, som gælder fra 1. september 2020.

Kontakt din lokalafdeling for yderligere information og hjælp.