Sverige viser el-vejen

Udviklingsarbejde ventes at medføre en ’international arena’ til fremvisning af teknologien bag elektrificerede veje

svensk elvej screendump

Sverige viser el-vejen. Sådan kan situationen sammenfattes, når det gælder elektrificering af vejnettet. Med overskriften "Sverige bliver en international arena til fremvisning af teknologien" gør en artikel i netmagasinet NyTeknik status over den øjeblikkelige situation.

– Vi er virkelig i spidsen i Sverige med vores demonstrationsfaciliteter og vores vedtagne køreplan for elveje, siger Jan Pettersson, der er ansvarlig for Trafikverkets program for elveje. Trafikverket er den svenske myndighed for transportområdet.

For godt et år siden blev regeringslederne for henholdsvis Sverige og Tyskland Stefan Löfven og Angela Merkel enige om en hensigtserklæring om samarbejde for en bæredygtig fremtid. Samarbejdet indebærer blandt andet, at landene sammen skal drive innovation på området bæredygtighed fremad, og en del af dette indebærer altså sammen at studere elektrificering af veje.

Dette kan på sigt resultere i et elektrificeret vejtransportnet, der strækker sig fra Sverige til Italien. En forudsætning er blandt andet standardisering på området, og det er blandt andet dette område, der i øjeblikket arbejdes med.

– Vi har etableret en fælles forskningsplatform og udarbejdet en hensigtserklæring, hvor vi i samarbejde med Tyskland vil undersøge, om og hvordan elveje kan blive en del af vores nationale transportsystemer og også mulige motorvejskorridorer mellem lande, siger Jan Pettersson.

Han er overbevist om, at elveje og batteridrevne køretøjer kommer til at supplere hinanden. Når det gælder lastbiler, kan elvejene betyde brug af mindre batterier, hvilket igen giver både øget lastkapacitet og mindre miljøpåvirkning fra batteriproduktionen.

Elveje Sverige omtale

Fagbladet Elektrikeren bragte i nr. 1-2018 på siderne 24-26 en artikel om Sveriges satsning på elektriske veje. Her fremgik det også, at udviklingen af landets testbaner har budt på udfordringer for de deltagende elektrikere