Sverige: Unge elektrikere rammes oftere af elulykker

Mange elulykker skyldes, at rutinerne ikke følges og at spændingen er forkert frakoblet eller slet ikke

I Sverige faldt antallet af rapporterede arbejdsrelaterede elulykker en smule i 2018. Men trods den positive udvikling forekommer de stadig, og hovedårsagen angives at være manglende overholdelse af rutiner under arbejdet – herunder først og fremmest at spændingen er forkert frakoblet eller slet ikke.

Elolyckor 2018 - rapport fra Elsäkerhetsverket

Det fremgår af rapporten Elolycker 2018, som netop er udsendt af Elsäkerhetsverket – det svenske svar på Sikkerhedsstyrelsen. Myndigheden udsender opgørelsen en gang årligt og fortæller denne gang, at de fleste elulykker under arbejdet foregår inden for elnet/elforsyning, og at unge elektrikere rammes oftere af elulykker end deres ældre kolleger.

Den største aldersgruppe i opgørelsen over ofre for elulykker er kategoriseret som ’ukendt’. Men herefter kommer gruppen af 21-30-årige, der tegner sig for 23 procent af ulykkerne. Der er ganske stor afstand til den næststørste af de definerede aldersgrupper, som er de 31-40-årige, der tegner sig for 14 procent.

Ovenstående tal dækker alle de elulykker, der er rapporterede til myndigheden. Tallene for de arbejdsrelaterede eluykker viser samme mønster, men er endnu mere udprægede: Her udgør de 21-30-årige 29 procent, mens de 31-40-årige udgør 12 procent.

Fald eller stigning?

Elsäkerhetsverkets egen opgørelse viser, at antallet af arbejdsrelaterede elulykker er faldet lidt i 2018. Men årsrapporten indeholder samtidig en undersøgelse foretaget af Center for Personlig Sikkerhed på Karlstads Universitet. Den er baseret på statistikker udarbejdet fra befolkningsregistre, hvor personskader er fundet: Dødsårsregisteret (DOR), patientregisteret (PAR) og skadesdatabasen (IDB). Denne undersøgelse viser, at de elektriske ulykker i forbindelse med lønnet beskæftigelse er steget de seneste fem år.

Ud over det statistiske materiale indeholder rapporten Elolycker 2018 også en række eksempler på de elulykker, der er kommet til myndighedens kendskab.

Diagrammerne herunder viser elulykkernes fordeling på aldersgrupper - henholdvis generelt og for erhvervsudøvende.

Aldersfordeling generel elulykker 2018 Sverige

Aldersfordeling professionelle elulykker 2018 Sverige