Sverige har fokus på elsikkerhed og klimaforandringer

Svensk myndighed udgiver vejledning om el-sikkerhed i forbindelse med klimaforandringerne. Noget tilsvarende findes ikke umiddelbart på dansk

Mens svenske myndigheder gennem et stykke tid har haft fokus på problemstillingen, synes kombinationen af klimaforandringer og elsikkerhed ikke at være et tema i Danmark. Nu har Elsäkerhetsverket, som er et svensk ’sidestykke’ til den danske Sikkerhedsstyrelsen, udgivet en lille pjece, der forsyner borgerne med en række brugbare oplysninger om, hvordan man tackler forskellige situationer, der kan opstå.

elsikkerhed og klimaforandring

Kombinationen af elektricitet og vand kan være ret uheldig, og en af de mest umiddelbare følger af ændrede klimaforhold er oversvømmelser. Også i Danmark er oversvømmelserne blevet hyppigere og større og kan således – ligesom skred og lynnedslag – frembyde risici for både elinstallationer og mennesker såvel inden- som udendørs.

Handlingsplan

Den svenske pjece kommer efter, at Elsäkerhetsverket tidligere fortalte om udarbejdelsen af en handlingsplan, der har til formål et sikre, at el-ulykker, der rammer mennesker, dyr eller ejendom, ikke bliver mere almindelige i det fremtidige klima. Den overskuelige pjece fortæller i punktform om de vigtigste forholdsregler, man kan tage. Desuden henvises til hjemmesider med yderlige informationer.

Også den svenske portal klimatanpassning.se, der drives i fællesskab af en lang række myndigheder og institutioner, henviser til Elsäkerhetsverkets udgivelse. I Danmark findes en lignende hjemmeside – klimatilpasning.dk – som blandt andre Miljø- og Fødevareministeriet og Miljøstyrelsen står bag. Her får man resultatet 0, hvis man søger på elektricitet og på elsikkerhed. Hvis man søger på elektriske installationer, vises en enkelt artikel om forsikringsforhold i forbindelse med lynnedslag. Heller ikke hos Sikkerhedsstyrelsen giver en søgning på området resultat.

100 løsninger

Tidligere på året udgav klimatilpasning.dk publikationen Klima100, der er finansieret af Realdania og udarbejdet af Sustainia. Her kan man finde 100 klimaløsninger fra danske kommuner. I alt er der 12 kategorier, 80 kommuner og 100 løsninger.

Nogle af løsningerne – for eksempel regnvandsbassiner og skybrudssikring – kan siges at have en vis indflydelse på elsikkerheden, men igen af de 100 løsninger adresserer direkte spørgsmålet om sammenhængen mellem klimaforandringer og el-sikkerhed.

klimatilpasning screendump

klimatilpasning screendump 2