Svenskerne lancerer neutral elektriker-figur

Illustration skal bruges til generelle fremstillinger af elektrikere

Nogle gange skal man bruge et billede af en elektriker til at illustrere en situation, men hvor det af den ene eller anden grund er upassende at vise faktiske personer. Nu har Dansk El-Forbunds kolleger i Svenska Elektrikerförbundet lanceret en figur, der kan bruges i den forbindelse.

svensk elektriker illustration

Figuren er blå og minder lidt om en ’duplomand m/k’. Den præsenteres på forbundets Facebook-side, hvor det hedder:

”For at styrke vigtige budskaber og til situationer, hvor det er upassende at bruge billeder på virkelige medlemmer, har vi udviklet en figur, som ikke kan knyttes til hverken køn, etnicitet eller religion – en figur, der står for vores ligestillingsværdier og som repræsenterer forskellige arbejdsområder, som forbundet omfatter.”