Svensk søsterforbund mister medlemmer

Manglende synlighed på arbejdspladser angives som en af årsagerne

Mens det med en målrettet indsats er lykkedes Dansk El-Forbund at vende en negativ udvikling i medlemstallet, kæmper det svenske søsterforbund fortsat med problemet. Det fremgår af en artikel på fagbladet Elektrikerns hjemmeside.

Screendump af det svenske fagblad Elektrikern

Gennem det seneste år har Elektrikerförbundet mistet lidt over 300 aktive medlemmer. Derudover har godt 900 medlemmer i kategorien ’elevmedlemmer og pensionister’ forladt forbundet.

Tab på 3.000

Tabet er ikke et nyt fænomen. Gennem de seneste ti år har Elektrikerförbundet mistet omkring 3.000 medlemmer. Ifølge næstformand i forbundet Pontus Boström ligger der flere årsager bag:

– En af grundene er, at vi er ude på for få arbejdspladser. Der er alt for mange arbejdspladser, hvor der ikke er nogen fagforening til stede. Vi skal ud og møde mennesker. Sociale medier eller artikler i avisen er ikke nok

– Men det handler også om en social trend. Vi er i et boom, og det er svært at kommunikere betydningen af en kollektiv overenskomst og retlig beskyttelse.

Centralisering

Pontus Boström fortæller, at medlemskabsreduktionen har været en løbende tendens siden 2008. Han nævner en organisatorisk ændring, der fandt sted i 2008-2009:

– Vi centraliserede økonomien, fusionerede afdelinger i store regioner. Vi kom længere fra medlemmerne. Men det er altid svært at pege på årsag og virkning. Det er ikke sikkert, at det kun handler om den organisatoriske forandring, det kan også dreje sig om sociale forandringer og værdiansættelsesproblemer.

Pontus Boström peger også på, at der har været en tendens til, at forbundet i stigende grad har ’overtaget’ processen, når der er faglige problemer på arbejdspladserne. Dette har også bidraget til at fjerne den lokale synlighed. I stedet bør det i højere grad være de lokale tillidsfolk, der selv klarer problemerne med støtte fra forbundet.