Svensk projekt skal hjælpe el-skadede

Også svenskerne forsker i følgerne af el-ulykker. Nyt projekt skal finde de bedste undersøgelsesmetoder

I øjeblikket findes der ikke megen forskning i de skader, der kan følge af elektriske stød, men den situation ser ud til at ændres inden for en overskuelig periode. Danske arbejdsmedicinere gennemfører i øjeblikket i samarbejde med Dansk El-Forbund et større projekt, der skal undersøge forekomsten og omfanget af senfølger efter elulykker, og også i Sverige sker der lige nu noget på området.

Fareskilt el-fare

Ifølge en omtale på Elsäkerhetsverkets hjemmeside et det et problem, at sundhedssystemet ikke har en ensartet tilgang til patienter med el-skader. Fysioterapeut og ph.d.-studerende Lisa Rådman arbejder derfor med at kortlægge de tilgængelige målemetoder og undersøgelser, der er mest hensigtsmæssige ved forskellige symptomer og skader.

Sigtet med projektet er at støtte plejekontakten gennem at finde de metoder og rutiner, der kan anbefales generelt ved denne type skader. I øjeblikket er projektet nået til den fase, hvor Lisa Rådman søger deltagere. I alt skal der bruges 40 testpersoner.

Projektet gennemføres ved Universitetshospitalet i Linköping, hvor der findes et avanceret måleinstrument, der er det eneste af sin slags i Sverige. Hvad instrumentet mere præcist kan, fremgår ikke af omtalen, men der er tale om måling af sensoriske lidelser, ofte smerte, der kan måles ved undersøgelse af skader på tynde nervefibre i det perifere nervesystem.

Projektet har titlen ”Elektriske ulykker på arbejdspladsen og dens konsekvenser: En undersøgelse af hvordan vi kan forbedre diagnosticering af symptomer og skade på det perifere nervesystem efter en strømgennemgang.” Ud over Lisa Rådman har projektet også deltagelse af Magnus Thordstein, overlæge ved Linköpings Universitetshospital og Linköpings Universitet, Håkan Olausson, professor ved Linköpings Universitet og overlæge ved neurofysiologisk klinik på Linköpings Universitetshospital, samt læge Kerstin Norman, der er chef for Arbejds- og Miljømedicin på Universitetshospitalet i Örebro.

Skærmdump af omtale af el-projekt på Elsäkerhetsverkets hjemmeside