Supplerende uddannelse for AMR’er og arbejdsmiljøledelse

Til dig der er arbejdsmiljørepræsentant og ansat i en TEKNIQ-virksomhed.

En dags uddannelse, sæt kryds i kalenderen!

Der afholdes supplerende uddannelse i installationsbranchen og metalindustrien med følgende temaer:

  • Arbejdsmiljøorganisationens rolle
  • APV og risikovurdering
  • Arbejdsskader og ulykker
  • Trivsel og samarbejde
  • Hvordan får I færre ulykker og mindre nedslidning?

Uddannelsen afholdes af TEKNIQ Arbejdsgiverne, Blik- & Rørarbejderforbundet, 3F, Dansk Metal og Dansk El-Forbund. Der vil være oplæg fra Arbejdstilsynet, og underviserne er os fra organisationerne. Dine erfaringer inddrages på dagen og der vil være oplæg og arbejde i grupper.

Tilmeldingen foregår via TEKNIQ Arbejdsgivernes hjemmeside - vælg, hvor du vil deltage her:

Pris: 1800 kr. ekskl. moms.

Tilmeldingfrist: 10. november 2021

Det er tale om supplerende uddannelse, og derfor er det arbejdsgiveren, der skal betale omkostningen for kurset og dine omkostninger på dagen.

Tilmeld dig gerne sammen med din makker i arbejdsmiljøorganisationen. Du kan deltage sammen med din arbejdsmiljøleder eller andre AMR'er i virksomheden.