Supplerende dagpenge - arbejde på nedsat tid

Hvis du arbejder på nedsat tid, kan du i visse situationer få udbetalt supplerende dagpenge fra a-kassen – ved siden af arbejdet.

Det antal timer du arbejder bliver suppleret op med almindelige dagpenge. Hvis du fx får udbetalt løn for 100 timer om måneden, vil de supplerende dagpenge udgøre 60,33 timer.

For at få supplerende dagpenge skal du opfylde de samme betingelser, som når du får almindelige dagpenge.

Mere om supplerende dagpenge
Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Det betyder helt konkret, at du:

  • Skal være tilmeldt på Jobnet som arbejdssøgende
  • Søge mindst 2 stillinger pr. uge – hvoraf den ene skal være en opslået stilling
  • Registrere de stillinger du søger i jobloggen
Frigørelsesattest ved opsigelsesvarsel

Hvis du er omfattet af et opsigelsesvarsel, skal din arbejdsgiver underskrive en frigørelsesattest.

Opsigelsesvarslet kan fremgå af din kontrakt, af lovgivningen eller af din overenskomst. Selvom der ikke står noget om et opsigelsesvarsel i din kontrakt, kan du derfor godt være bundet af et, hvis det fx fremgår af din overenskomst, at du er omfattet af et opsigelsesvarsel. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er omfattet af et opsigelsesvarsel, bør du kontakte din lokalafdeling.

Når din arbejdsgiver underskriver en frigørelsesattest, giver han afkald på det opsigelsesvarsel, du måtte være omfattet af. Dvs. du kan starte andet arbejde med dags varsel. Sidstnævnte er således et grundlæggende krav, hvis du skal have udbetalt supplerende dagpenge fra a-kassen.

Frist på 5 uger

En evt. frigørelsesattest skal være underskrevet og modtaget i a-kassen inden, der er gået 5 uger efter din ansættelse.

I modsat fald vil du tidligst kunne få udbetalt supplerende dagpenge fra den dag, hvor vi modtager attesten.

5 ugers fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du starter på dit arbejde. Men hvis du starter med en prøveperiode, hvor du ikke er omfattet af et opsigelsesvarsel, regnes fristen fra den dag, hvor prøveperioden udløber. Det skal fremgå af din kontrakt, hvis du er omfattet af en prøveperiode uden opsigelsesvarsel. 

Hvis du allerede var ansat på nedsat tid den dag, hvor du søgte om dagpenge/supplerende dagpenge, regnes 5 ugers fristen fra den dag, du søgte om dagpenge. 

Udløb af retten til supplerende dagpenge

Der kan maks. udbetales supplerende dagpenge i 30 uger inden for 104 uger. Hvis din ret til almindelige dagpenge udløber, kan du heller ikke få supplerende dagpenge. 

Hver gang du får udbetalt supplerende dagpenge i en uge, forbruger du af dine 30 uger. Det vil sige, at hvis du arbejder på nedsat tid i en uge (mindre end 37 timer), og samtidig får en udbetaling af dagpenge i samme måned, så forbruger de uger, hvor du arbejder på nedsat tid. 

Hvis du arbejder i turnus, er der særlige regler, som du kan læse om nedenfor. 

Ca. 2 måneder før din ret til supplerende dagpenge ophører, sender vi dig et brev med oplysning om, hvor mange uger du har tilbage. Hvis du vælger at opsige dit arbejde samtidig med, at din ret til supplerende dagpenge udløber, har det ingen karantænemæssige konsekvenser.

Forlængelse af retten til supplerende dagpenge

Din ret til supplerende dagpenge kan blive forlænget på baggrund af det arbejde, som du har haft i de sidste 12 måneder, inden du opbrugte dine 30 uger.

For hver gang du har haft en måneds fuldtidsarbejde (mere end 146 timer), kan du forlænge din dagpengeret med 4 uger. Hvis du har haft 3 måneders fuldtidsarbejde inden for de sidste 12 måneder, inden din ret til supplerende dagpenge udløb, kan du derfor forlænge retten med yderligere 12 uger. Vi udregner din ret til forlængelse på baggrund af de timer, som din arbejdsgiver indberetter til SKAT. 

Det arbejde, som du bruger til at forlænge din ret til supplerende dagpenge, kan du ikke bruge til at genoptjene en helt ny ret til 30 uger med supplerende dagpenge.

Automatisk forlængelse af retten til supplerende dagpenge

Hvis du fortsætter med at arbejde på nedsat tid, eller hvis du driver selvstændig virksomhed, efter at du har brugt dine 30 uger, vil vi automatisk forlænge din ret til supplerende dagpenge, når du udfylder et ydelseskort. 

Hvis du ikke ønsker at gøre brug af din mulighed for at forlænge retten til supplerende dagpenge, skal du skrive det på ydelseskortet.

Når retten til supplerende dagpenge forlænges, bruger du dine arbejdstimer til at forlænge med. De arbejdstimer, som du bruger til forlængelsen, kan du ikke bruge senere til at genoptjene en ny ret til 30 ugers supplerende dagpenge.

Optjening af en ny ret til supplerende dagpenge

Hvis du har brugt alle dine 30 uger med ret til supplerende dagpenge, kan du først få supplerende dagpenge igen, når du på ny har optjent en ret til supplerende dagpenge.

Du optjener løbende en ny ret til supplerende dagpenge på baggrund af det arbejde, du har, efter at du er blevet ledig.

For at få en ny ret til supplerende dagpenge, skal du opfylde et arbejdskrav. Arbejdskravet skal være opfyldt inden for en periode på 12 måneder. Arbejdskravet er forskelligt, alt efter hvordan du bliver aflønnet:

  • Hvis du er månedslønnet, skal du arbejde i mere end 146 timer i 6 af de 12 måneder
  • Hvis du er 14-dageslønnet, skal du arbejde i mere end 68 timer i 13 af de 26 lønperioder, du har i løbet af et år
  • Hvis du er ugelønnet, skal du arbejde i mere end 34 timer i 26 af de 52 lønperioder, du har i løbet af et år

Vi opgør løbende, om du har optjent en ny ret til supplerende dagpenge på baggrund af de oplysninger, som din arbejdsgiver indberetter til SKAT.

Du skal være opmærksom på, at reglerne for optjening af dagpenge og reglerne for optjening af supplerende dagpenge er forskellige. Selvom du har optjent en ny dagpengeret, er det derfor ikke sikkert, at du har optjent en ny ret til supplerende dagpenge.

Arbejde i turnus

Hvis du får fulde dagpenge (37 timer) i en uge, eller ingen dagpenge, forbruger du som hovedregel ikke af din ret til supplerende dagpenge. Denne regel gælder imidlertid ikke altid, hvis du arbejder i turnus.

Hvis du fx arbejder skiftevis 40 timer i den ene uge og 30 timer i den anden uge, vil begge uger tælle med til dit forbrug af supplerende dagpenge, hvis du får udbetalt dagpenge i måneden.

Det samme gælder, hvis du fx arbejder 37 timer i ulige uger og 0 timer i lige uger. Her vil begge uger også tælle med til dit forbrug af supplerende dagpenge, selvom du arbejder fuld tid i den ene uge.

Det kan sommetider være svært at afgøre, om man arbejder i turnus. Hvis du er i tvivl, kan du få vejledning i din lokalafdeling.