Supplerende dagpenge

Hvis du får deltidsarbejde, kan du søge om supplerende dagpenge.

Du har mulighed for at få dagpenge, mens du arbejder på nedsat tid. Du kan få supplerende dagpenge i 30 uger, inden for en periode på 104 uger. Nedsat tid er alle de uger, du arbejder færre end 37 timer.

Når du er ledig, kan det være en fordel at arbejde på nedsat tid. Dels bevarer du din tilknytning til arbejdsmarkedet. Dels kan du forlænge din ret til dagpenge.

Du skal fortsat være tilmeldt jobcentret som ledig for at kunne modtage supplerende dagpenge og leve op til de samme krav om rådighed og jobsøgning.

Hvis du er i tvivl om dine pligter og rettigheder, så kontakt a-kassen, så vi kan vejlede dig om din konkrete situation.

Læs om supplerende dagpenge
Hvis du har fået arbejde på nedsat tid

Du kan få supplerende dagpenge, hvis du arbejder eller modtager løn for i alt 145,53 timer eller derunder pr. måned.

Arbejder du mere end 145,33 timer pr. måned, kan du ikke få supplerende dagpenge. Du skal nemlig være ledig i mindst 14,8 time i en måned for at kunne få udbetalt dagpenge. Det kaldes mindsteudbetalingsreglen.

Der udbetales dagpenge for 160,33 timer pr. måned. Det vil derfor først været aktuelt for dig at søge om supplerende dagpenge, hvis du arbejder færre end 145,53 timer (160,33 timer minus 14,8 timer).

Hvis du er omfattet af et opsigelsesvarsel, skal du være opmærksom på, at vi skal have en frigørelsesattest fra dig inden 5 uger fra din første dag i ansættelsen.

Kontakt a-kassen, hvis du har fået deltidsarbejde og gerne vil søge om supplerende dagpenge.

Du skal fortsat stå til rådighed

Når du modtager supplerende dagpenge, skal du fortsat leve op til de almindelige krav til dagpengemodtager.

Det betyder, at du fortsat skal være tilmeldt som ledig på Jobnet. Du skal også fortsat søge 1-2 job om ugen, opdatere din joblog samt deltage i aktiviteter i forbindelse med din jopbsøgning.

Hvis du arbejder mere end 20 timer om ugen i gennemsnit, kan du dog blive fritaget for aktivering. Du skal kontakte dit jobcenter, hvis du skal fritages.

Er du omfattet af et opsigelsesvarsel?

For at kunne modtage supplerende dagpenge skal du kunne sige dit deltidsjob op med en dags varsel.

Hvis du er omfattet af et opsigelsesvarsel, skal a-kassen derfor have en frigørelsesattest fra din arbejdsgiver. Med frigørelsesattesten skriver din arbejdsgiver under på, at vedkommende vil se bort fra dit opsigelsesvarsel.

Det står i din kontrakt, om du er omfattet af et opsigelsesvarsel. A-kassen skal have modtaget frigørelsesattesten senest 5 uger fra din første dag i ansættelsen.

Kontakt a-kassen, hvis du skal have en frigørelsesattest.

Sådan beregner vi dit forbrug af supplerende dagpenge

Du kan få supplerende dagpenge i 30 uger i løbet af en periode på 104 uger.

Nedsat tid er alle uger, hvor du arbejder mindre end 37 timer. Dermed er det kun uger, hvor du både har haft arbejde og modtaget dagpenge, der forbruger af tidsbegrænsningen på de 30 uger. Også de uger, hvor du begynder eller afslutter et arbejdsforhold, forbruger af de 30 uger.

Hvis du har selvstændig bibeskæftigelse, forbruger det også af de 30 uger.

Du bruger af din ret til supplerende dagpenge i hele uger – men vi udbetaler fortsat dine dagpenge i hele måneder. En måned svarer til 160,33 timer. Har du f.eks. haft 60 timers arbejde i løbet af en måned, beregner vi din dagpengeudbetaling på følgende måde:

160,33 – 60 = 100,33 dagpengetimer til udbetaling.

Genoptjening af ret til supplerende dagpenge

Du har mulighed for at genoptjene ret til supplerende dagpenge. Det gør du ved at opfylde en af disse betingelser:

  • Du har inden for 12 sammenhængende måneder haft 6 måneders arbejde med mere end 146 timer om måneden. Dit arbejde skal være indberettet til SKAT.
  • Du har inden for et indkomstår en samlet indtægt (A-og B-indkomst og overskud af selvstændig virksomhed) på mindst 238.512 kr. (2020) og i det pågældende år ikke fået dagpenge.

Er du i tvivl, om du opfylder en af betingelserne, så kontakt a-kassen.

Forlængelse af ret til supplerende dagpenge

Som udgangspunkt kan du kun få supplerende dagpenge i 30 uger inden for de seneste 104 uger. Du har dog mulighed for at forlænge perioden med supplerende dagpenge, hvis du ikke har mulighed for at genoptjene en ny ret på 30 uger.

Du kan forlænge perioden med 4 uger, hvis du inden for de sidste 12 måneder har opfyldt en af disse betingelser:

  • Du har arbejdet mere end 146 timer i en måned
  • Du har arbejdet mere end 34 timer pr. uge i 4 uger
  • Du har i 2 omgange arbejdet mere end 68 timer i løbet af 14 dage
  • Du har arbejdet i din selvstændige virksomhed i en måned uden at få dagpenge, og din virksomhed har været registreret i de offentlige registre i mindst 6 måneder på det tidspunkt, hvor din oprindelige ret til supplerende dagpenge er udløbet.

Du kan forlænge din ret til supplerende dagpenge op til tre gange – dvs. med op til i alt 12 uger.

Er du i tvivl, om du opfylder en af betingelserne, så kontakt a-kassen.