Sundhedsordning til statsansatte

Cirka 50.000 statsansatte får sundhedsordning som del af pensionsordningen i Sampension

mand får rygmassage

Den nye sundhedsordning for statsansatte træder i kraft 1. oktober 2021 og giver adgang til gratis behandling hos blandt andet fysioterapeut og kiropraktor samt adgang til telefonisk psykologrådgivning og misbrugsrådgivning. Det kræver ingen lægehenvisning.

Prisen for sundhedsordningen betales ud af den månedlige pensionsindbetaling fra arbejdsgiver, og da prisen for forsikringer samtidig nedsættes, påvirker udgiften for langt de fleste ikke størrelsen af pensionen.

Sundhedsordningen i Sampension omfatter alle ansatte med pensionsordning efter OAO-S Fællesoverenskomsten, hvor pensionsbidraget indbetales til Sampension. Er du omfattet af ordningen, har du modtaget en digital besked fra Sampension i uge 32 eller 33.  

Læs mere på www.sampension.dk/kunde/landingpages/opsparingssikring/sundhedsordning


Sundhedsordningen giver hjælp til:

  • Lindring af fysiske smerter
  • Håndtering af stress, mistrivsel, misbrug mm.
  • Henvisning til speciallæge mm. i det offentlige sundhedsvæsen.
  • Råd og vejledning om dine muligheder og rettigheder i sundhedsvæsenet – fx behandlingsgaranti eller valg af behandlingssted.