AT styrket i indsatsen mod krænkelser

Myndighedens afgørelsesområde er blevet udvidet, og en ny At-vejledning er udsendt

Arbejdsgiveren har pligt til at forebygge krænkende handlinger på arbejdspladsen, og fra den 15. marts 2019 kan Arbejdstilsynet (AT) træffe afgørelse om alle typer af krænkende handlinger, der udgør en helbredsmæssig risiko for de ansatte. Dermed udvides det område, hvor myndigheden kan træffe afgørelser, og i den forbindelse har AT udsendt en ny vejledning.

Illustration af mobning

Tidligere kunne AT kun skride ind, hvis der var tale om systematisk mobning, herunder seksuel chikane, så der er tale om en markant udvidelse. Vejledningen fortæller således, at krænkende handlinger i relation til arbejdet for eksempel også kan omfatte:

 • Tilbageholdelse af nødvendig information
 • Sårende bemærkninger
 • Usaglig fratagelse eller reduktion af ansvar og arbejdsopgaver
 • Bagtalelse eller udelukkelse fra det sociale og faglige fællesskab
 • Angreb mod eller kritik af ansattes privatliv
 • At blive råbt ad eller latterliggjort
 • Fysiske overgreb eller trusler herom
 • Fjendtlighed eller tavshed som svar på spørgsmål eller forsøg på samtale
 • Nedvurdering af ansattes job, deres arbejdsindsats eller deres kompetence
 • Krænkende telefonsamtaler
 • Krænkende skriftlige meddelelser, SMS, billeder og videoer, herunder på sociale medier
 • Ubehagelige drillerier
 • Nedvurdering, for eksempel på grund af alder, køn, kønsidentitet, seksuel orientering, etnicitet eller religiøs overbevisning
 • Udnyttelse i jobbet, for eksempel til private ærinder for andre

… og listen er ikke udtømmende, bemærker AT. Vejledningen fortæller også om mulige årsager til de krænkende handlinger og giver gode råd til. hvordan kan forebygges.

Ifølge Beskæftigelsesministeriet har arbejdsmarkedets parter været inddraget i arbejdet og bakker op om den nye vejledning. Vejledningen kan også hentes som en pdf.

Forside afny At-vejledning om krækelser