Styrelse lancerer forbedret efterlønsberegner

En mere brugervenlig version af den hidtidige efterlønsberegner er nu tilgængelig

”Indtastningen af oplysninger er mere overskuelig, og visningen af resultatet er mere enkel.”

Sådan fortæller Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) om en ny udgave af sin efterlønsberegner, der netop er blevet lanceret. Beregneren er tilgængelig på star.dk og borger.dk.

Nyhed om efterlønsberegner - skærmdump

Her kan den enkelte efterlønstilmeldte få et fingerpeg om efterlønnens størrelse. Nøjagtigheden afhænger af kvaliteten af de oplysninger, man selv taster ind – ikke mindst om egne pensionsordninger og hidtidig arbejdstid og løn.  

Desuden kan man se, hvor meget man vil kunne få i efterløn, hvis man venter med at gå på efterløn, indtil der er mindre end tre år til folkepensionsalderen. STAR betegner den nye efterlønsberegner som ’mere brugervenlig’.